30. apr, 2018

Brandkår och sjukvård - en jämförelse

Vi är glada över att vi har en brandkår, som rycker ut när brand uppstått. Vi är också glada, om vi kan få hjälp av en läkare vid sjukdom eller olycksfall…

Men vi är också glada över att brandförsvaret ägnar mycket tid åt att förebygga brand – så att antalet bränder och utryckningar kan begränsas. Om vi skulle tillåtas att okontrollerat bygga alla hus i brandfarligt material, installera elektrisk utrustning hur som helst och ha kaminer och spisar i våra hus, som aldrig besiktigades av någon instans i samhället, så skulle brandförsvaret sannolikt tvingas mångdubbla sina styrkor – till orimliga kostnader. Och ändå skulle antalet bränder bli så många att man inte hann med att släcka. En massa liv skulle gå till spillo vid dessa bränder. Och det mänskliga lidandet i samband med bränderna skulle vara omätligt.

När det gäller sjukvården, så inriktar man sig däremot nästan helt och hållet på att göra insatser, när ”olyckan” redan hänt – när man redan blivit sjuk. Kanske skulle det vara en god idé att lägga ner större möda på att FÖREBYGGA sjukdom! Om läkarna ägnade sig mer åt FRISKVÅRD, så skulle långt mindre tid och pengar behöva läggas på SJUKVÅRD!

Man vet numera säkert att kost och livsstil är avgörande faktorer för uppkomsten av sjukdom – liksom att konsumtion av olika läkemedel också dramatiskt ökar risken för sjukdomstillstånd – särskilt bland äldre.

Men vad gör man inom sjukvården för att förbättra människors kost och livsstil – eller för att minska användningen av läkemedel? Mycket litet, skulle jag vilja påstå. Och när det gäller läkemedel tycks man i stället hela tiden arbeta för en ökad användning – och för ett ökat utbud. Nya läkemedel kommer hela tiden. Och ofta är de inte ett dugg bättre än de gamla de ersätter, och vars patent gått ut. Anledningen är självklart läkemedelsbolagens vinstintresse – och inte i första hand människors hälsa! De flesta ”botar” inte heller sjukdomen, utan undertrycker eller lindrar symtomen (vilket förstås kan vara bra nog t.ex. vid svåra akuta smärttillstånd). Men grundinställningen borde ju vara att komma åt orsaken till symtomen.

Att ”bota” sjukdomstillstånd är också i praktiken närmast förbjudet – med andra metoder än ” godkända läkemedel”. När det t.ex. gäller tillskott av naturprodukter, vitaminer och mineraler, så får man inte påstå, att de kan bota sjukdom – även om man vet att det är så. Allt utom ”godkända läkemedel” betraktas som kvacksalveri och är förbjudet!

Kanske vore det dags för den officiella sjukvården att komma ifrån ”brandkårsutryckningar” – och i stället börja jobba för att undvika brand? En sorts ”förebyggande räddningstjänst”.

 

Fotnot:

Räddningstjänst är enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samlingsbegrepp för "de räddningsinsatser som staten eller kommunen skall svara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö". Fram till 1944 var räddningstjänst ett eget begrepp vid sidan om befolkningsskydd men man samlade då begreppen under namnet civilförsvar.