9. jul, 2017

En metafor

Numera är det kanske många som knappt vet skillnaden mellan tvåtakts- och fyrtaktsmotorer, eftersom de rykande tvåtaktarna i stor utsträckning har försvunnit… Skillnaderna är förstås flera. Men en grundläggande sådan är att fyrtaktsmotorers cylindrar smörjs via olja som finns i vevhuset, varför de kan köras på ren bensin. Tvåtaktsmotorer har ingen olja i vevhuset, utan måste smörjas genom att man blandar olja i bensinen. Det som slår mig är, att vi människor nu under drygt ett halvsekel i hög grad kört våra ”bilogiska tvåtaktsmotorer” nästan utan oljeinblandning i bränslet. Inte undra på att våra motorer skär ihop och ofta behöver repareras – och att våra ”verkstäder” har så mycket att göra att de knappt hinner åtgärda det mest akuta. Och när vi har genomgått en reparation, så säger reparatörerna åt oss att köra vidare på samma bränsle – helst med ännu mindre olja! Läkares och dietisters varningar för fett har varit en global katastrof för vår hälsa - men en fantastisk affär för Big Pharma, som säjer syntetiska och olämpliga "oljeersättningar" för miljarder varje år!