7. sep, 2017

Formaldehyd förbjuds i lim – godkänt i vacciner!

I dagens tidning (170907) kan man läsa om att ”det cancer- och allergiklassade ämnet formaldehyd nu förbjuds i konsumentprodukter inom EU”.

Kemikalien används bland annat i vissa nagellack, lim, färg och harts för att binda ihop och härda material. Det används också som bekämpningsmedel, desinfektions- och konserveringsmedel. Den som på något museum sett t.ex. döda smådjur eller organ, förvarade i en färglös vätska, har just sett formaldehyd (eller formalin som det kallas i flytande form).

Att ämnet förbjudits är förstås bra, bl.a. därför att världens experter nu blivit överens om att medlet är cancerframkallande. 

Vad som däremot är mindre bra är det faktum att formaldehyd fortfarande får användas i vacciner, som ”adjuvans” – d.v.s. som ett sätt att provocera immunförsvaret till att börja tillverka antikroppar. Dessutom använder man de känt giftiga ämnena aluminium och kvicksilver i samma syfte.  Aluminium vet man t.ex. ger allergier, Alzheimers och andra neurologiska skador, och kvicksilver är sedan länge välkänt neurotoxiskt.

Man påstår sedan att mängden av nämna ämnen är så liten, att den inte har några skadliga effekter. Sanningen är att det inte finns någon exakt övre gräns för när skador kan uppkomma. Dessutom är beräkningen gjord på den mängd man får i sig vid EN ENDA vaccination. I praktiken ges ofta flera vaccinationer samtidigt – till nyfödda eller små barn! Det innebär att den ”godkända” maxdosen ofta överskrids flera gånger om. Vaccinet ges också med en spruta rakt in i kroppens vävnader, vilket innebär att man undviker de skyddsmekanismer som annars finns, om man får i sig giftiga ämnen t.ex. via huden, via magen eller via inandning.

Man kan i dag inte bortförklara eller förneka att vacciner leder till såväl autism som andra skador med neurologisk anknytning. Det är en tragedi, att detta tillåts fortsätta! Stora internationella studier visar också, att ovaccinerade barn generellt är friskare än vaccinerade!