29. dec, 2017

Professorn svarslös?

Jag har nyligen för andra gången begärt ett mycket enkelt svar av professor Dan Larhammar (snart ordförande för Kungliga Vetenskapsakademin). Så här lyder mitt senaste brev:

 

Hej igen Dan!

Ursäkta om jag upprepar mig, men nu vill jag faktiskt ha svar på den väldigt enkla fråga jag ställde här om dagen.

Du har inte på ett tillfredsställande sätt kunnat besvara de frågor jag tidigare gav dig med anledning av de uppenbara osanningar du framfört om kolloidalt silver. Nu har jag gjort det barnsligt enkelt för dig. Du behöver bara svara på en enda fråga. Och du behöver inte lägga ner tid på att söka i några databaser. Svaret borde vara väldigt enkelt att ge. 

Om du inte ens kan svara på följande enkla fråga, så måste man ju konstatera, att du antingen är en helt verklighetsfrånvänd och okunnig man (på detta område) - eller att du har ekonomiska eller andra skäl för att framföra dina uppenbara lögner. Jag vet inte vilket som är värst!

Alltså: Om nu kolloidalt silver är så farligt som du påstår, hur kan det då komma sig, att inte ett enda fall av förgiftning eller annan skada har rapporterats i vårt land i modern tid? Det är ju i alla fall något hundratal tusen bara i Sverige som använder KS regelbundet – och säkert många som ”överdoserar” rejält. 

Samtidigt får Giftinformationscentralen dagligen in mängder av rapporter om förgiftning av ”godkända läkemedel”, som Läkemedelsverket ansett ”säkra”…

Får inte du en känsla av att någonting inte stämmer här? (Förlåt, det blev två frågor; men du kan väl svara på åtminstone en av dem)...

Hälsn.

Sven Erik Nordin