6. maj, 2016

Vet mögelsanerare mer än läkare om sockrets sjukdomseffekter?

Det finns olika teorier om hur folksjukdomar som diabetes och cancer uppstår och kan motarbetas. Ofta visar det sig att upptäckter om sammanhang och fakta kommer från fackmän på andra områden. Detta tycks också gälla inom medicinen. Läkare och forskare där verkar ofta vara så "felprogrammerade" att de inte kan se det alldeles uppenbara (som t.ex. kolhydraters betydelse för cancer). Den som är intresserad och har tid uppmanas ta del av materialet på denna länk: http://www.lfs-web.se/mogel-glukos.htm