12. sep, 2016

Livsmedelsverket - folkhälsans största sabotör?

Jag har i flera sammanhang påtalas Livsmedelsverkets enastående insats att under nästan ett halvt sekel ha fått oss att äta fettsnål och kolhydratrik föda. Detta har resulterat i en formlig explosion av övervikt och diabetes och annan metabol sjuklighet. Att ett statligt verk som har till uppgift att förbättra folkhälsan genom att ge korrekta råd om mat och dryck under lång tid lyckats göra oss allt sjukare måste betraktas som en oerhörd skandal. Och att man på grund av genuin okunskap om kost och nutrition lyckats med detta måste ses som närmast ett mirakel – och ett mirakel som bidragit till dramatiskt förbättrade inkomster för läkemedels- och livsmedelsindustrin.

När det gäller läkemedelsindustrin handlar det förstås om den ökade användningen av läkemedel för att (med föga framgång) bota de sjukdomar som olämplig kost åstadkommer. För livsmedelsindustrin har Livsmedelsverkets okunniga kostråd bl.a. inneburit att man kunnat ersätta nyttigt naturligt fett med billiga sockerprodukter och därigenom ökat vinstmarginalerna.

Om du vill veta mer om vetenskapen bakom mina påståenden, så kan du läsa här:

http://www.sockerchocken.se/faktakoll/livsmedelsverkets-sockerchock/