12. aug, 2016

Det optimala hotet mot Big Pharma

GcMAF (Gc protein-derived macrophage activating factor)

Tänk tanken att forskare hittat ett ämne – GcMAF – som kan aktivera våra makrofager och optimera immunförsvaret så att detta kan klara av nästan alla sjukdomar, inkl. cancer! Tänk vidare att detta naturligtvis innebär ett extremt kraftfullt hot mot läkemedelsföretagens astronomiska inkomster – om en enda produkt kan bota nästa alla sjukdomar! Föreställ dig sedan, att nämnda företag i USA lyckats få detta ämne – GcMAF – förbjudet! Tänk vidare, att ett antal unga, friska läkare och forskare som ägnat sig åt just detta GcMAF på kort tid oförklarligt avlidit under märkliga omständigheter! Föreställ dig vidare att denna minst sagt revolutionerande upptäckt knappt nämns av media, att den närmast tycks hemlighållas av våra medicinska auktoriteter! Och slutligen: Inse att detta inte är någon skröna – utan fullkomligt sant!

Det aktuella ämnet finns hos alla friska människor, men kroppens förmåga att bilda detta protein är bl.a. beroende av en tillräckligt hög halt av D-vitamin. Och processen förhindras av enzymet nagalase – som produceras av cancerceller och finns i höljet hos t.ex. HIV- och influensavirus, varför det också utsöndras av celler, som är infekterade av dessa virus. Man har märkligt nog funnit nagalase i vacciner. Varför detta enzym tillsatts vacciner kan man bara spekulera om…

Om du har goda kunskaper i engelska, så kan du få en ganska bra beskrivning om GcMAF och dess historia här:

https://www.youtube.com/watch?v=KqMohmjJ4mg

Det finns också en del att läsa här (på svenska): http://den-stora-konspirationen.blogspot.se/2015/07/en-medicinsk-sensation-som-inte-lar-fa.html

OBS! Som jag tidigare påpekat, så är jag inte läkare eller medicinskt utbildad, varför du bör kontrollera alla mina uppgifter via andra källor!