11. aug, 2018

Nya dyra cancermediciner utan verkan

I Dagens Nyheter i dag (180811) kan man läsa en artikel med titeln ”Nya dyra cancermediciner utan verkan för de flesta”...

Länk till artikeln här:

https://www.dn.se/debatt/nya-dyra-cancermediciner-utan-verkan-for-de-flesta/

Den är undertecknad av ett antal ”sakkunniga”...

Hela artikeln är sedan en demonstration av solid okunskap och naiv tro på att läkemedelsbolagen är filantropiska organisationer, som sätter patienternas liv och hälsa före de egna ekonomiska intressena. Vilket tankemässigt haveri!

Någon form av källkritik borde också DN kosta på sig. Men så fort läkare, professorer och företrädare för den medicinska ”vetenskapen” framträder, så betraktas de tydligen som gudalika företrädare för någon sorts objektiv sanning! Därför anses ingen granskning behövas... (eller vad nu anledningen kan vara)...

Det bästa i denna artikel kommer sist i texten: ”Man kan som jämförelse ställa frågan: Hur många skulle betala för en flygresa, om mindre än hälften kom fram till målet?

Bravo! En viss tankeverksamhet finns hos skribenterna!

Av artikeln framgår bl.a. att man inom Stockholms Läns Landsting (SLL) behandlat 690 cancerpatienter med ”en krävande behandling som saknar positiva effekter”. I registren kan man se, att hälften av patienterna inte svarade på behandlingen – och att endast 20 % av dem lever efter två år!

Enligt offentligt kända siffror har SLL betalat 214 miljoner kronor för dessa behandlingar – efter introduktionen av de tre aktuella läkemedlen.

DN fortsätter: ”I denna kostnad finns inte medtaget alla resurser som krävs på sjukhusen med frekventa besök, beredning av läkemedlen och behandling av biverkningar (min fetstilsmarkering). Liknande förhållanden ses för de flesta cancerläkemedel där endast en mindre andel av patienterna har en tydlig nytta”.

Risken att läkemedelsföretagen medvetet skulle satsa på något som verkligen BOTAR cancer är ungefär lika stor som att en framgångsrik bilverkstad skulle satsa stora resurser på att skapa en bil som aldrig behöver service eller reparationer! Cancer är en formlig kassako för dessa företag. Att bota cancer, skulle innebära medveten slakt av den kon!

HIV är för läkemedelsbolagen den ”perfekta stormen”. En ”sjukdom” som kräver daglig medicinering livet ut. Bingo! Tror någon att de företag som säljer dessa ”bromsmediciner” satsar forskningspengar på att hitta ett medel som effektivt BOTAR HIV? Hahaha.... Det är mer relevant att tro på tomten!

Som av en händelse har det sedan länge funnits enkla, effektiva och biverkningsfria botemedel mot cancer. Tyvärr är de omöjliga att patentera och tjäna grova pengar på – varför de kraftfullt motarbetats (och ofta förbjudits) av etablissemanget (Läkemedelsföretag i intimt samarbeta med korrumperade myndigheter och läkare/forskare). Ett par av de allra mest effektiva är något så enkelt som höga doser av D-vitamin och gurkmeja...

Några av de mer sofistikerade metoderna finns kortfattat beskrivna här:

http://www.svaradoktorn.se/426070622

 I sammanhanget vill jag också gärna referera till ett par tidigare artiklar på min hemsida:

 http://www.svaradoktorn.se/427029039/5377200/posting/mediciner-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5222272/posting/cancermediciner-v%C3%A4rdel%C3%B6sa-s%C3%A4ljs-%C3%A4nd%C3%A5