1. sep, 2016

Fallet Macchiarini toppen av ett isberg?

Det uppmärksammade fallet med kirurgen Paolo Macchiarini som med sina artificiella luftstrupar av plast i praktiken tog livet av sina patienter är naturligtvis dramatiskt, eftersom det tydligt visar hur några enskilda drabbats. Men hela historien om hans samarbete med Karolinska demonstrerar också den kultur av maktfullkomlighet och oemottaglighet för saklig kritik som existerar i läkarvärlden. I princip kan detta enskilda fall nog sägas bara vara ”toppen av ett isberg”. Det faktum att vart tredje dödsfall i vårt land förorsakas av korrekt utskrivna, godkända läkemedel borde också stämma till eftertanke.

Något av det mest bisarra som dagligen försämrar livskvalitet och förkortar liv är den oerhört intensiva förskrivningen av statiner mot högt kolesterolvärde (mer än 800 000 svenskar ordineras i dag statiner). Statiner är de genom historien mest inkomstbringande preparat läkemedelsbolagen lyckats prångla ut – med förödande följder för patienterna. Teorin om kolesterol och statiner är fel från början till slut, men ändå fortsätter nästan alla läkare att förskriva dessa preparat. Och man avvisar föraktfullt all forskning som visar att man har fel.

Lika upprörande är det faktum att Livsmedelsverket och de flesta läkare under närmare ett halvsekel lyckats lura i oss att vi skall undvika mättat fett och basera vår kost på kolhydrater – och att det fett vi äter skall vara omättat! För överviktiga och diabetiker har detta varit en katastrof, och sedan dessa kostråd började tillämpas har mycket riktigt också frekvensen av fetma och diabetes ökat närmast explosionsartat (liksom andra metaboliska sjukdomar). Detta är logiskt och självklart och har hela tiden bekräftats av oberoende forskning – men läkarna fortsätter än i dag att som ett mantra upprepa ”undvik mättat fett”!

Sanningen där är ju att ”mättat” betyder att sådant fett inte ”hungrar” efter andra atomer och alltså är väldigt stabilt och tryggt att inta. Däremot är fleromättade fetter synnerligen ”reaktiva”, d.v.s. försöker stjäla atomer från andra molekyler. Det innebär i praktiken att dessa fetter riskerar att på olika sätt stöka till det i vår metabolism.

Om du vill skaffa mer kunskaper om detta, så läs gärna här: http://www.svaradoktorn.se/425444274