25. sep, 2016

Varför köper vi förorenat vatten - för dyra pengar?

Sedan jag på förekommen anledning börjat forska i ämnet kost-hälsa har jag funnit de mest häpnadsväckande missuppfattningar florera – och hos många en lika häpnadsväckande ovilja att ändra uppfattning, hur solklart man än kan visa att de har fel.

Bland de vanligaste missuppfattningarna är att naturligt mättat fett skulle vara skadligt att äta. Och det kanske mest bisarra resultatet av den idén är nog sortimentet av lättmargariner – som faktiskt till övervägande del består av vatten! Det borde närmast vara straffbart att förorena vatten på detta sätt – och sedan påstå att resultatet skulle bli en produkt som är hälsosam!

För några är sedan gjorde ”Testfakta” en genomgång av tolv olika lättmargariner, som då såldes i Sverige. Av dessa tester fann man, att samtliga kontrollerade margariner innehöll mer än hälften vatten! Värst var ”Keiju” och ”Vita d’Or” med hela 69 % vatten. Men t.ex. ”Lätta” och ”Eldorado” följde tätt efter med 56 %. Priset per kg varierade häpnadsväckande nog från 12 kr (”Eldorado” och ”Vita d’Or”) till 136 kr (”Becel Pro-activ”).

Man kanske skulle vara glad att mer än hälften av innehållet i det margarinpaket man köper innehåller vatten – som ju i ren form naturligtvis är en hälsosam produkt. Men varför skall man betala 136 kr/kg för vattnet, sedan det blivit förorenat med en kemisk smörja?

Hela idén bakom att över huvud taget tillverka dessa lättmargariner är naturligtvis den befängda skräcken för mättat fett. Man undrar fortfarande hur länge den missuppfattningen skall leva kvar. Livsmedelverket har ju häpnadsväckande nog under många år envist hävdat det mättade fettets farlighet (och därmed förstås bidragit till utbudet av lättmargariner på marknaden).

Redan 2009 avslöjades ju Livsmedelsverkets okunnighet och förräderi mot folkhälsan, när man där efter mycken kritik från vetenskapligt håll tog fram en lista på 72 studier, som på ett övertygande sätt skulle visa hur hälsovådligt mättat fett är. Då visade en grupp oberoende forskare, att möjligen två (2) av dess studier kunde antyda något åt det hållet – medan sjuttio (70) av dem antingen var helt irrelevanta i sammanhanget och inte ens handlade om mättat fett, eller t.o.m. visade att mättat fett är nyttigt!

Livsmedelsverkets dåvarande Generaldirektör försvarade det hela i Läkartidningen med några texter som väl måste vara bland det mest pinsamma som någonsin publicerats i denna skrift! Man tog sig för pannan och undrade om det hela inte var ett skämt! Pinsam var också medias nästan totala tystnad omkring denna allvarliga skandal.

När sanningen om naturligt, mättat fett så småningom trängt igenom den kompakta mur av desinformation som livsmedelsindustrin byggt upp, så kommer floran av lättmargariner (och andra ”light-produkter”) att förpassas till historiens sophög och betraktas som bisarrt utslag av den genuina okunskap som fortfarande i början av 2000-talet förekom även bland i övrigt välinformerade människor. Möjligen kommer då några att bli fullkomligt rasande över att i god tro ha förstört sin hälsa efter att på ett upprörande sätt ha blivit vilseförda av ett antal ”experter”, som nu under många år i allvarlig grad skadat folkhälsan.