25. jun, 2018

En olycka kommer sällan ensam!

Olyckor har en tendens att komma ”klumpvis”… Alla torde vid det här laget känna till spektaklet vid Svenska Akademin, där några ledamöter visat sig besitta egenskaper som inte motsvarar vad man förväntar sig av en akademiledamot (för att uttrycka sig milt). Uttrycket skandal är förstås ett understatement!

Nu är det Kungliga Svenska Vetenskapsakademins tur… Där tillträder nu den 1 juli professor Dan Larhammar som preses (ordförande och främste företrädare). Att denna illustra församling delar ut Nobelpriserna i fysik och kemi – och dessutom ekonomipriset till Alfred Nobels minne - känner nog inte alla till. De flesta är nog också omedvetna om den misstanke för jäv denne Larhammar kan utsättas för – eftersom han tillsammans med sin hustru driver företaget ”Larhammar Consulting AB”, vars hela affärsidé är att hjälpa läkemedelsföretag att så snabbt som möjligt få ut sina produkter på marknaden.

Att någon har fått denna maktposition, efter att under många år ha ägnat stor möda åt att förtala, förfölja och på allt sätt försöka odugligförklara hedervärda medborgare, som kommit med konstruktiva och innovativa idéer t.ex. inom medicin och hälsa, väcker vissa farhågor…

Enligt Larhammar är såväl kiropraktorer, naprapater och andra som ägnar sig åt att bota sjukdomstillstånd med akupunktur, meditation, homeopati, kostinterventioner eller annat utanför ”skolmedicinens” ramar  bedragare… Och det alldeles fantastiska medlet mot de flesta infektioner, vilket använts utan biverkningar i mer än hundra år – kolloidalt silver – har blivit Larhammars alldeles särskilda hatobjekt. Ett fullständigt hjärnsläpp hos professorn!

Gud bevare Kungliga Vetenskapsakademin!

 

Den som har gott om tid kan ta del av min ”brevväxling” med Larhammar på följande länkar:

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5340131/posting/%C3%B6ppet-brev-till-professor-dan-larhammar

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5356947/posting/professorn-och-vetenskapen

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5373322/posting/f%C3%B6ljet%C3%A5ngen-larhammar-forts%C3%A4tter

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5384990/posting/dan-f%C3%B6re-dan-f%C3%B6re-dan-larhammar-svar-p%C3%A5-f%C3%B6rtal

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5385559/posting/mer-kritik-mot-larhammar

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5395768/posting/bl%C3%A5ljuger-professor-dan-larhammar

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5399817/posting/professorn-svarsl%C3%B6s

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5407232/posting/svar-fr%C3%A5n-professor-larhammar-och-mina-kommentarer

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5409063/posting/p%C3%A5-larhammars-egen-beg%C3%A4ran

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5411488/posting/larhammar-skapar-tragedier

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5418010/posting/sista-brevet-till-professor-larhammar-t-v

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5498726/posting/%C3%B6ppet-brev-till-professor-larhammar-igen

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5540701/posting/%C3%B6ppet-brev-till-professor-dan-larhammar-igen

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5566478/posting/mer-om-dan-larhammar

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5638448/posting/%C3%A4nnu-ett-brev-till-professor-larhammar

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5664240/posting/%C3%A4nnu-ett-larhammar-brev

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5694984/posting/nytt-brev-till-professor-larhammar

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5783974/posting/nytt-%C3%B6ppet-brev-till-dan-larhammar-avslutning-p%C3%A5-f%C3%B6ljetongen

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5841452/posting/kommentar-till-professor-larhammars-senaste-brev