22. mar, 2017

SKÄMS EXPRESSEN!

I dagens EXPRESSEN (170322) skriver Maria Rydhagen ett inlägg om vaccination – och anser att alla som inte omedelbart accepterar vaccinationer som effektiva och ofarliga har drabbats av ”galna vaccinsjukan”. Oförskämt, kränkande och okunnigt! Men som så ofta utmärker sig denna tidning genom bristande kunskaper och historielöshet! I skydd av allmänhetens generella okunnighet tar man sig ofta friheten att komma med vilka osanna påståenden som helst – utan faktakontroll. Dock är förstås detta med vaccination ett intrikat ämne – även om verkligen ingen kan påstå att alla vaccinationer är ofarliga.

Men det riktiga bottennappet kommer som en bisats i en parentes – antydande att det hela är så självklart att det inte ens behöver motiveras. Hon tycker inte det skulle vara klokt att vägra ett barn förskoleplats för att hens föräldrar har drabbats av ”galna vaccinsjukan”… Men sedan kommer parentesen: (Ifall man har en silvervattenstolle till morsa behöver man väl i allra högsta grad det gäng av vettiga vuxna som pedagogerna utgör)…

Jag antar att hon med ”silvervatten” avser kolloidalt silver och med ”silvervattenstolle” menar hon väl någon som tror på detta medels goda egenskaper. Åter igen: Kränkande, historielöst och okunnigt!

Om Maria Rydhagen gjort sig besväret att skaffa sig litet grundläggande kunskaper om kolloidalt silver, så hade hon inte behövt skämma ut sig på detta sätt. Silverprodukter av detta slag var det vanligaste antibakteriella medlet innan penicillinet kom, och i FASS fanns ett antal av Läkemedelsverket godkända sådana produkter. I USA har det använts framgångsrikt i närmare 150 år. För övrigt kan ingen förneka, att kolloidalt silver är verksamt mot såväl bakterier som virus, svamp, amöbor, encelliga parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober (vilket också är en anledning till att det används som vattenreningsmedel). Dessutom har forskning otvetydigt visat effekter mot cancer.

Att beakta är också, att NASA i USA sedan flera år använder sig av kolloidalt silver för att desinficera recirkulerade vätskor vid sina bemannade rymdfärder. Kanske skall Maria Rydhagen kontakta NASA och berätta att effekten av kolloidalt silver bara är vidskepelse – så att de omedelbart kan ändra sina rutiner!

Möjligen bör hon också avråda Astrid Lindgrens Barnsjukhus från att använda sina silveromslag på svårt brännskadade barn. Men det vore synd, för efter att de börjat med sådana har behandlingstiden minskat drastiskt från i genomsnitt elva till två dygn. Och man behöver inte längre på grund av fruktansvärda smärtor söva barnen vid omläggningarna, ärrbildningen uteblir nästan helt – och man spar ca 40 000 kr per patient med denna metod.

Men kanske vill Maria Rydhagen förmå dem att återgå till den gamla metoden?

 

PS Det går bra att lära sig litet mer om kolloidalt silver här: http://www.svaradoktorn.se/425558358