8. sep, 2018

Hej USA – här kommer vi!

I mycket följer ju Sverige utvecklingen i USA – med några års eftersläpning. Så har det varit i åtskilliga år, och på många områden ligger ju onekligen USA i framkant, när det gäller forskning och utveckling. Där har ju också många av de gigantiska multinationella företagen sina säten – inte minst på det farmakologiska området (mediciner). Detta kan paradoxalt nog vara en av anledningarna till det närmast katastrofala hälsoläget på andra sidan Atlanten. Detta bl.a. därför att barnen i USA får ca 70 olika vaccindoser före 18 års ålder!

För att ge en liten uppfattning om vad det gäller bidrar jag här med litet statistik:

 

Man räknar i dag med att ca 50 % av USA:s befolkning har eller kommer att få cancer. Cancerstatistiken är, precis som i Sverige, uppsplittrad på olika parametrar (cancertyp, ålder, geografiskt mm), varför en total statistik är svår att få tillgång till, men trenden är tydlig.

https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2018.html

Omkring 25 % av alla dödsfall där förorsakas av hjärt- och kärlsjukdom.

Mer än 100 miljoner av invånarna har diabetes eller förstadier till diabetes (d.v.s. drygt 30 % - troligen är detta en underskattning)

https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p0718-diabetes-report.html

Ca 75 % av befolkningen lider sannolikt av övervikt eller fetma (BMI över 25). Men tillgänglig statistik är svåröverskådlig. Uppgifterna varierar ungefär mellan 30 % och 80 %.

http://overviktsguiden.se/statistik/

Av hela befolkningen är 5 % är kroniskt deprimerade

Mer än 50 % av barnen har en kronisk sjukdom

Ungefär 2,5 % lider av autism – och förekomsten av autism ökade uppemot 15 % varje år mellan år 2000 och 2010. Man tror att andelen med autism redan år 2025 kommer att vara 50 %!

http://www.autism-society.org/what-is/facts-and-statistics/

När det gäller barnadödlighet rankas i dag USA som nr 77 i världen – alltså betydligt sämre än många ”utvecklingsländer” med en ekonomisk nivå långt under USA:s. Risken att ett barn dör före fem års ålder ungefär dubbelt så stor i USA som i Sverige.

Uppgifter i Dagens Medicin:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2002/01/16/lagst-barnadodlighet-i-sverige/

Trenden med ökande medellivslängd har nu också för första gången, sedan statistik började föras, vänt – så att USA nu ligger först på 31:a plats i världen!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Medellivsl%C3%A4ngd

En möjlig – och trolig - anledning till ovanstående är dels de sedan 1960-talet tillämpade kostråden (fettsnålt), samt den närmast gigantiska förskrivningen av läkemedel och vacciner.

 

Som inledningsvis nämndes brukar vi ju följa USA i spåren. Det svenska Livsmedelverkets, liksom våra dietisters och läkares råd om att äta ”fettsnål” (d.v.s. kolhydratrik) kost har även i vårt land åstadkommit en formlig epidemi av fetma, diabetes och andra metabola sjukdomar. Och mediciner är sannolikt också hos oss ett av de största hoten mot vår hälsa. Ta gärna del av denna länk:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5377200/posting/mediciner-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

 

Och – som sagt – Sverige brukar följa USA i spåren. Ganska dystra framtidsutsikter för vår hälsa alltså!