9. jan, 2018

Brev till Cancerfonden

Hej Cancerfonden!
 
Jag har den största respekt för er målsättning att ”besegra cancern”, och jag betvivlar förstås inte engagemanget och de goda avsikterna hos alla er som jobbar med detta. Men desto större anledning finns det att informera er om att ni i vissa delar är ute på alldeles fel väg – som inte har någon möjlighet att leda till ert mål.
 
Jag har tidigare försökt informera er om detta – utan någon respons. Nu försöker jag igen.
 
För en som själv drabbats av cancer – och blivit cancerfri genom att INTE följa skolmedicinens behandlingsråd är det minst sagt plågsamt att se, att ni offrar ofantliga mängder pengar och arbete på att bibehålla just skolmedicinens till största delen grundläggande felaktiga bild av cancerns karaktär. Tusentals människor över hela världen botar varje år sin cancer med s.k. ”alternativa metoder”, och hela tiden bekräftas nu dessa metoders effekt vetenskapligt. Det är oerhört tragiskt att ekonomiska skäl och rena missuppfattningar skall förhindra att människor får effektiv vård för sin cancer – och/eller ges möjligheter att förebygga sjukdomen.
 
Jag ser fram emot att få en kommentar på detta!
 
Hälsn.
 
Sven Erik Nordin
 
 
 
Och här kommer dokumentationen av min upprördhet efter Cancergalan. Jag ber er vördsamt att också ta del av ingående länkar i dokumentet!:
 
Här om dagen iscensattes det stora bedrägeriet igen! Jag mår fysiskt illa av detta spektakel, och det är förfärligt att man på detta sätt tillåts utnyttja godtrogna och okunniga människors generositet och offervilja – till något som inte bidrar det minsta till att ”lösa cancerns gåta”, utan mer till att bibehålla okunskap och felaktiga myter om sjukdomen! Oerhört pinsamt och tragiskt!
 
Professor Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade redan på 1920-talet att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med friska celler. Därför är cancerceller extremt beroende av socker (glukos), och det första man bör göra om man drabbas av cancer är att så långt möjligt utesluta kolhydrater i sin kost (socker och stärkelse). Den amerikanske forskaren Thomas Seyfried har fortsatt forska i Warburgs fotspår – och bekräftat dennes slutsatser. Han presenterar dessa i sin bok ”Cancer as a metabolic Disease". Det är en diger lunta på över 400 sidor faktaspäckad text med hundratals vetenskapliga referenser, men man kan slippa undan enklare, genom att gå in på min hemsida och leta reda på rubriken "Litteratur". Länk här: http://www.svaradoktorn.se/425408168
 
Där har jag översatt fyra artiklar av läkaren Georgia Ede, som har gjort en mer populärvetenskaplig sammanfattning av boken. Man kan också få det viktigaste direkt här:
 
Om man avlägsnar cellkärnan från en cancercell, och ersätter den med kärnan från en frisk cell - så förblir den ändå en cancercell. Och det motsatta: Om man tar kärnan från en frisk cell och ersätter den med kärnan från en cancercell, så förblir cellen ändå en frisk cell! Vad betyder det? Jo, att den egenskap som definierar en cancercell inte finns i cellkärnan (och dess DNA). I stället är det cytoplasman och de där befintliga "energimodulerna", mitokondrierna, som är det viktiga. Således har det mesta av cancerforskningen i många år sökt efter "cancerns gåta" på helt fel ställe - i cancercellernas gener! Miljard efter miljard har de senaste decennierna satsats på det ”genetiska spåret” – och Cancergalan har säkert bidragit med åtskilliga miljoner. Det spåret är särskilt anmärkningsvärt, eftersom de gener människan föds med i dag är exakt desamma som de varit de senaste hundra åren (sannolikt tusen åren eller mer) – d.v.s. sedan långt innan frekvensen av cancer formligen exploderade! Våra gener är nästan den enda variabel som varit konstant under alla år! Däremot har som bekant vår miljö, vår livsstil – och inte minst vår kost – förändrats oerhört drastiskt det senaste halvseklet. Hur logiskt är det då att söka förklaringen till den ökade frekvensen av cancer i våra gener – och i stort sett negligera miljön - framför allt kosten?
 
Om man sedan t.ex. tittar på de kostråd som Cancerfonden (Cancergalans organisatör) utfärdat, så inser man att denna fond inte är särskilt intresserad av att bota cancer (alternativt är totalt okunnig om cancer). Läs om kostråden här:http://www.svaradoktorn.se/427029039/4044213/posting/cancerfonden-ger-katastrofala-kostr%C3%A5d