Fortlöpande information om ny forskning och annat

26. sep, 2020

I Sverige – och i stora delar av världen – fortsätter man att diskutera ”coronapandemin” i termer av smittspridning, diskussioner om man skall få träffas 50 eller 500 personer samtidigt, hur och när man skall använda ansiktsmask etc.

Något man sorgfälligt undviker är den alldeles fundamentala frågan om betydelsen av vårt immunförsvar. De flesta i vår del av världen har i varierande grad brist på livsviktiga mineraler och vitaminer – som är helt avgörande för vårt immunförsvar och dessa förmåga att skydda oss mot sjukdomsalstrande mikrober (som bakterier och virus).

Detta beror framför allt på vår undermåliga kost. Våra hälsovårdande myndigheter har under många år rått oss att äta fettsnålt (d.v.s. mycket kolhydrater), och de har rekommenderat hälsovådliga kemiskt manipulerade vegetabiliska oljor – i stället för hälsosamma fetter som smör, kokosolja och andra mättade fetter.

Socialstyrelsen förespråkar lättprodukter som margarin och andra kemiskt manipulerade produkter till och med till små barn – och varnar för naturliga, animaliska fetter.

Vi har generellt skapat en optimal förutsättning för nya virus att etablera sig i befolkningen – med läkemedelsbolagens goda minne.

På Dr Joseph Mercolas blogg kunde man nyligen ta del av information specifikt om just betydelsen av vitamin D3 för vårt immunförsvar – och för risken att bli allvarligt sjuk av det nya coronaviruset.

En tolkning av hans sammanfattning följer här. Länk till originaltexten kommer sist i denna text.

När din halt av vitamin D3 är låg ökar din risk för allvarliga komplikationer och död av Covid-19, eftersom halten av Renin stimuleras (ett enzym som bildas i njurarna som svar på ett sjunkande blodtryck).

Höga halter av Renin ökar halten av både cytokiner och bradykinin, vilket ökar risken för ökad inflammation och oxidativ stress, som resulterar i både ”cytokinstorm” och ”bradykininstorm”.

När man beaktar att cytokin- och/eller bradykininstormar är nyckelfaktorer vid dödlighet i Covid-19 förefaller det rimligt att allt som kan moderera eller förhindra dessa förödande stormar skulle vara av signifikant värde. Enligt vad vi vet nu är det enda ämne som kan göra detta just vitamin D3.

Dessutom minskar vitamin D3 replikation (”förökning”) av virus, stärker immunförsvaret generella funktion genom att anpassa både det medfödda och adaptiva försvaret, reducerar andningssvårigheter, förbättrar generellt lungfunktionen och hjälper till att producera ”surfaktanter” (ämnen som sänker ytspänningen och gör annars ”oblandbara” ämnen möjliga att blanda) i lungorna och hjälper till att rensa lungorna från vätska.

Vitamin D3 minskar också risken för bakomliggande tillstånd som är förknippade med dålig Covid-19-prognos – som fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och hjärtproblem. Enligt min åsikt finns det all anledning tro att optimering av halten vitamin D3 kommer att minska risken för komplikationer och död av Covid-19 – varför det inte finns någon anledning att avstå från denna strategi!”

Länk till originaltexten:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/23/coronavirus-2nd-wave.aspx?

 

 16. sep, 2020

Boken ”Falsklarm om Corona” av Sucharit Bhakdi och Karina Reiss har just utgivits på svenska av Karneval Förlag. Boken avslöjar på mindre än 130 sidor lättläst och lättbegripligt vad den pågående pandemin handlar om. Utifrån ett i första hand tyskt perspektiv beskrivs forskning och erfarenheter som visar, att det aktuella coronaviruset skulle ha passerat som en ganska normal säsongsinfluensa, om inte ekonomiska och politiska krafter med hjälp av media skapat fullkomlig panik och totalt orimliga föreställningar om virusets farlighet.

Man har lyckats få regeringar och myndigheter världen över att obesvärat frångå grundlagsenliga regler om yttrandefrihet – och att gemensamt tysta alla invändningar från välrenommerade forskare, som närmast desperat försökt hejda galenskapen. De av dessa som framhärdat och försökt sprida den fruktansvärda sanningen om ”pandemin” har ibland avskedats från sina tjänster och utsatts för formliga karaktärsmord.

Eftersom fakta i denna bok hänsynslöst avslöjar ”medlöperiet” hos både politiker och media, så kommer den självklart att ”tigas ihjäl”. Det är etablissemangets enda möjlighet, eftersom det huvudsakliga innehållet inte på vetenskaplig grund kan bemötas – och de nämnda instanserna kommer att framstå som helt okunniga, eller medvetet bidragande till miljoner människors för tidiga död.

Enbart de ekonomiska konsekvenserna av ”lockdown” har sannolikt redan åstadkommit mångdubbelt fler dödsfall än det aktuella viruset. Massarbetslöshet, utslagna företag och hela landsändars förlust av lokala fungerande nätverk på olika områden kommer att innebära en effektiv broms för all ekonomisk utveckling under lång tid framåt.

En FN-rapport beräknar att den uppkomna krisen kommer att leda till 500 miljoner människors fattigdom! Bara i USA har redan omkring 36 miljoner blivit arbetslösa! Antalet självmord, liksom psykisk ohälsa generellt tycks ha ökat dramatiskt, där ”lockdown” tillämpats mest konsekvent. De flesta vidtagna åtgärder verkar ha varit helt kontraproduktiva – och åstadkommit långt mer skada än nytta.

Man har efter hand testat allt fler – och naturligtvis då hittat allt fler positiva provsvar, vilket man tolkat som ett ökat antal smittade i samhället. En så sanslöst galen slutsats att man baxnar! Självklart hittar man fler ju fler man testar!

Den enda korrekta undersökning som gjorts på en hel population var, när man isolerade alla passagerare på kryssningsfartyget Diamond Princess. Dödligheten visade sig bli 1 % . Med tanke på att medelåldern hos passagerarna var 70 år, (vilket man definierat som en riskgrupp generellt) och att isoleringen i sig sannolikt innebar påfrestningar på hälsan för många, så visar detta att virusets dödlighet mycket våldsamt överdrivits!

I boken nämns något om betydelsen av vitamin D3 – som att 50 % av den nordiska befolkningen har brist på detta vitamin under den mörka årstiden (då kroppen inte via solljus kan fylla på depåerna). Men eftersom författarna båda är skolmedicinskt utbildade forskare, så nämner de knappt något om vår kost , och om vitaminers och mineralers avgörande betydelse för vårt immunförsvar. Och det oerhört kraftfulla antivirala (och antibakteriella) medlet kolloidalt silver nämner man som väntat inte alls. Det tycks ju vara tabu i den allmänna debatten.

I stort är emellertid detta en oerhört bra och nödvändig bok. Den som vill skaffa sig en realistisk bild av den ”pandemi” vi än inte sett slutet på rekommenderas varmt att läsa den! Och Karneval Förlag skall ha all heder av att ha låtit översätta och publicera denna bok på svenska!

 

 

11. sep, 2020

I dag är årsdagen av det kanske enskilt mest fruktansvärda terrordåd som någonsin utförts i fredstid. På några ögonblick avled omkring 3000 människor – de flesta på det mest bestialiska sätt. Några genom att tvingas kasta sig ut från tvillingtornen World Trade Center i New York mot en säker död.

När jag i dag söker i DN och andra main stream media hittar jag inte ett ord om detta!

Den officiella versionen av vad som hände är alldeles uppenbart helt fel. De flygplan som flög in i tornen kan omöjligt ha medfört att båda tornen kollapsade på ett sätt som det krävs professionell sprängteknik för att åstadkomma. Och ännu mindre skulle den mindre ”skyskrapan” i närheten – som inte ens träffades av något plan - kunna kollapsa på exakt samma sätt!

De stabila byggnaderna av stål och betong skulle inte på något sätt kunna falla samman på det sätt de gjorde – av att två flygplan (lätta aluminiumkonstruktioner) kraschade in i dem.

Men trots att det finns många vittnesuppgifter om vad som egentligen hände, så väljer vi att tro på den officiella versionen – som alltså rent fysiskt är absolut omöjlig.

Och i dag – nitton år senare – väljer media att inte ens nämna det som hände.

I dag händer ett terrorbrott med långt fler döda – fast mer i ”slow motion” - som vi också vägrar se vad/vilka som ligger bakom, och kallar det en pandemi…

Det är lätt att tappa tron på mänskligheten!

Här är ett medium som i alla fall tar upp detta med ”Seven Eleven”:

https://www.vaken.se/brandman-och-raddningsarbetare-vid-11-september-vittnar-om-demolering/

 

 

 

3. sep, 2020

I en tid när ett gigantiskt globalt bedrägeri förlamar världen, och sans och förnuft tycks ha tagit ”time out” - under ledning av Bill Gates – är det svårt att bli upprörd över någonting annat. Skolmedicinens och myndigheternas sätt att inte ens bry sig om något så avgörande som vårt immunförsvar – och att förbjuda de effektiva metoder som finns för att förebygga och bota Covi-19 – måste betraktas som ett brott mot mänskligheten. Men de som påvisar detta i vetenskapliga studier, och på annat sätt, blir i förekommande fall fråntagna sina läkarlicenser, utestängda från medier och trakasserade på alla tänkbara sätt...

En världsomfattande tragedi utspelar sig nu vare dag inför våra ögon!

Men än finns utrymme att på lokal nivå nästan tappa fattningen över dumhet och inkompetens på andra områden. Jag har stor respekt för våra poliser och deras i många avseenden mycket svåra arbete – som ibland kan innebära risk för eget liv.

Men när jag i dag – 3/9 2020 - läser i DN om vad som hänt i den mest omfattande (och dyra?) polisutredningen någonsin i Sverige – efter den om mordet på statsminister Olof Palme – så undrar jag om jag läser rätt!

En man som uppger sig ha varit den nu gripne Daniel Nyqvists bäste vän upp till gymnasieåldern hade känt igen den mössa man funnit vid brottsplatsen – och han tyckte den fantombild polisen skapat liknade honom. Han kontaktade därför polisen och kopplades där till utredaren – vilket ledde till att Daniel Nyqvist kallades för ”topsning” (kontroll av DNA). Men HAN DÖK ALDRIG UPP. Herre Gud, säg att detta är felskrivet i DN!

HAN DÖK ALDRIG UPP!

Den som kan vara misstänkt i ett av de mest omskrivna mordfallen i Sverige någonsin DYKER ALDRIG UPP för topsning! Eftersom det fanns DNA från gärningsmannen både på den kniv som användes vid dådet och via blod, där han tvättat sig efteråt, så hade gåtan varit omedelbart löst – med nästan 100 % säkerhet. Och eftersom han omedelbart erkände nu, när han konfronterades, så hade han troligen gjort det då också. Problemet hade varit löst på ett ögonblick!

Så mycket onödigt arbete och utsträckt lidande för de anhöriga! Hur kan något sådant ske?

 

 

 

 

2. sep, 2020

Världshistoriens största – och dödligaste – bedrägeri?

Följande information gör att många av världens politiska ledare, hälsoexperter, forskare och läkare kommer att framstå som fullkomligt okunniga och närmast galna. Därför blir denna text troligen också snabbt raderad. Men just därför är det viktigt att budskapet så fort som möjligt sprids, så att informationen inte kan döljas av dem som har intresse av att rädslan för Covid-19 kvarstår. Detta skapar förutsättningar för ett ev. kommande vaccin – som Bill Gates planerar att sälja ca sju miljarder doser av! Vaccinet (om det framställs) kommer sannolikt att göra mer skada än nytta.

Följande är huvudsakligen baserat på ett par intervjuer med Dr Dolores J Cahill. Hon är från Irland men har varit aktiv med sin forskning på många andra håll – bl.a. under flera år på det prestigetyngda Max Planck-institutet i Berlin, Tyskland. Men viktigt är, att de flesta forskare som kan detta område i huvudsak tycks vara eniga med henne – men förhindras på olika sätt att offentliggöra sin forskning medialt, varför vi inte känner till dem.

Dr Cahill är bl.a. expert på molekylär genetik, immunologi och autoimmuna sjukdomar – och inte minst på just Covid-19. Den som försöker odugligförklara henne för bristande kompetens, erfarenhet och vetenskaplig integritet har en absolut omöjlig uppgift framför sig.

I intervjuerna redovisar hon sitt ”CV” (som är otroligt omfattande) och redovisar både egen och andras forskning och kliniska erfarenheter. Jag skall göra ett försök att kort redovisa något av det viktigaste hon framför. Och det är nog bland det mest omvälvande man kan ta del av i nuvarande helt galna situation.

För det första konstaterar hon, att Covid-19 i princip är ett ganska ”snällt” virus, och att 80 – 90 % av dem som drabbas upplever symtomen som en vanlig influensa – eller märker inte något alls.

Men kanske allra viktigast är, att vi kan förebygga allvarliga symtom på ett mycket enkelt sätt – genom att stärka vårt immunförsvar med intag av rejäla doser Vitamin C, Vitamin D3 och zink. Viktigt är dock att ta detta i god tid, för immunförsvaret tar ett par veckor på sig att reagera fullt ut.

Fast om man inte hunnit med det och alltså blir rejält sjuk av Covid-19 – så finns ändå en enkel lösning. Den heter ”Chloroquine Phosphat” - på svenska ”Hydroxiklorokin” (tabletternas namn ”Plaquenil”). Detta medel är billigt och finns i stora mängder i världen (fast troligen inte i Sverige!).

Produkten har använts i kanske 60 år eller mer – som profylax mot framför allt malaria. Används också som behandling mot ledgångsreumatism, Lupus och HIV. Så vitt man vet inga allvarliga biverkningar under alla dessa år!

Det här används nu mycket framgångsrikt på olika håll i världen (bl.a. Kina, Indien, Italien, Sydkorea, USA). Så har t.ex. Dr Zelenko i New York använt Chloroquine Phosphat på 800 äldre patienter med Covid-19. Endast 4 av dem behövde läggas in på sjukhus – och ingen av dem avled! Men vad gör vi i Sverige? Jo, här förbjuds primärvården att använda detta medel till annat än reumatiska sjukdomar! Ingen läkare får skriva ut medlet till Covid-19-patienter!

Dr J Cahill berättar vidare, att mask (”andningsskydd”) blir fel, eftersom detta virus inte är luftburet. En mask kan också hindra andningen och ge sämre syresättning, vilket inverkar negativt på immunförsvaret. Hon säger också att karantän (för icke smittade) är helt fel. Människor skall i stället vara ute och röra på sig så mycket som möjligt – och även umgås med andra. Och bara att inte få träffa och umgås med sina anhöriga blir för de flesta oerhört frustrerande och inverkar både på det generella immunförsvaret och på den psykiska hälsan. Där har för övrigt också vitamin D3 en viktig roll, eftersom det bl.a. motverkar depression (liksom även zink för övrigt).

Som jag inledningsvis nämnde, så kommer några sannolikt att göra allt för att detta inte skall spridas. Face Book, YouTube, Twitter och andra stora aktörer väntar nog inte länge, innan de ingriper med sin självpåtagna roll som censorer. Detsamma gäller medier som SVT, SR och våra stora tidningar. De har genom sitt agerande de senaste månaderna gjort bort sig så totalt att deras förtroendekapital är devalverat för lång tid framåt (i den mån det funnits).

Till sist igen: Rejäla doser av C-vitamin (mitt förslag 10 gram/dag) och vitamin D3 (mitt förslag minst 5 000 IE/dag) och zink (mitt förslag 40 mg). Och om man blir sjuk botas sjukdomen enkelt med Hydroxiklorokin.

För säkerhets skull: Jag är inte läkare, och var och en får göra sin egen bedömning av min trovärdighet. Men Dr Dolores J Cahill har en kompetens som gör det svårt att ifrågasätta hennes uttalanden.

Till sist två länkar till intervjuer med Dr Cahill:

https://www.youtube.com/watch?v=U9ti6isM-NY

https://youtu.be/d9GbVZOcT18