13. aug, 2018

En av galenskaperna inom cancerbehandling

Här om dagen kunde man på nätet ta del av information, som på basis av vetenskap och många års erfarenhet starkt ifrågasätter metoden att hos cancersjuka kirurgiskt avlägsna lymfknutor (oftast felaktigt kallade ”lymfkörtlar”).

Redan 1981 (!) presenterades forskning, som visade att överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer inte blev en dag längre, när man opererade bort lymfknutorna i deras armhålor. Men när det gäller cancer, så tycks både forskning och praktisk, klinisk verksamhet vara en sorts ångvält, som bara fortsätter rakt fram – oavsett om den är på rätt spår eller inte.

Det viktigaste sammanfattas i följande citat från den nu aktuella artikeln:

“Surgical removal of lymph nodes, as a way of reducing metastasis, may actually be causing more harm than good because of the potential lifelong complications of lymphedema”.

(Kirurgiskt avlägsnande av lymfknutor, som ett sätt att minska metastasering, kan faktiskt göra mer skada än nytta på grund av livslånga komplikationer i form av lymfödem)

Hela artikeln finns på följande länk:

https://thetruthaboutcancer.com/lymph-node-removal-necessary/?gl=59d62e03595c973f3c8b4567&utm_campaign=&utm_medium=organic&utm_source=facebook&utm_content=lymph-node-removal-necessary

Som av en händelse (!) skrev jag på hemsidan för nästan exakt två år sedan (7 augusti 2016) om detta. Direktlänk dit:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/4005596/posting/varf%C3%B6r-ta-bort-lymfknutorna-n%C3%A4r-de-g%C3%B6r-sitt-jobb