11. dec, 2017

Professorn och vetenskapen

Professor Dan Larhammar uppträdde nyligen i finsk TV och tycks med hjälp av sin professorstitel och fyra totalt okunniga ”bisittare” i programmet ha lyckats lura i en stor del av tittarna att det fantastiska medlet kolloidalt silver skulle vara hälsovådligt. Och detta utan att ange en enda vetenskaplig referens. Det enda ”beviset” var en amerikansk kvinna som för många år sedan drabbats av argyria (blåfärgning av huden) av något som sannolikt var silvernitrat eller det 300.000 ppm starka silverproteinet som gick under beteckningen CSP, Colloidal Silver Protein och som användes i läkemedelsklassade näsdroppar på den tiden. (dagens kolloidala silver har i allmänhet styrkan 10 PPM)

Dan Larhammar är en man som med stor iver – och dåligt underbyggda argument – förföljer oliktänkande. Hans motiv kan delvis vara en patologisk överskattning av sin egen kompetens inom vissa områden – men när det gäller hans odugligförklarande av alternativa medel för medicinskt bruk, så kan det också ha ekonomiska motiv. Det finns ett familjeföretag vid namn Larhammar Consulting, som tycks ägna sig åt att hjälpa läkemedelsföretag att få nya läkemedel godkända och introducerade på marknaden. Där finns det mycket pengar att tjäna! Och kolloidalt silver är i vissa avseenden ett allvarligt hot mot läkemedelsbolagens patenterade (och dyra) produkter. Hur som helst måste man betrakta hans agerande i det här fallet som högst oetiskt – och i vissa delar möjligen helt enkelt kriminellt.

Jag är en närmast onaturligt lugn och sansad person, men när jag såg det aktuella TV-programmet från Finland, och hörde vad som sades där, så måste jag erkänna att jag blev oerhört upprörd!! Där satt några okunniga människor på bästa sändningstid och framförde alldeles uppenbara lögner om kolloidalt silver – och hade mage att närmast idiotförklara alla som använder medlet!

Jag skrev omedelbart ett öppet brev till Larhammar (och skickade det också till honom själv; han har bekräftat mottagandet). Jag begär där svar på några enkla frågor – och vill helt enkelt veta vilka vetenskapliga studier eller empiriska erfarenheter han stöder sina märkliga uttalanden på. Jag har nu haft upprepad mailkontakt med honom, och han har lagt ner en hel del tid på att ordrikt, utförligt och detaljrikt förklara varför han inte har tid att besvara mina frågor!

Fullkomligt häpnadsväckande!

Jag har lovat honom att delge läsarna hans kommande svar via min hemsida, och jag har bett honom ange ett datum, då han har tid att lämna ett svar. Eftersom det inte finns några seriösa, välkontrollerade studier som visar att kolloidalt silver skulle skada människor eller andra däggdjur, så skall det bli spännande att se vilka argument han kan komma med. Kan också nämna, att jag för en tid sedan ringde Giftinformationscentralen (dit alla misstänkta förgiftningsfall skall rapporteras). Där fick jag informationen att man inte fått in ett enda misstänkt fall av förgiftning eller skada av kolloidalt silver. Däremot får man dagligen hela tiden in mängder av fall, där människor förgiftats av vanliga läkemedel.

Den som själv vill se det aktuella programmet kan gå in på följande länk: https://arenan.yle.fi/1-4080657

Och den som vill läsa mitt brev till Larhammar kan göra det här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/5340131/posting/%C3%B6ppet-brev-till-professor-dan-larhammar