4. nov, 2016

Kan svält vara nyttigt?

Svält är som bekant något förfärligt, som fortfarande plågar miljoner människor på vår jord (medan de flesta av oss i dag äter för mycket). Märkligt nog tycks emellertid den kontrollerade formen av svält – fasta – ha nästan magiska hälsoeffekter. Det verkar som om kroppens celler i det läget börjar ”städa” i kroppen genom att helt enkelt äta upp skadade eller avvikande celler – och s.a.s. återanvända deras beståndsdelar. Detta har också nyligen bekräftats av modern forskning, då Yoshinori Ohsumi i år tilldelades Nobelpriset i medicin för sina upptäckter på området. Därmed har begreppet ”autofagi” eller ”autofagocytos” blivit bekant för allmänheten. Det som i århundraden har konstaterats via praktisk erfarenhet kan numera alltså betraktas som ett bekräftat vetenskapligt faktum. Men i stället för att börja forska på fasta, så kommer förmodligen allt intresse att riktas mot att hitta någon ”medicin” för att använda denna kunskap (och kunna ta patent på och tjäna pengar på ett farmaceutiskt preparat). Det enkla och billiga tycks alltid få stå tillbaka för det komplicerade och dyra – som dessutom på detta område ofta har avsevärda biverkningar…

Fasta kan ju för många vara påfrestande – och skall inte tillämpas av gravt underviktiga eller vid vissa akuta sjukdomstillstånd. Men vad de flesta inte vet är att det finns ett sätt att s.a.s. ”imitera” fasta (eller svält) – och få många av fördelarna men huvudsakligen slippa nackdelarna. Det låter förstås för bra för att vara sant, men detta kan faktiskt ske med hjälp av ”ketogen kost”.

Läs om autofagi här: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/detta-ar-autofagi

Och om ketogen kost här: http://www.svaradoktorn.se/425558411