22. apr, 2016

VARNING!

När jag propagerar för "naturmedel" i stället för farmaceutiska preparat, så har jag glömt en viktig sak. Självklart är det så, att om man tar ett naturmedel och samtidigt tar en medicin med samma verkan, så kan effekten bli alltför kraftig. När det t.ex. gäller gurkmeja (som jag ju kraftfullt rekommenderat), så motverkar den blodproppar - d.v.s. den fungerar blodförtunnande. Om man då samtidigt tar en blodförtunnande medicin (t.ex.  Varan), så kan förstås blödningsrisken öka rejält...  Och om man tar en medicin för att minska magsyraproduktionen, så tycks samtidigt intag av gurkmeja märkligt nog kunna ÖKA denna produktion! Slutligen tycks användande av gurkmeja samtidigt med blodsockersänkande diabetesmedicin kunna sänka blodsockret så dramatiskt att det blir farligt... Naturligtvis måste man vara uppmärksam på sådana effekter!

Man kan dock också påpeka, att om man samtidigt tar flera olika naturprepatat, så får man oftast positiva synergieffekter, medan man vid intag av flera "mediciner" ofta riskerar negativa och ibland livsfarliga "korsverkningar". Men naturligtvis skall man alltid ta reda på verkan hos sådant man stoppar i sig och se till att man inte råkar illa ut. Man borde kunna säga att man hela tiden bör ha kontakt med läkare - men eftersom de oftast kan mycket litet om "naturmedel" och är misstänksamma mot sådana, så blir läkarnas rekommendationer att avstå från dem och endast ta godkända farmaceutiska preparat (vilka i vårt land är den fjärde vanligaste dödsorsaken - efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes)...