9. sep, 2016

Hur skall magen veta?

Flera läkare jag träffat har uttryckt åsikten, att vad vi äter inte har någon betydelse för vår hälsa – åtminstone inte för allvarliga sjukdomar. Då krävs det ”medicin”. Samtidigt förskriver man för de flesta sjukdomar just mediciner, som vi skall svälja och alltså skicka ner till magen. Tydligen anser man då, att vår kropp i hög grad kan påverkas av något vi ger magen, t.o.m. i så hög grad att sjukdomar botas. Samtidigt påstår man alltså att det vi kallar ”mat” och som vi stoppar i magen, inte kan påverka vår hälsa – i alla fall inte bota sjukdomar!

Min fråga är nu: Hur skall magen veta om det är medicin eller ”bara” mat den får?

Om du vill veta hur fel dessa läkare har, så kan du kolla här:http://www.svaradoktorn.se/426070622