23. mar, 2018

Djävulens advokat

Svaradoktorn vs Kungliga Vetenskapsakademin

De flesta känner kanske till begreppet ”Djävulens advokat” (advocatus diaboli) och har ett vagt begrepp om vad det betyder. Enligt Wikipedias enkla förklaring är betydelsen: ”Debattör som i en enig församling tar upp motståndarsidans argument.” Men alla har nog inte klart för sig varifrån detta uttryck härstammar.

Begreppet anses ha uppkommit redan på 400-talet. När katolska kyrkan då vid en disputation skulle kanonisera (helgonförklara) någon, så utsågs en ”djävulens advokat”, som skulle söka efter och framhålla argument som talade emot helgonförklaringen, d.v.s. framhålla fel och brister hos personen ifråga - och därmed förhindra att någon icke värdig fick helgonstatus

Av någon anledning får detta mig att tänka på en viss professor, som är på väg att ”helgonförklaras” genom att erhålla tjänsten som preses i Kungliga Vetenskapsakademin. Denna ärevördiga institution tycks här fungera som katolska kyrkan i dess tidiga form – men någon ”djävulens advokat” har man inte brytt sig om, utan anser sig uppenbarligen kunna kanonisera professorn ifråga, utan att någon tillåts komma med invändningar.

Då jag av en slump upptäckte hur professorn ogenerat stod i finsk TV och ljög publiken mitt i ansiktet i det triviala ämnet kolloidalt silver, ansåg jag mig föranlåten att uppmärksamma detta flagranta brott mot både vetenskap och moral. Vid min ”konversation” med professorn ifråga har jag sedan till min häpnad (och motvilligt, eftersom jag skulle vilja använda min tid till angenämare sysslor) kommit till insikt om att jag fått rollen som just någon form av ”djävulens advokat” – men definitivt inte utsedd av ”kyrkan” (KVA), som tydligen anser sig stå över all kritik i detta ärende.

Jag saknar verkligen alla meriter för att utmana professorn om ”helgonglorian” och har inga andra intressen i denna fråga än att påvisa vissa bristen hos professorn, vilka enligt min mening gör honom klart olämplig som främste företrädare för en församling som utser Nobelpristagare.