Fortlöpande information om ny forskning och annat

19. nov, 2019
Några har frågat om det finns några bevis för att KS skulle fungera mot Ebola.
 
Redan 2008 såg man i studier utförda av självaste DOD (Department of Defense) Defense Threat Reduction Agency i USA - att Ebolaviruset effektivt dödades av 10 ppm starkt kolloidalt silver.

Presentationen man gjorde: http://www.thesilveredge.com/pdf/defense-threat-reduction-agency-silver-nanoparticles-neutralize-hemorrhagic-fever-viruses.pdf
 
 
 
 
19. nov, 2019

 

Måndagen den 18 november 2019 sändes som vanlig programmet ”Fråga Doktorn” i TV 1. Programmet är en ständig påminnelse om skolmedicinens och sjukvårdens tillkortakommanden. De frågor som tas upp och ställs av tittare/lyssnare berör nästan alltid sådant som de borde ha fått besked om av sin ordinarie läkare på vårdcentralen eller sjukhuset.

Det som gjorde mig särskilt upprörd denna gång var de två närvarande läkarnas diskussion i det aktuella ämnet - ”infektioner”.

Man pratade allmänt om infektioner – utan att egentligen ge någon ny information i ämnet. Och när en kvinna ringde in och berättade, att hon var allergisk mot ett flertal antibiotika och undrade hur hon skulle göra, så var rådet att fortsätta med antibiotika, och pröva nya varianter - ”för vi har bara antibiotika att ta till”.

Detta var en uppenbar lögn. Och när man sedan kom in på ämnet Ebola, och senare det gigantiska problemet med multiresistenta bakterier, så blev den lögnen direkt plågsam.

Det är faktiskt så, att det sedan länge finns ett mycket enkelt, billigt, oskadligt och lättadministrerat medel – som både botar Ebola och malaria – och dessutom tycks kunna klara av multiresistenta bakterier. Det skapar inte heller själv resistens – vilket felaktigt påstås t.ex. av ökände professor Larhammar, som tar varje tillfälle i akt att nedvärdera och odugligförklara allt, som inte bidrar till läkemedelsföretagens astronomiska vinster.

Kolloidalt silver är ett fantastiskt medel mot bakterier, virus, amöbor, svamp och encelliga parasiter. Det används därför också rutinmässigt inom t.ex. vård av brännskadade. Där förhindrar det effektivt de infektioner, som annars är det stora problemet vid brännskador. Dessutom läks såren nästan utan ärrbildning.

Men uppenbarligen är man inom skolmedicinen så oerhört ”hjärntvättade” att man inte kan ta till sig sådan information – inte ens konkret kliniska erfarenheter - och därmed bidra till en mer generell användning inom vården. Det skulle annars kunna minska mänskligt lidande i hög grad – och i motsvarande grad minska de kostnader inom inom vården, som snart kommer att få hela systemet att kollapsa.

Att läkare i ett program som ”Fråga doktorn” inte ens känner till detta – eller inte nämner det av andra orsaker – gör att man (åtminstone jag) blir oerhört frustrerad.

Det medium (TV) som skulle kunna vara ett medel för folkupplysning har i stället blivit en central för allvarlig desinformation.

 

 

19. nov, 2019

År 1910 publicerade bröderna Flexner i USA en rapport – på uppdrag av bl.a. familjerna Rockefeller och Carnegie, som var stormrika men ville bli ännu rikare och behövde en ny marknad för sina petrokemiska produkter.

Efter att ”Flexnerrapporten” publicerats försvann snart alla ”naturliga” botemedel mot sjukdomar. Läkarutbildningarna kom snart att helt inriktas på kemiska behandlingsmetoder. Efter hand blev endast kirurgi och kemiska preparat tillåtna. Allt annat – med produkter från naturen som använts i hundratals år – blev förbjudet!

Olyckligtvis har denna strålande affärsidé (strålande för försäljarna, inte för konsumenterna) sedan gått segrande över hela Västvärlden. Den har delvis också trängt ut traditionell inhemsk medicin i länder som Kina och Indien, där det i tusentals år funnits enkla naturliga metoder att bota sjukdom.

Resultatet har blivit, att medicinsk behandling snart 120 år senare blivit en av de vanligaste dödsorsakerna (i vissa grupper den allra vanligaste). I kombination med ändrad kost och andra livsstilsfaktorer – som på liknande sätt styrs av ekonomiska intressen – har det allmänna hälsoläget för de stora befolkningsgrupperna drastiskt förändrats till det sämre. Detta trots att utbildningsnivå, liksom tekniska och ekonomiska förutsättningar generellt höjts, så att vi borde ha bättre möjligheter än någonsin att leva ett långt liv med god hälsa.

Men den kemiska läkemedelsindustrin har kommit att bli en av de mest lönsamma branscherna i världen – i klass med vapenindustrin – och företag i denna bransch är sedan länge investerares och riskkapitalisters favoritobjekt.

En påminnelse om detta kom i en liten notis i dagens DN (19 nov. 2019), där man kunde läsa följande:

”Läkemedelsföretaget Recipharm har lagt ett miljardbud på brittiska Consort Medical. Recipharms dotterbolag Recipharm Holdings Limited vill köpa Consort för 505 miljoner pund, motsvarande ca 6,3 miljarder kronor”.

Så kan en ovetenskaplig partsinlaga i USA 1910 påverka världen 2019. Och de gigantiska läkemedelsföretagen lever fortfarande gott på ”olyckan”. Rockefeller och Carnegie var skickliga ekonomer och administratörer – men deras moraliska kompass led av svårartad missvisning! Detta tycks gälla för deras efterföljare än i dag.

Tilläggas kan också, att alla som försöker återuppväcka gamla eller hitta nya botemedel utanför läkemedelsindustrin domäner effektivt bekämpas. Inget tillåts hota läkemedelsindustrins gigantiska inkomster. Och vi patienter är närmast en förbrukningsvara för industrin. Dess optimala situation är att hitta ”läkemedel”, som dämpar sjukdomssymtom och håller oss vid liv – med ett ständigt behov av deras produkter. Att hålla oss friska med sund mat och en sund livsstil är ett dödligt hot mot denna industri!

Tråkigt att inte fler genomskådat detta!

 

 

14. nov, 2019

Både Malaria och Ebola skördar sedan länge tusentals liv årligen i Afrika – mest barn!

Man vet sedan länge, att både kolloidalt silver och MMS (en enkel klorförening) kan bota både EBOLA och Malaria, men båda preparaten är billiga och enkla – och inte möjliga att ta patent på. Därför motarbetas de självklart med alla medel av läkemedelsföretagen och deras ”agenter” läkarna.

Nu har företaget Merck lyckats få till något de kallar vaccin, som skall kunna bromsa spridningen av Ebola. Man kan då påminna om, att det också var Merck som för några år sedan saluförde det smärtlindrande läkemedlet Vioxx – som man till sist tvingades dra in efter ingripande av USA:s kontrollmyndighet FDA (Food and Drug Administration). Då hade Vioxx sålts för hundratals miljoner – och förorsakat uppskattningsvis över 100 000 dödsfall i hjärtinfarkt. Och eftersom FDA generellt går läkemedelsindustrins ärenden, så ingrep de förstås inte förrän det blev alltför uppenbart med skadeverkningarna.

Vid utredningen framkom, att företaget känt till denna lilla ”biverkan” I FYRA ÅR, men fortsatt försäljningen ändå! Det är naivt att tro, att Mercks första prioritet skulle vara att rädda barnen i Kongo från Ebola. För dem gäller det att TJÄNA PENGAR – inget annat!

Den som är intresserad av just detta med Ebola kan ta del av följande länk – som är en repetition av en repetition från min hemsida den 20 juli 2019:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6793780/posting/ebola-igen

Och här är länken till originalartikeln om det nya vaccinet:

https://www.reuters.com/article/us-health-ebola-merck-co/merck-wins-european-approval-for-first-ever-ebola-vaccine-idUSKBN1XL264

Och film från malariabekämpning med kolloidalt silver i Ghana:

https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

 

 

 

 

 

13. nov, 2019

Dr Andrew Saul har ägnat ca 40 år åt att utbilda människor i ämnet naturlig hälsa. Hans hemsida anses vara den största icke kommersiella sidan på nätet i ämnet naturlig hälsa.

Här kommer några funderingar, efter att jag tagit del av information på hans sida – om just C-vitamin – vilka i hög grad stöds av andra uppgifter jag tagit del av, och mina egna upplevelser:

Andrew Saul anser generellt, att alla onkologer (cancerläkare) borde komplettera med C-vitamin – alldeles oavsett vilken behandlingsmetod mot cancer man än använder.

Han beräknar, att mindre än 3 % av cancerpatienter i fas 4 botas med cellgifter. (Fas 4 innebär att tumören växt till ordentligt – och i regel också bildat dottertumörer – metastaser).

Intravenös administration (sprutor eller dropp) av C-vitamin fungerar närmast som cellgifter – men ger enbart positiva ”bieffekter”.

C-vitamin är kemiskt mycket lika glukos, fast molekylen är något mindre, vilket innebär att den absorberas t.o.m. lättare än glukos av cancerceller. Känt är sedan Otto Warburgs dagar (Nobelpriset i medicin 1931) att cancerceller har en avvikande metabolism (ämnesomsättning) och därför behöver mycket större mängder glukos än vanliga celler för sin överlevnad och tillväxt. Detta är också orsaken till den s.k. ”Warburgeffekten” - som bl.a. innebär att cancerceller har ett konstant ”sug” efter glukos. Och den effekten utnyttjas rutinmässigt för diagnosticering av cancer – vid s.k. PET-skanning. Då får patienten i förväg intravenöst en artificiell glukoslösning (”socker”), som är kontaminerad med en radioaktiv isotop. På grund av just cancercellernas ”sockersug” absorberas lösningen av cancercellerna – och därmed också radioaktiviteten. Detta innebär, att man sedan vid skanningen kan se anhopningen av cancerceller (tumören) som en ljus fläck på bilden – som indikerar den radioaktiva strålningen.

Av det ovan nämnda följer alltså, att cancerceller också ”suger åt sig” C-vitamin – i ”tron” att det är glukos (socker). Men det innebär problem för cancercellen, eftersom C-vitaminmolekylen snarast uppträder som en sorts ”trojansk häst”. När den väl kommit in i cellen, så skapar den med hjälp av järn och koppar en extremt effektiv ”oxidant” - nämligen väteperoxid, som snabbt tar livet av cancercellen.

Vi är vana vid att se C-vitaminet som en ”antioxidant”, vilken skyddar våra celler mot oxidativ stress från ”fria radikaler”. Därför har vi svårt att se, hur C-vitamin i höga doser tvärt om kan bli en kraftfull ”oxidant”, som tar död på cancerceller.

Till bilden hör förstås också, att syre faktisk är ”giftigt”, och att hela vår metabolism kan sägas vara en känslig balansgång för att ta hand om det syre våra celler ständigt behöver för sin överlevnad. Det gäller att vi får i oss tillräckligt med syre för att cellerna skall överleva. Det kan behövas bara några minuters syrebrist för att allvarliga vävnadsskador skall uppstå – särskilt gäller det vår hjärna.

Samtidigt behöver vi använda det syre som tas upp av cellerna, så att inte några ”fria syreradikaler” ställer till skada i cellerna. I normalfallet sköter vår kropp detta ”automatiskt”, men om vi utsätts för sådant som gifter, stress och strålning, så kan maskineriet krångla – och vi riskerar t.ex. att drabbas av cancer.

Av ovan sagda kan man dra slutsatsen, att C-vitamin s.a.s. är ”selektivt toxiskt” mot cancerceller – medan det närmast gör friska celler friskare.

Det finns numera sedan åtskilliga år vetenskapliga studier från olika håll i världen, som visar att C-vitamin i tillräckligt höga doser dödar cancerceller, så i forskarvärlden är detta en etablerad kunskap. Men eftersom cancer som bekant blivit en mångmiljardindustri, så anstränger sig de stora läkemedelsbolagen maximalt för att undanhålla oss denna enkla sanning. Om alla blev medvetna om, att vi kan bota cancer med något så enkelt, billigt och fritt från skadeverkningar som C-vitamin, så hotar det förstås deras sagolika inkomster!

Men det är förstås mycket sorgligt att våra läkare generellt inte uppdaterar sina kunskaper på detta område, utan fortfarande envist håller fast vid att kirurgi, strålning och cellgifter i princip är de enda effektiva botemedlen mot cancer – och att ändrad kost, liksom tillskott av vitaminer och mineraler bara är ”kvacksalveri”!

Ingen kan ta patent på ett naturligt ämne som C-vitamin, så det finns inget ekonomiskt incitament för någon att forska på detta. Därför dör sannolikt dagligen människor i cancer – som hade kunnat överleva genom högdosbehandling med C-vitamin!

Vad det handlar om för att få rejäl effekt mot cancern är uppemot 30 000 mg (30 gram) dagligen. Och inte ens doser på 50 000 mg per dag har i studier kunnat ge några allvarliga skador. Ändå kan man höra läkare varna för ”överdoser” - vilket man sällan gör, när det gäller sådant som Alvedon och andra vanliga läkemedel med kända biverkningar – som vid överdosering kan vara livshotande.

I akuta fall har man sett dramatiska effekter av intravenös C-vitaminbehandling efter bara några timmar!

I en rapport 2010 (framtagen på order av president Obama) kunde ”The National Institute of Health”, ”The National Cancer Institute” och ”The Department of Health and Human Services” i USA konstatera, att orsakerna till cancer i huvudsak var följande:

- luftföroreningar

- vattenföroreningar

- föroreningar i kosten

- sjukhusens röntgenapparater

Jag skulle nog i dag, i Sverige, göra en annan rangordning, och kanske placera ”föroreningar i kosten” högst – sannolikt också tillföra ”elektromagnetisk strålning” som en av de viktigaste faktorerna” - om man ser till de rent fysiska bitarna. Sedan tillkommer numera också ”negativ stress” i olika former som en bidragande orsak.

Det anförda är förstås en mycket förenklad beskrivning. Men om någon vill fördjupa sig i detta, så finns det information på nätet. Emellertid får man läsa information från t.ex. Wikipedia eller Livsmedelsverket i ljuset av att dessa båda värnar om ”main stream information” och därmed också läkemedelsindustrin. Och övriga inlägg avslutas nästan alltid med en uppmaning att köpa antioxidanter av ett särskilt märke. Mycket svårt alltså att få en objektiv bild av verkligheten.

Den som vill se originalet till det material jag i detta fall bygger mina funderingar på, kan gå in på denna länk:

http://www.doctoryourself.com/

Under rubriken ”C-vitamin” finns på min hemsida ytterligare information i ämnet – bl.a. här: http://healthycures.org/high-dose-vitamin-c-injections-shown-annihilate-cancer/