27. maj, 2016

Mobilstrålning ger cancer?

 Det har de senaste åren presenterats en del forskning omkring riskerna med strålning från våra trådlösa elektroniska enheter. Slutsatserna har varierat. Inom kort kommer nu en stor amerikansk studie om mobilstrålning att publiceras. Den tycks visa ett klart samband mellan användning av mobiltelefoner av typ ”smartphones” och aggressiva hjärntumörer.

Samtidigt kan vi i Sverige notera en mycket kraftig ökning av mun- och sköldkörtelcancer sedan ”smartphones” introducerades.

Observationerna är naturligtvis alarmerande, men eftersom det handlar om gigantiska ekonomiska intressen, så kommer förstås dessa resultat på alla sätt att misstänkliggöras och bortförklaras av dem som företräder dessa intressen. Och det finns viss risk att våra myndigheter på känt sätt kommer att prioritera ekonomiska intressen före folkhälsan – som man gjort när det t.ex. gäller livsmedelsindustrins och läkemedelsindustrins produkter med kända hälsovådliga egenskaper.

Mer information via nedanstående länkar:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/05/kraftig-okning-av-skoldkortelcancer-och-muncancer/

http://newsvoice.se/2016/05/27/25-miljonerdollarsstudie-indikerar-att-mobiler-kan-ge-hjarncancer/