12. aug, 2016

Hur tänker medicinska forskare och läkare?

Under de senaste trettio åren har frekvensen av Cancer ökat dramatiskt – liksom även diabetes, Alzheimer, Parkinson m.fl. allvarliga sjukdomar. Under dessa trettio år har vår livsmiljö förändrats drastiskt, och kanske framför allt våra kostvanor och kostens sammansättning. Däremot är naturligtvis våra gener i allt väsentligt exakt desamma i dag som för trettio år sedan. Dessutom har disciplinen epigenetik tillkommit, varför man numera vet, att våra gener inte är så avgörande som man tidigare trott. I stället visar det sig, att miljön s.a.s. kan avgöra om generna konkret fysiskt kommer till uttryck. Miljön kan alltså vara helt avgörande för om man skall få cancer eller inte – oavsett om man har en ”riskgen” för cancer.

I den situationen väljer den medicinska vetenskapen att huvudsakligen inrikta forskningen på genetik! Och de flesta läkare tycks ha uppfattningen att kosten är betydelselös för t.ex. uppkomst och utveckling av cancer! Detta också trots att Nobelpristagaren Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) redan i mitten av 1920-talet med sin forskning visade, att cancerceller är extremt beroende av socker p.g.a. sin avvikande metabolism.

Hur tänker forskarna?