11. aug, 2016

Massiv desinformation om kolloidalt silver

Av de läkare jag träffat har nästan ingen ens hört talas om kolloidalt silver. Men i media kan man läsa, att de som ändå gjort det oftast tar bestämt avstånd från detta ”silvervatten”. Man kan dessutom ha den dåliga smaken att påstå, att medlet är skadligt för båda människa och miljö – samt att ”det inte finns någon forskning som visar dess nytta”. Båda dessa påståenden är helt enkelt lögner. Att välutbildade människor kan vara så inskränkta att de inte ens orkar titta utanför Sveriges gränser är uppseendeväckande. I t.ex. USA har kolloidalt silver med framgång använts i över 100 år. Där finns också oerhört mycket seriös forskning som visar medlets förmåga att ta kål på nästan alla bakterier, virus, amöbor, encelliga parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober – samt att det är helt ofarligt för miljön. Det är helt enkelt det effektivaste och mest ofarliga desinfektionsmedel som finns. På många håll används det rutinmässigt i det syftet på sjukhus, och man kan i många europeiska länder gå till vilket apotek som helst och köpa kolloidalt silver – och få anvisningar för hur man skall använda medlet. På senare tid har ett antal människor i min omgivning kunnat konstatera, hur de genom att använda kolloidalt silver som munsköljmedel sedan förvånat sina tandläkare genom att plötsligt ha en dramatiskt förbättrad tandhälsa. Och de som behandlat sin nagelsvamp har fått uppleva hur naglarna på kort tid ”tillfrisknat”. Några har också (som jag själv) använt kolloidalt silver som en del i behandlingen av cancer – med gott resultat. Tyvärr har jag också fått veta, att någon som börjat använda kolloidalt silver mot cancer avbrutit sin behandling – efter att ha läst alla negativa påståenden om medlet. I det sammanhanget tar Livsmedelsverket på sig ett stort ansvar, eftersom man på sin hemsida i svepande formuleringar odugligförklarar silvret – och utan en enda vetenskaplig referens förklarar att silvret är BÅDE overksamt och farligt! Hur något kan vara helt overksamt, och ändå farligt, överstiger faktiskt min fattningsförmåga! Men ”experterna” på SLV har ju också under närmare ett halvsekel lurat överviktiga och diabetiker att äta fettsnålt, d.v.s. mycket kolhydrater, vilket naturligtvis gjort tusentals människor fetare och ökat diabetessymtomen – så vi har sedan länge sett prov på hur vi skall värdera Livsmedelsverkets råd. Det bästa man kan säga om verkets råd i det avseendet är väl att man skapat många arbetstillfällen för de kirurger som amputerar fötter och ben på diabetespatienter och utför Gastric Bypass-operationer på överviktiga. Förfärligt!

Den som vill ha mer fullständig information om kolloidalt silver kan använda denna direktlänk till sidan: http://www.svaradoktorn.se/425558358