11. jul, 2016

Medicinerna en stor del av problemet

Karl-Erik Nordlund beskriver i sin insändare i Hudiksvalls Tidning  den 7 juni på ett utmärkt sätt krisen i vår sjukvård. Han berör också en väsentlig del av problemet, när han skriver: ”Tur att jag inte var allvarligt sjuk. Jag behövde endast utredas, övervakas och ändra medicinering”.

Jag vet inte hur många mediciner Karl-Erik tar, men min gissning är mer än fem. Och man vet att om någon använder fem preparat eller mer, så är det med säkerhet åtminstone två av dem som interagerar på ett negativt sätt – ibland med livshotande konsekvenser. Men läkarna tycks omedvetna om detta och fortsätter bara att skriva ut fler preparat – ofta utan någon utvärdering av resultatet. När en patient får en ny läkare, så skriver denna ut nya ”piller” – men tycks väldigt obenägen att ta bort några som tidigare läkare ordinerat. Ibland kan det resultera i att en patient har upp till 30 – 40 olika mediciner, varav då många motverkar varandra. På våra äldreboenden är det genomsnittliga antalet preparat för varje individ vid en undersökning för några år sedan ca 10 (tio) – för dem som bor hemma och sköts av hemtjänsten är antalet högre. Jag fruktar att det i dag kan vara ännu värre! Tänkvärt är också det faktum att vart fjärde dödsfall i Sverige förorsakas av legalt föreskrivna läkemedel. Och för ungefär varannan äldre person som tas in på sjukhus, så är orsaken läkemedelsförgiftning! Läkemedel är med andra ord en viktig anledning till den situation Karl-Erik beskriver – förutom naturligtvis vårdens katastrofalt dåliga organisation. Ytterligare en anledning är läkarnas oförmåga att inse betydelsen av vår kost, där sjukhusmaten oftast är en kolhydratspäckad version som saknar viktiga näringsämnen och främjar inflammation i kroppen bl.a. genom lågt innehåll av fettsyran Omega 3 och desto högre av Omega 6. En förbättrad sjukhusmat skulle sannolikt förkorta vårdtiderna på sjukhusen väsentligt. Men eftersom läkarna själva totalt saknar kunskaper om kostens betydelse, så kommer vi nog att få vänta länge på en sådan förändring – och köer och överbeläggningar kommer att bestå.