5. jul, 2016

Dyr reklam från Karolinska

I dag hade Karolinska Universitetssjukhuset en reklambilaga med i Dagens Nyheter. Där räknar man upp en rad fantastiska (och delvis fantasifulla) nyheter inom olika vårdområden på sjukhuset. Det mest positiva är antagligen den kvinnliga professor, som jobbar som sköterska. Teori kombinerad med konkret klinisk verksamhet. Bravo! Hela bilagan känns annars som ett försök att visa hur bra Karolinska är – liksom de privata företag som har egna annonser där. Kanske vill man få oss att glömma det gräsliga fallet Macchiarini! Målet sägs på ett ställe vara ”ett bättre vårdutfall”. Ja, fattas bara annat! Men jag kan berätta, att ”vårdutfallet” kanske skulle förbättras mer än av alla dessa nybyggnationer, nya behandlingar och ändrade organisationsformer tillsammans - av två enkla saker:

Förbättrad sjukhusmat och förbättrad städning! 

Maten på våra sjukhus är i dag oftast näringsfattig och kolhydratrik (gynnsamt för inflammationer generellt - och för cancer) – och den dåliga städningen bidrar ofta till att patienter drabbas av onödiga infektioner, som ibland skapar livshotande tillstånd hos redan försvagade patienter. Om man dessutom började använda kolloidalt silver som antibiotika och desinfektionsmedel, så vore det BINGO! Men det är förstås alldeles för enkelt och inte så tjusigt som allt det andra som står i denna påkostade bilaga (vad har den kostat?).