19. maj, 2016

Ny text på sidan "Lagstiftning"

Kompletterande text om prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen, samt information hur man i vården konstant dagligen bryter mot HSL (Hälso- och sjukvårdslagen