23. jan, 2018

Öppet brev (nr 2) till Cancerfonden

Cancerfonden omsätter åtminstone en halv miljard kronor årligen – och fondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström har en årslön på ca 1,2 miljoner.

Den 11 januari skickade jag ett öppet brev till henne. Jag förklarade ganska detaljrikt varför jag anser att Cancerfonden inte i någon avsevärd grad bidrar till att minska antalet insjuknade i cancer eller antalet döda i sjukdomen (vilket sägs vara fondens målsättning). Med anledning av att sökandet efter ”cancerns gåta” via den genetiska vägen alldeles uppenbart är en återvändsgränd, och att vår kost lika uppenbart är en dominerande orsak till de senaste decenniernas fullkomliga explosion av cancer, ställde jag några högst konkreta och lätt besvarade frågor. En fråga handlade också om Cancerfondens kostråd, som i princip är den perfekta kosten för att öka cancerns möjligheter att växa och spridas.

Frågorna var:

Hur många projekt stöder ni, där man försöker utröna kostens betydelse för cancer?

Hur många projekt med genetisk inriktning stöder ni?

Avfärdar ni Nobelpristagaren Otto Warburgs slutsatser om cancerns natur – liksom de rön om detta hans moderne efterföljare Thomas Seyfried presenterar i sin publikation ”Cancer as a Metabolic Disease”?

Och en sista fråga: Vidhåller ni att era kostråd till cancersjuka är adekvata?

Det svar jag fick den 15 januari finner jag minst sagt otillfredsställande.

Svaret var i sin helhet:

”Hej!

Tack för ditt mejl, vi har noterat dina synpunkter.”

Cancerfondens ansvariga har nu haft ett par veckor på sig att utforma ett svar. Jag väntar fortfarande!