Fortlöpande information om ny forskning och annat

14. jan, 2022

 

(Sensationell och avslöjande intervju med advokat Reimer Füllmich)

 

Injektionerna, som nu distribueras över stora delar av världen – och kallas ”Covid-vacciner” - är definitivt inga ”vacciner” i traditionell mening. Enligt Dr Mike Yeadon, tidigare vice vd för Pfizer, är de ”giftiga i sin utformning – de är vapen för att minska den globala befolkningen”.

Den kände tyske advokaten Reiner Füllmich har tillsammans med kollegor bildat Corona-utredningskommittén i Tyskland. Han och ett femtiotal andra framstående advokater har intervjuat ett stort antal läkare och forskare med spetskompetens på det aktuella medicinska området (bl.a. nämnde Dr Mike Yeadon). Man har under ca 1½ år nu sammanställt all information man fått, och Reiner Füllmich säger, att det inte längre finns minsta tvekan om att de s.k. ”vaccinerna” är preparat, som är medvetet framställda och distribuerade för att minska jordens befolkning.

Klaus Schwab, skaparen av och ordföranden för World Economic Forum framlade efter organisationens 50:e årsmöte i juni 2020 nödvändigheten av att genomföra en plan för att ”återuppbygga samhället och ekonomin efter Covid-19”.

Han publicerade också ett dokument med titeln ”Covid-19: The great RESET”.

I efterhand kan det kanske tyckas märkligt, att denne man redan då kunde förutse följderna av Covid-19 (om han inte själv deltagit i planeringen).

Det sägs ju också, att t.ex. minst sagt kände Bill Gates långt tidigare uttalat, att jordens befolkning måste minskas radikalt, och att vaccin kunde vara en möjlighet…

Oavsett hur det är med detta, så säger nu Dr Mike Yedon i samtal med Reiner Füllmich bl.a. följande:

 

Covid-injektionerna ingår i en avfolknings- och destabiliseringsplan för att inleda en stor återställning (”The Great Reset). De så kallade ”vaccinerna” är kanske den mest stötande komponenten i bluffen. Dessa kommer alltid att skada människor på grund av det hemska sättet de designats på.

Inte bara är messenger-RNA (mRNA) en helt ny och experimentell teknologi, utan kodningen som gjordes för att få injektionerna att rikta sig precis mot utsidan av virusets spikeprotein gör dem exceptionellt farliga”.

Genom att välja den här designen är resultatet troligen 1 000 gånger värre än det skulle vara för ett konventionellt vaccin”, säger Yeadon om mRNA-injektionerna.

En annan sak är det faktum att inte varje injektionsflaska med påstått vaccin innehåller samma förhållande av komponenter eller ens samma komponenter alls. Vissa människor verkar få exceptionellt dödliga hopkok medan andra tycks få placebo.”

Efter att ha hört vittnesmålen i den tyska Corona-utredningskommittén av Pfizers tidigare vicepresident dr Mike Yeadon, som har varit vetenskapsman i 36 år, drar Reiner Füllmich och samtliga advokater samma slutsats:

De injektioner som normalt kallas Corona-vacciner är utformade för att experimentera med mänskligheten och för att ta reda på vilken dos av ett ännu okänt toxin som behövs för att döda människor.

Dödligheten kopplad till vaccinerna, enligt Yeadon, är spårbar i termer av partinummer för de olika partierna (lots eller batches) , eftersom vissa verkar vara mer dödliga än andra.

När man tar en titt på den tillgängliga bevisningen verkar huvudmålet med injektionerna vara global avfolkning, enligt de inblandade advokaterna. Dr Füllmich uttrycker att advokaterna som förbereder en internationell rättegång inte längre är tveksamma. De är absolut säkra på sin sak!

Medborgarjournalisten Ulf Bittner från ”EU/EES Healthcare blog” och ”Sverige Granskas” konstaterade i intervjun att situationen med spårbara lotnummer och skador och dödsfall relaterade till lotnummer är likartad i de olika sjukvårdsregionerna i Sverige. Bittner har kontakt med en vaccinsamordnare som har tillhandahållit dokument för att hålla reda på hur många personer som skadats och mist livet relaterat till de olika partierna av de så kallade vaccinerna.

Länk till intervjun med Reiner Füllmich:

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

13. jan, 2022

 

Nästan hela världen tycks ha slutat tänka, när det nu gäller den s.k. pandemin! Och de som envisas med att tänka logiskt utifrån vetenskapliga fakta, de hindras från att yttra sig. Censuren är närmast total – både inom mainstream media och på de sociala plattformarna (Facebook, Twitter, Youtube m.fl.).

Inte ens i krigstid har nedtystandet av kritiska röster mot våra myndigheter varit så omfattande!

 

Redan tidigt visste man, att Hydroxiklorokin och Ivermectin kunde förebygga och bota Covid-19 – men myndigheter och läkare har konsekvent motarbetat och förbjudit dessa medel! Båda hade använts i decennier mot malaria – utan biverkningar. De torde vara bland de mest utprovade och säkra läkemedel som funnits! Men så snart man upptäckte att de var effektiva mot Covid-19 – så FÖRBJÖDS DE!

 

Anledningen är självklart att patenten för båda hade gått ut, så det gick inte för något företag att med ensamrätt ta hutlöst betalt för dessa medel. De måste alltså bort – för att ev. lämna plats för nya, patenterbara medel.

 

En anledning var också, att den förutsättning som gäller för att få ett ”nödgodkännande” av ett vaccin är att inga verksamma läkemedel mot aktuell sjukdom får finnas. Därför måste sådana utplånas till varje pris!

 

Det finns också tusentals vetenskapliga studier, som entydigt visar att tillräckligt höga serumnivåer av vitamin D3 KRAFTFULLT minskar risken för allvarlig sjukdom i Covid-19 (och andra infektioner).

 

Våra myndigheter VARNAR för tillskott av vitamin D3!!

 

Kan det finnas någon tveksamhet om att våra myndigheter (och de flesta läkare) prioriterar läkemedelsindustrins intressen – före människors liv och hälsa!

 

Utifrån de kunskaper som nu finns, så måste man betrakta varje spruta (”covid-vaccin”) som ett mordförsök! Vi är utsatta för ett avancerat försök att minska jordens befolkning!

 

De samvetslösa psykopaterna Anthony Fauci, Bill Gates och Klaus Schwab offentliggjorde för många år sedan sin ”avfolkningsplan”. De ansåg att 500 miljoner invånare var det maximala antal jorden skull klara av. Alltså måste några miljarder elimineras. Det verkar som att de nu satt sin plan i verket!

 

En intressant detalj är, att Anthony Fauci (chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases i USA)är den som högljutt upprepat att PCR-testerna är tillförlitliga för att diagnostisera Covid-infektion. Då litade man på honom. Nu har han offentligt gått ut och förklarat att PCR-test absolut inte kan användas för att detektera någon infektion.

 

När han ljög alla mitt i ansiktet, så trodde man på honom! Nu när han avslöjar sanningen, så tycks ingen bry sig om vad han säger!

 

 

Hade tänkt lägga in bara länken till följande minst sagt uppseendeväckande brev till Israels Hälsominister – men eftersom inlägget sannolikt snart kommer att raderas, så väljer jag att skriva ut det hela i klartext.

 

Länken finns efter texten.

 

 

 

Professor Ehud Qimron: "Hälsoministeriet, det är dags att erkänna misslyckande"

Professor Ehud Qimron (mitten) vid Tel Aviv University ( Haaretz )

Publicerad : 10 januari 2022

 

Professor Ehud Qimron, chef för institutionen för mikrobiologi och immunologi vid Tel Aviv University och en av de ledande israeliska immunologerna, har skrivit ett öppet brev där han skarpt kritiserar den israeliska – och faktiskt globala – hanteringen av coronavirus-pandemin.

 

∗∗∗

Hälsoministeriet, det är dags att erkänna misslyckande

 

I slutändan kommer sanningen alltid att avslöjas, och sanningen om coronaviruspolitiken börjar avslöjas. När de destruktiva begreppen kollapsar ett efter ett finns det inget annat kvar än att berätta för experterna som ledde hanteringen av pandemin – vi sa det till er.

 

Två år för sent inser du äntligen att ett luftvägsvirus inte kan besegras, och att varje sådant försök är dömt att misslyckas. Du erkänner det inte, för du har nästan inte erkänt några misstag de senaste två åren, men i efterhand står det klart att du har misslyckats kapitalt i nästan alla dina handlingar, och även media har redan svårt att täcka din skam. .

 

Du vägrade erkänna att infektionen kommer i vågor som bleknar av sig själva, trots år av observationer och vetenskaplig kunskap. Du insisterade på att tillskriva varje nedgång av en våg enbart till dina handlingar, och genom falsk propaganda "övervann du pesten." Och igen besegrade du den, och igen och igen och igen.

 

Du vägrade erkänna att masstester är ineffektivt, trots att dina egna beredskapsplaner uttryckligen säger det (”Pandemic Influenza Health System Preparedness Plan, 2007”, s. 26).

 

Du vägrade erkänna att tillfrisknande är mer skyddande än ett vaccin, trots att tidigare kunskaper och observationer visar att icke-återhämtade vaccinerade personer är mer benägna att bli smittade än tillfrisknade. Du vägrade erkänna att de vaccinerade är smittsamma trots observationerna. Baserat på detta hoppades du uppnå flockimmunitet genom vaccination - och du misslyckades med det också.

 

Du insisterade på att ignorera det faktum att sjukdomen är dussintals gånger farligare för riskgrupper och äldre vuxna, än för unga människor som inte tillhör riskgrupper, trots kunskapen som kom från Kina redan 2020.

 

Du vägrade att anta "Barrington-deklarationen", undertecknad av mer än 60 000 vetenskapsmän och medicinsk personal, eller andra sunt förnuftsprogram. Du valde att förlöjliga, förtala, förvränga och misskreditera dem. Istället för rätt program och personer har du valt yrkesverksamma som saknar relevant utbildning för pandemihantering (fysiker som chefsrådgivare, veterinärer, säkerhetsansvariga, mediapersonal och så vidare).

 

Du har inte satt upp ett effektivt system för att rapportera biverkningar från vaccinerna, och rapporter om biverkningar har till och med raderats från din Facebook-sida. Läkare undviker att koppla biverkningar till vaccinet, så att du inte förföljer dem som du gjorde med några av deras kollegor. Du har ignorerat många rapporter om förändringar i menstruationsintensitet och menstruationscykeltider. Du gömde data som möjliggör objektiv och korrekt forskning (till exempel tog du bort uppgifterna om passagerare på Ben Gurion flygplats). Istället valde du att publicera icke-objektiva artiklar tillsammans med ledande Pfizer-chefer om vacciners effektivitet och säkerhet.

 

Oåterkallelig skada på förtroende

Men från höjden av din hybris har du också ignorerat det faktum att i slutändan kommer sanningen att avslöjas. Och det börjar avslöjas. Sanningen är att du har fört allmänhetens förtroende för dig till ett aldrig tidigare skådat bottenläge, och du har urholkat din status som auktoritetskälla. Sanningen är att du har bränt hundratals miljarder siklar till ingen nytta – för att ha publicerat hot, för ineffektiva tester, för destruktiva nedstängningar och för att ha stört livets rutin under de senaste två åren.

 

Du har förstört utbildningen för våra barn och deras framtid. Du fick barn att känna sig skyldiga, rädda, röka, dricka, bli beroende, hoppa av och bråka, vilket skolchefer runt om i landet intygar. Du har skadat försörjningen, ekonomin, mänskliga rättigheter, psykisk hälsa och fysisk hälsa.

 

Du förtalade kollegor som inte gav upp till dig, du vände folket mot varandra, delade upp samhället och polariserade diskursen. Du stämplade, utan någon vetenskaplig grund, människor som valde att inte vaccinera sig som fiender till allmänheten och som spridare av sjukdomar. Du främjar, på ett aldrig tidigare skådat sätt, en drakonisk politik för diskriminering, förnekande av rättigheter och urval av människor, inklusive barn, för deras medicinska val. Ett urval som saknar någon epidemiologisk motivering.

 

När du jämför den destruktiva politik du för med den sunda politiken i vissa andra länder – så kan du tydligt se att förstörelsen du har orsakat bara har lagt till offer utöver de som är sårbara för viruset. Ekonomin du förstörde, de arbetslösa du orsakade och barnen vars utbildning du förstörde - de är överskottsoffren enbart som ett resultat av dina egna handlingar.

 

Det finns för närvarande ingen medicinsk nödsituation, men du har odlat ett sådant tillstånd i två år nu på grund av maktlust, budget och kontroll. Den enda nödsituationen nu är att ni fortfarande sätter politik och håller enorma budgetar för propaganda och psykologisk ingenjörskonst istället för att styra dem till att stärka hälso- och sjukvården.

Denna nödsituation måste upphöra!

 

Professor Udi Qimron, Medicinska fakulteten, Tel Avivs universitet

 

 

 Länk till originalartikeln:

 

https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/

 

 

 

 

 

 

 

 

12. jan, 2022

 

Den svenska läkaren Hanna Åsberg tog ”time out” från karriär och vidareutbildning för att upplysa om och vara med att bekämpa det upprörande och totalt ovetenskapliga sätt som sjukvård och myndigheter hanterat den s.k. ”covid-pandemin” på.

Hon var med och bildade gruppen ”Bota Sverige”, som jobbar vidare, när nu Hanna återgått till sin vanliga verksamhet som läkare.

I en intervju med Jesper Johansson berättar hon något om den galenskap som tycks ha drabbat många de senaste två åren – och som helt i onödan kostat många människor i Sverige (och i hela världen) både liv och hälsa.

Hon nämner bl.a. det anmärkningsvärda förhållandet att Covid-19 har ungefär samma dödlighet som den vanliga säsongsinfluensan. Detta är ganska lätt att konstatera via officiell statistik, som visar att vi knappt haft någon överdödlighet generellt under tiden ”pandemin” pågått.

Sedan har man (avsiktligt!) manipulerat statistiken, så att alla som fått ett positivt utslag via PCR-text automatiskt registrerat som ”död av Covid-19” - även om dödsorsaken varit en helt annan. Detta också trots att man vet, att PCR-testen är fullkomligt odugliga i detta sammanhang!

Hanna Åsberg berättar också om det helt kriminella sättet läkare använt för att per telefon ordinera ”palliativ vård” - som resulterat i att man satt in lugnande, ångestdämpande och andningshämmande medel för patienter – som då avlidit, trots att de i många fall skulle ha överlevt, om de fått adekvat vård. Upprörande fall av missriktade ”barmhärtighetsmord” av människor som inte varit dödligt sjuka!

Hon nämner också det oerhört upprörande förhållandet att alla som påpekar oegentligheter och rent fusk inom vården hindras från att berätta och uttrycka sin mening. Det tillåts alltså ingen debatt, utan endast vaccinförespråkarna och företrädare för den officiella åsikten om ”pandemin” släpps fram i media. Även de sociala mediernas plattformar (Facebook, Twitter, Youtube etc.) utövar en stenhård censur – och stänger obönhörligt av alla konton, där någon framför avvikande uppfattning.

Följden är alltså att allmänheten får en helt snedvriden uppfattning – och tror att ”vetenskapen” är entydigt överens t.ex. om att vaccinerna är bästa sättet att häva pandemin! Detta är helt fel!

Grundlagsskyddade fri- och rättigheter gäller inte längre. I skydd av ”pandemilagen” har regeringen tagit sig friheten att utan riksdagens godkännande införa vilka hårda restriktioner som helst. Ett förfärligt övergrepp på en hel befolkning! Och media spelar med i detta. De som skulle vara allmänhetens skydd mot sådana övertramp uppträder som vaccinmånglarnas företrädare – och tjatar dag ut och dag in om att ”alla måste vaccinera sig”! En fullkomligt unik situation i vår demokratis historia!


Länk till intervjun:

https://www.bitchute.com/video/cIC6YF4X05ip/?


 

 

11. jan, 2022

(Repris från september 2021)

 

El Salvador är ett av världens fattigaste länder, Ett litet land i Centralamerika med ca 6,5 miljoner invånare. Svagt utvecklad infrastruktur, få läkare och undermålig hälsovård.

Sverige är ett rikt land, ca 10 miljoner invånare, 4,2 läkare per 1000 invånare (långt över genomsnittet i världen), hög materiell standard och en sjukvård som varje år kostar miljarder!

Hur kan en jämförelse mellan dessa länder utfalla, om man ser till den nu synnerligen aktuella ”Covid-pandemin”? Jo, det visar sig att god ekonomi och god hälsa inte alltid sammanfaller.

 

Enkel grundläggande kunskap och vanligt logiskt tänkande tycks kunna vara långt effektivare inom sjukvården än välfylld budget och ängslig auktoritetstro och lydande av läkemedelsindustrins diktat!

 

I El Salvador har man på kort tid dramatiskt minskat antalet dödsfall i Covid-19! Och detta genom att enkelt (och helt gratis) distribuera precis de ingredienser, som svenska läkare och myndigheter VARNAR för.

 

I ett litet ”kit”, som distribueras till alla som diagnosticerats med Covid-19, till deras familjemedlemmar och till dem som bor i områden, där smittan är särskilt spridd, finns precis de ämnen man vet kan förebygga och bota Covid-19.

 

Det lilla paketet innehåller alltså följande:

 

Acetaminofen - 500 mg (febernedsättande och smärtstillande medel av typ Alvedon).

 

Vitamin C - 100 mg (alldeles för lite – borde vara minst 20 ggr mer).

 

Zink - 50 mg

 

Vitamin D3 - 2000 IE (borde vara minst det dubbla)

 

Aspirin – 100 mg (Acetylsalicylsyra; smärtstillande, antiinflammatoriskt och motverkar blodproppar)

 

Ivermectin – 6 mg (känt som effektivt botemedel och förebyggande medel mot Covid-19)

 

Man uppger att denna distribution minskat antalet dödsfall med mer än 50 % i El Salvador. Och det finns skäl tro, att ökning av doserna C-vitamin och vitamin D3 ytterligare skulle öka effekten till kanske över 90 % - vilket man sett på andra håll (som Japan, vissa stater i Afrika och i Indien).

 

Det är oerhört frustrerande att uppleva, hur man i Sverige, och i många andra länder, på allt sätt försöker förhindra denna enkla och billiga metod att förebygga och bota Covid-19. Det betyder att det varje dag världen över dör människor, som enkelt hade kunnat räddas. Och det betyder att intensivvårdsavdelningar blockeras av Covid-patienter, som aldrig behövt läggas in på sjukhus – ens på vanliga behandlingavdelningar, om de bara fått förebyggande och botande insatser av det slag man nu ger sina medborgare i El Salvador. En fullständigt outhärdlig tanke!

Särskilt också när man tänker på, att de injektioner som nu människor skräms att ta i stort sett är alldeles onödiga. Att man kallar dem ”vacciner” gör inte att de ÄR vacciner i egentlig mening, och riskerna har redan visat sig vara betydande – trots att vi än sett mycket litet av de långsiktiga biverkningarna.

 

Vi satsar nu alltså många miljarder på ytterst riskfyllda och dyra preparat, trots att mycket billiga, säkra och enkla medel finns tillgängliga och gör dessa ”vacciner” helt onödiga!

 

Ordet ”skandal” är århundradets understatement!

 

 

Länken till den intervju, som texten bygger på, har du här:

 

 
 
 
 
 
 
7. jan, 2022

 

 

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud...

(Johannesevangeliet 1: 1 – 18)

 

Det finns många värdeladdade ord, som styr mer av vårt tänkande och handlande än vi kanske är medvetna om. Sedan människorna fick tillgång till ett skriftspråk, så har under alla krig och konflikter ordet också varit en viktig del i kampen. Välkänt är förstås också förhållandet att segrarna i ett krig alltid är de som skriver historien. Alltså är de som har den politiska, ekonomiska och fysiska makten också i hög grad de som kan definiera vår verklighet – och bestämma hur vi uppfattar världen, livet och historien

 

Många av oss är omedvetna om detta, och tror t.ex. att det vi tar del av via media huvudsakligen är den sanna verkligheten. Denna vanföreställning tycks nu vara på väg att närmast utplåna vår civilisation!

 

Ett av de värdeladdade ord som just nu styr våra tankar – eller närmast får oss att sluta tänka – är VACCIN! Detta ord får de flesta att tänka på den medicinska vetenskapens förmenta framgångar, när det gäller att bekämpa farsoter och folksjukdomar. Och denna föreställning är så fast förankrad, åtminstone i Västvärldens tänkande, att det är närmast omöjligt att med hjälp av konkreta, historiska fakta och statistik visa dess brister!

 

Tanken på vaccinernas saliggörande effekter har blivit ett axiom, något som är en självklarhet – och alltså inte behöver bevisas. Ändå är det i grunden fel. Fel, fel, fel!

 

Det finns enskilda vacciner som kortvarigt kan ha god effekt, men på lång sikt måste de oftast ses som ett misslyckande – ur den enskilda människans perspektiv. Däremot är självklart vacciner en gigantisk framgång för vaccintillverkarna, som via patent kan ta hutlöst betalt för sina vacciner – och sedan 1986 är fullkomligt friskrivna från ansvar för de skador deras produkter ger (och de är omfattande).

 

Sedan läkekonsten (med Hippokrates som förebild) efter Flexnerrapportens publicering i USA 1910 förvandlades till en oerhört lönsam industri har enkla naturliga sätt att förebygga och bota sjukdom i princip blivit förbjudna. Och sådant som vitaminer och mineraler – som är helt nödvändiga för ett fungerande immunförsvar – skrattas bort som ”vidskeplighet” av många läkare.

 

Själva begreppet ”immunförsvar” och ”immunitet” (mot vissa sjukdomar) har läkemedelsindustrin lagt beslag på – och försöker numera få oss att tro att detta är något som bara kan uppnås med kemiska produkter som ”läkemedel” och ”vacciner”!

 

Detta har också blivit mycket uppenbart i den ”pandemi” som nu är det stora samtalsämnet för alla. Både läkare och myndigheter varnar t.ex. för tillskott av vitamin D3 – trots att det är mycket välbelagt att en serumnivå långt över Livsmedelsverkets rekommendationer KRAFTIGT minskar risken för allvarliga följder av Covid-19 (och andra infektioner). En nivå av vitamin D3 på minst 125 nmol/l (nanomol per liter) verkar vara optimal – och utan risk för skadliga biverkningar!

 

Och vad säger våra myndigheter (som Folkhälsomyndigheten)? Jo de påstår, att det inte finns något som tyder på att halten D3 har något som helst samband med Coviud-19 – och de VARNAR för höga doser! En solklar lögn! Skandal är ett milt uttryck!

 

Även kemiskt framställda produkter kan ibland bli viktiga i kampen mot sjukdom. Men när patenten har gått ut, så blir de ekonomiskt ointressanta. Då kan det hända att tillverkarna själva börjar förtala sina egna produkter – för att kunna marknadsföra ett alternativ (som ofta är sämre än originalet).

 

Det fruktansvärda exemplet just nu är, att både Ivermectin och Hydroxiklorokin – sedan decennier väl utprovade och säkra preparat – blev förbjudna, så snart de visade sig effektiva mot Covid-19! I stället rekommenderas Remdisivir – som dels är mycket dyrt, och dels förorsakar allvarliga njurskador, som gör att patienterna ofta dör av vattenfyllda lungor!

 

I stället för att rekommendera några av de nämnda alternativen, så framhärdar man i påståendet att det bästa vi kan göra är att vaccinera oss – med något som är ett medicinskt experiment. Ett experiment, som visat sig inte skydda mot infektion och inte förhindrar smittspridning – och dessutom har ett antal absolut vidriga biverkningar!

 

Detta försöker man dölja genom att manipulera statistiken – och censurera alla uppgifter som inte talar till ”vaccinernas” förmån. Och de som envisas med att vilja berätta sanningen om detta blir fullkomligt karaktärsmördade av våra media och självutnämnda ”experter” i form av ”kändisar” och andra, som inte har den minsta aning om vad detta handlar om!

 

Utan att blinka låter vi oss nu manipuleras in i ett totalitärt samhälle – liknande det som som växte fram under nazismen i Tyskland före och under andra världskriget.

 

Ordet” - d.v.s. ”vaccin” tycks totalt ha blockerat allt logiskt tänkande, och inte ens den fullständigt solklara galenskapen att injicera barn med dessa oerhört riskfyllda sprutor kan man stoppa.

 

Eftersom Svenska Kyrkan aktivt deltar i denna process måste jag begära mitt utträde ur denna numera kriminella organisation. Tyvärr kan jag inte begära mitt utträde ur nationen Sverige. Och även om det vore formellt möjligt – så skulle man med lagens hjälp förfölja och trakassera mig – och sannolikt inte ge sig förrän man lyckats trycka i mig dessa sprutor. Kanske också mina barn och barnbarn!

 

En mardröm! Till stor del beroende på det magiska ordet ”vaccin”!

 

I begynnelsen var ordet - och kanske också i slutet! Vid ”tidens ände”...