9. sep, 2016

Uppsalaprofessor ljuger friskt

Det bjuder mig egentligen emot att "hänga ut" någon enskild person, men när man offentligt ljuger så uppenbart som i detta fall, så får man nog tåla det. Uppsalaprofessorn Åsa Mellhus tillkännager offentligt att en kvinna drabbades av argyria (permanent blåfärgning av huden) genom att på 1950-talet inta Ionosil (kolloidalt silver). En smula intressant i sammanhanget är att Ionosil började tillverkas år 2001…

 http://2op.se/2015/05/07/tror-uppsalaforskare-pa-tidsresor/

Åsa Mellhus var också den direkta anledningen till en akademisk skandal, när hon som handledare för doktoranden Susanne Sütterlin vid hennes disputation tillkallade vakter för att avlägsna en åhörare som ville påpeka, att de laboratoriestudier som legat till grund för avhandlingen hade utförts med användning av silvernitrat (AgNO3) och inte med kolloidalt silver (na-Ag) som är två helt olika saker. Trots det dras det generella slutsatser rörande alla silverpreparat i avhandlingen. Detta är lika vetenskapligt som att göra studier på natriumcyanid (NaCN, livsfarligt gift) för att bedöma toxiciteten hos natriumklorid (NaCl, även kallat koksalt). Silvernitrat framställs genom att lösa silvermetall i mycket stark salpetersyra (HNO3) medan na-Ag framställs genom elektrolys av silver i destillerat vatten, varvid silver övergår till nanopartiklar och positivt laddade silverjonerjoner (Inf. ovan hämtad från Lars Berns blogg "Antropocene").

För övrigt kan jag meddela, att jag alldeles nyligen fick information om att en läkare (!) med mångårig psoriasis, som inte gått att bota med traditionell behandling blivit av med sin sjukdom. Detta efter en veckas omläggning med just Ionosil! Enkelt, billigt, smärtfritt och biverkningsfritt har hon alltså blivit av med mångårigt lidande! Undrar vad professor Mellhus tänker om det!