23. sep, 2017

Paracetamol OK - men inte aprikoskärnor och linfrön

Den 14 september kunde man i DN läsa om att antalet förgiftningsfall av det vanliga smärtlindrande medlet Paracetamol (Alvedon, Panodil m.fl.) ökat dramatiskt på senare tid.  GIC (Giftinformationscentralen) hade då dittills i år fått in 2558 samtal om misstänkta förgiftningar. Men nyligen förklarade Läkemedelsverket att det var ofarligt för gravida kvinnor att använda Paracetamol…

För en tid sedan gick Livsmedelsverket däremot ut och varnade kraftfullt för användningen av aprikoskärnor och krossade linfrön - och kolloidalt silver har man sedan länge förklarat vara fullkomligt livsfarligt. Intressant nog är samtliga dessa tre produkter verksamma mot cancer – och fullkomligt ofarliga i måttliga doser.

Jag gjorde mig omaket att ringa GIC för att höra hur många förgiftningsfall man hade av aprikoskärnor, linfrön och kolloidalt silver.

Intressant nog kunde man där bara säga, att man ”nog” hade haft enstaka fall, där någon ätit stora mängder av aprikoskärnor eller linfrön – men ingen hade blivit allvarligt skadad eller avlidit. När det gäller kolloidalt silver fanns ingen uppgift om förgiftning.

En självklar fråga är alltså: Kan vi lita på våra myndigheter (Läkemedelsverket och Livsmedelsverket)?