29. apr, 2017

Robert F Kennedy Jr om vacciner

Robert F Kennedy Jr (brorson till förre presidenten John F Kennedy) avslöjade nyligen i amerikansk TV obehaglig information om vacciner. Det är känt att vacciner på det sätt de numera administreras kan utgöra en allvarlig risk för svåra komplikationer. Mindre känt är nog att vaccintillverkarna sedan 1989 har fullständig immunitet, d.v.s. hur stor skada deras produkter än förorsakar, så kan de aldrig åtalas och t.ex. ådömas skadestånd. Detta har vi ju upplevt i Sverige, då vaccinet mot svininfluensa, Pandemrix, som tillverkas av läkemedelsbolaget Glaxsmithklinek, som bekant gav mer än 200 barn och ungdomar den gravt handikappande och livslånga sjukdomen narkolepsi. Samhället har i någon mån lämnat ersättning till många av de drabbade, medan Glaxsmithkline inte behövt betala ett enda öre!

Något som Robert F Kennedy Jr nu berättade om (och som tidigare spridits t.ex. via Ty Bollingers serie ”The Truth about Vaccines) är det som pågår i Afrika. Där genomförs en stor vaccinations-drive, vilken tycks initierad och stödd av Bill Gates – som fått enorm ”Good Will” för sina insatser på detta område. Genom sina närmast gränslösa ekonomiska resurser har han sannolikt också möjligheter att påverka bl.a. hur media rapporterar om hans verksamhet. Han har nyligen också medgivit, att han meddelat president Trump att det inte finns något behov av någon oberoende undersökning av vacciners säkerhet – för han har ”tittat på detta” och de är ”fullkomligt säkra”.

 ”…Bill Gates, who recently admitted that he told President Trump “there is no need” for an independent inquiry into the safety of vaccines because he has “looked at it” and they are “completely safe.”

Något annat visas av en undersökning nyligen, där man kunde konstatera, att bland de afrikanska barn som vaccinerats med DTP-vaccin (mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta) avled inom två månader tio gånger fler än bland dem som inte fått vaccinet! Vaccinet tycks alltså åstadkomma fler dödsfall än de sjukdomar det skall skydda mot! Resultatet är särskilt häpnadsväckande, eftersom det endast var friska barn man vågade vaccinera. I gruppen icke vaccinerade var många av barnen sjuka och/eller undernärda. Resultatet borde alltså rimligtvis blivit det motsatta –  att de icke vaccinerade barnen avled i högre grad, även om vaccinet varit overksamt.

Saxat ur Robert F Kennedys framförande i TV:

Virtually every kid in Africa gets it. What they found…they did a vaccinated versus non-vaccinated study, which has never been done…what they concluded was…they said that vaccine is killing more people than Diphtheria, Pertussis, and Tetanus combined (for which the Tdap vaccinated).

Man kan förstås inte i alla avseenden jämföra Sverige med Afrika (där det ju också är oerhört varierande förhållanden mellan olika nationer). Men intressant är kanske ändå, att vi också i Sverige vaccinerar våra barn med DTP-vaccinet. De får det vid fem olika tillfällen – vid 3, 5 och 12 månaders ålder, samt vid 5-6 år och slutligen 14-16 år.

Varje förälder skall naturligtvis själv bestämma om barnen skall vaccineras. Men alla borde få korrekt information för att kunna ta ställning – och åtminstone läsa vaccinernas bipacksedlar, där biverkningarna delvis redovisas. Men knappt någon tycks göra detta, och naturligtvis litar man på sjukvårdspersonalen – som i sin tur litar på den information man fått (via vaccintillverkarna?), så vaccinationsprogrammet genomförs enligt nationella riktlinjer, i stort sett utan att ifrågasättas. Kanske borde man titta litet mer på detta?