10. sep, 2017

En enda spruta botar HIV/AIDS??

Nyligen råkade jag av en händelse hitta ett patent på en silverbaserad produkt, som via en enda injektion skulle kunna bota HIV/AIDS. Patentet godkändes redan 1997 och har beteckningen ”United States Patent 5676977” – om någon vill kolla.

Det hela verkade förstås alltför otroligt. Skulle alltså ett enkelt botemedel mot en potentiellt dödlig, globalt spridd sjukdom ha funnits i 20 år – och inte använts?

Som alla vet överlever HIV-smittade numera åtminstone i vårt land med hjälp av bromsmediciner, så ingen behöver dö i AIDS (fast möjligen finns biverkningar). Och detta är förstås rena drömmen för de läkemedelsbolag som tillverkar och säljer bromsmedicinerna. En medicinering som måste fortsätta med dagliga doser livet ut! Varje enskild patient är alltså en formlig guldgruva.

Skulle då dessa företag vara intresserade av ett medel som i stället botade sjukdomen med en enda spruta? Självklart inte!

Jag vill inte påstå att patentet köpts upp och ”begravts” för att ”business as usual” skall kunna fortsätta. Men tanken ligger inte långt borta. Den fullkomliga cynismen inom läkemedelsbranschen på andra områden är ju bara alltför uppenbar. Den ekonomiska vinsten prioriteras hela tiden framför människors liv och hälsa – vilket påvisats i åtskilliga böcker, som skrivits av personer som haft insyn i och själva varit en del av dessa företag…

När jag börjar forska i detta är det svårt att hitta några konkreta uppgifter – annat än själva beskrivningen av patentet. Se t.ex. denna länk:

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5676977.PN.&OS=PN/5676977&RS=PN/5676977

Sedan finns det förstås också artiklar, som helt förkastar möjligheten att det här skulle kunna fungera. Men jag har än inte hittat någon som med strikt vetenskapliga argument kan visa detta. I stället hittar man fullständigt oseriösa och okunniga försök – där huvudargumentet i princip är att ”det är för bra för att vara sant”. Ett exempel finns här:

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/patent-or-no-patent-silver-oxide-cannot-cure-aids/

Men de som kommenterar artikeln verkar ha betydligt bättre kunskaper och smular sönder argumenten. Där finns också bl.a. följande personliga berättelse om en HIV-sjuk man, som botats med hjälp av vanligt kolloidalt silver.

http://testimonials.silvermedicine.org/hiv-aids-oral-colloidal-silver.php

Oavsett vad man tror om det silverbaserade ”mirakelmedlet”, där en enda spruta räcker för att bota, så tycks det nämligen finnas kraftfullt erfarenhetsmässigt stöd för att vanligt kolloidalt silver rår på HIV-virus. Men då krävs det kanske några veckor för att definitivt ta kål på detta virus. Fast självklart är det som att svära i kyrkan att påstå något sådant! De läkare jag själv träffat på (som cancerpatient) har inte ens hört talas om kolloidalt silver – som faktiskt också är verksamt mot cancerceller. Men det är en annan historia.

Sammanfattningsvis är jag alltså fortfarande oklar över hur det egentligen ligger till med det aktuella patentet – och jag skulle gärna vilja ha hjälp med att reda ut detta. De jag hittills kontaktat, och som jag förväntat mig ha kunskaper om ämnet, har än inte kunnat ge besked…