5. apr, 2018

Nytt brev till professor Larhammar

För att vara extra tydlig i min kommunikation med professor Larhammar kommer här ytterligare ett "öppet brev" till honom.

Hej igen professorn!

Du har ju i många olika sammanhang ägnat dig åt att generellt förkasta alla de behandlingsmetoder du väljer att kalla ”alternativa” – samt att förtala och förfölja dem som använder sådana. Du har utdelat skampriset ”Årets förvillare” till dem som haft annan uppfattning än du själv i det ämnet – och ”Årets folkbildare” till några av dem som troget anpassat sig till din uppfattning. Ständigt har du också ropat efter ”vetenskaplig evidens” – och bortsett från alla mänskliga erfarenheter som inte finns redovisade i vetenskapliga studier – samt också förkastat sådana där studier finns (om de inte bekräftat din uppfattning).

Min uppfattning är, att vetenskapsmän och vetenskapliga institutioner bör ägna sig åt att bekämpa vidskepliga missuppfattningar – och i stället arbeta för att sprida genuin kunskap. Detta sker förstås också. Men ofta förhindras den verksamheten av ekonomiska överväganden, prestige, personliga lojaliteter och pinsamt hänsynstagande till uppfattningar hos en i sakfrågan okunnig allmänhet (inkl. politiker och andra beslutsfattare).

Som företrädare för ”vetenskapen” och blivande preses för Kungliga Vetenskapsakademin borde du i detta fall naturligtvis entydigt ställa dig på den vetenskapliga evidensens sida och fördöma KI:s agerande! Det skulle hedra dig, om du gjorde det! Men kanske avser du i stället att verka för att KI får utmärkelsen ”Årets folkbildare” för att ha ”förhindrat fortsatt forskning om healing” – och kanske vill du utse Channie West till ”Årets förvillare” (fast det blir ju i så fall retroaktivt, för det är ju några år sedan nu).

För säkerhets skull kommer här länken till den artikel jag syftar på (som läsare här kan se i sin helhet här nedan):

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5691923/posting/panik-p%C3%A5-karolinska-n%C3%A4r-healing-visar-sig-fungera