6. apr, 2017

SUPERVIKTIG INFORMATION

När det gäller hälsa och sjukdom överhopas man av information från olika håll – och mycket är tyvärr fullkomligt fel. Tragiskt är också att just läkarna tycks vara omedvetna om kostens självklara roll för vårt välbefinnande – vilket förstås i hög grad beror på att de under sin grundutbildning knappt får lära sig något om just kost och nutrition. Ett barn borde annars begripa, att vår föda är själva basen för en god hälsa. Att många av våra allvarligaste sjukdomar – som diabetes, cancer, Alzheimer mm - också har samband med kosten verkar många främmande för. I stället för att ens tänka på att ändra sin kost tycks man först fråga efter ett ”piller” som skall bota ens sjukdom – eller i nödfall en ”operation”. Tragiskt!

Någon gång får man möjlighet att på ett föredömligt pedagogiskt och lättbegripligt sätt kunna ta till sig livsviktig information på detta område – av någon med gedigen vetenskaplig bakgrund och lika gedigna egna erfarenheter. Intervjun med Lars Bern är ett sådant exempel. Den som använder en timme för att ta del av intervjun på följande länk kommer kanske att förstå, att det var den bäst använda timmen någonsin.

https://www.youtube.com/watch?v=KRmUhBYIu28