18. jan, 2018

Rigid vetenskap kan döda

När man testar nya läkemedel eller nya medicinska behandlingsmetoder generellt, så bör man självklart kräva ingående studier – helst randomiserade och ”dubbelblinda”, innan nyheten börjar användas rutinmässigt. S.k. ”kliniska prövningar” är en självklar del av detta.

Men, när det gäller de flesta ”naturmedel” i form av olika kosttillskott (baserade på växter, frön, rötter mm), så blir denna ”vetenskaplighet” ibland fullkomligt bisarr. Man vet ju, att ”godkända läkemedel” (d.v.s. kemiska produkter) alltid har skadliga biverkningar, och mycket talar för att sådana biverkningar är en av de vanligaste anledningarna till sjukdomssymtom, inläggning på sjukhus och för tidig död - framför allt bland äldre.

När det däremot gäller ”naturmediciner”, så finns det knappt något enda dödsfall eller allvarlig skada noterad i modern tid. Därför måste dessa rutiner för sådana medel betraktas som onödigt omfattande – även om förstås uppföljning i något avseende kan vara påkallat. Och naturligtvis måste en viss kvalitetskontroll finnas – precis som för allt annat man äter och dricker.

Jag får då och då uppgifter om, att läkare AKTIVT FÖRHINDRAT alternativa behandlingar – även när han/hon förklarat att patienten inte går att rädda med traditionell medicin, och patientens snara död alltså är oundviklig!

Det hela får mig att tänka på en situation, där ett antal människor riskerar att drunkna ombord på ett sjunkande skepp. Någon vänlig människa har lyckats få tag på ett antal flytvästar, som han delar ut till de icke simkunniga. Så kommer ”vän av ordning” (t.ex. en tjänsteman från en marin motsvarighet till Läkemedelsverket) och stoppar utdelningen av flytvästar – därför att de inte är godkända av myndigheten ifråga. Och trots att han kan se människor flyta som korkar i vattnet med hjälp av de ”icke godkända” flytvästarna, så kräver han omedelbart att alla icke godkända flytvästar skall låsas in. Användning är förbjuden och måste förhindras!

Påpekandet att det innebär att alla icke simkunniga då kommer att drunkna bekommer honom inte. Hans uppgift är att se till att endast godkända flytvästar används. Och om några drunknar, så är det inte hans ansvar! Ibland kan han också ha en aktiepost i ett företag som tillverkar ”godkända flytvästar”…