20. sep, 2016

Skall Livsmedelsverket uppfinna hjulet igen?

Under nära ett halvsekel har Livsmedelsverket rekommenderat oss att äta mindre naturligt fett (som smör, fläsk och kokosolja), och ersätta dessa produkter med margariner och andra kemiskt manipulerade vegetabiliska oljor. Främst har man varnat för mättat fett, och även som ett mantra upprepat att rött kött är farligt. Nyckelhålsmärkta produkter (fettsnåla, men ofta kolhydratrika) har man framhållit som rena hälsokosten. Deras kostråd har under den gångna perioden sannolikt i hög grad bidragit till, att fetma, diabetes, cancer, Alzheimer och andra metabola sjukdomar ÖKAT DRAMATISKT!

Livsmedelsverket har alltså en omfattande kunskap om matens betydelse för hälsan! Men nu har man startat en stor studie på elever i grundskola och gymnasium ”för att studera matens betydelse för hälsan” (enligt Dagens Nyheter). Vetenskapliga studier är förstås viktiga – även om de ofta är riggade för att få fram precis de resultat man önskar. Men om Livsmedelsverket tittat på de egna gedigna erfarenheterna av sina kostråd under se senaste decennierna – eller tagit del av de råd Hippokrates, ”Läkekonstens fader”, gav redan för ca 2500 år sedan (låt maten vara din medicin, och medicinen din mat), så kunde i stället pengarna för den nu planerade studien ha använts bättre. Man kunde t.ex. ha gått ut offentligt och förklarat, att deras varning för mättat fett har varit ett misstag från början till slut, och  att Becel och andra lättmargariner är bland det minst nyttiga man kan äta. Då hade man gjort en insats för folkhälsan – vilket självklart borde vara Livsmedelsverkets huvuduppgift.

Läs gärna mer i ämnet här: http://www.svaradoktorn.se/425408043