Fortlöpande information om ny forskning och annat

4. jun, 2020

Vi vet att många läkare är utomordentligt skickliga och dagligen räddar liv, särskilt vid olyckor och andra akuta situationer. Vi vet också att de med modern transplantationskirurgi kan ge oss nya organ som lever, njurar och t.o.m. hjärtan. Kanske kunde man önska att de vore bättre på att ge oss råd för att undvika att transplantationer behövs. Tyvärr är det ju också så, att de läkemedel de förskriver är en av de absolut vanligaste dödsorsakerna – särskilt hos äldre.

I dessa dagar ser och hör man olika medicinska ”experter” i media i uttala sig tvärsäkert både om hur Coronaviruset uppkommit och hur det skall bekämpas. Var och en har sitt eget perspektiv på detta, och inom skolmedicinen sitter man förstås fast i det paradigm som i huvudsak har gällt sedan 1910, då Flexnerrapporten publicerades i USA. Därefter har endast ”läkemedel” gällt – och i nödfall kirurgi. Allt annat betraktas som ”kvacksalveri” - alltså ovetenskapligt bedrägeri. Näringsriktig kost är således i princip ”bedrägeri”!

Detta synsätt är förstås en gigantisk tragedi, som kostar människor livet varje dag över hela världen. Det innebär att läkarna skrämmer människor från att använda enkla naturliga medel för att hålla sig friska – eller bota uppkomna sjukdomar. Redan ”läkekonstens fader”, Hippokrates, myntade uttrycket ”Låt maten bli din medicin och medicinen din mat” - omkring 400 f.Kr.

Detta har uppenbarligen dagens läkare helt glömt. Vår kost tycks de anse vara närmast betydelselös för vår hälsa – eller säger bara ”ät varierad kost, så får du i dig alla nödvändiga näringsämnen”. Varierad kost är förstås bättre än ”ensidig kost” - men någon garanti för god hälsa är det verkligen inte, särskilt inte om man är hänvisad till det utbud som finns i våra vanliga matvaruaffärer!

Den absoluta majoriteten av människor i vår del av världen äter katastrofalt mycket kolhydrater (socker) och försöker undvika naturligt mättat fett – enligt Livsmedelsverkets råd. Resultatet är t.ex. det faktum att 50 % av alla svenskar i dag är rejält överviktiga (i t.ex. USA är det mycket värre). Diabetes har blivit en folksjukdom, och cancer har formligen exploderat de senaste 75 åren.

Men för att nu gå till dagens situation, med Covid-19-pandemin, så är även där läkarnas och skolmedicinens uppfattning enligt min uppfattning närmast en katastrof. Om läkarna hade adekvata kunskaper om t.ex. våra vitaminer – och tillämpat dem - så kunde Covi-19 knappt ha blivit en pandemi. I alla fall skulle antalet dödsoffer i denna sjukdom sannolikt ha varit oerhört mycket mindre!

Man har sedan flera decennier känt till att C-vitamin och vitamin D3 är absolut nödvändiga för ett välfungerande immunförsvar. Och numera vet man också, att de av våra läkare och myndigheter rekommenderade serumnivåerna av dessa vitaminer är mycket långt ifrån de som krävs för ett optimalt immunsystem. För vitamin D3 påstår man t.ex. att det räcker med omkring 600 IE om dagen för en vuxen för att uppnå en tillräcklig nivå. I stället är snarast 5000 IE det som behövs!

Deras rekommendationer innebär alltså att de allra flesta i Sverige lider av uttalad brist på vitamin D3 - åtminstone under vinterhalvåret, då solen inte ger tillräckligt mycket UV-ljus för att huden skall kunna bilda detta ämne.

För dem som tvingas bo på institutioner – t.ex. ”äldreboenden” - finns bristen på vitamin D3 året runt. Detsamma gäller mörkhyade, vars melanin (färgämnet i huden) gör att solen inte riktigt ”kommer åt” och kan hjälpa huden att bilda detta livsviktiga ämne. Även de som av kulturella/religiösa skäl alltid bär heltäckande klädsel blir risken lika stor som hos dem som inte utsätter sig för solens strålar.

Nu har vi redan sett, att de som drabbats hårdast av Coronaviruset är – just de som vistas på äldreboenden och de mörkhyade! Men att detta skulle ha något samband, att det kan bero på D-vitaminbrist tycks läkarna inte ha förstått. Och att man enkelt kunde avhjälpa den bristen med kosttillskott! Nej fy! Vitaminer mot allvarlig sjukdom! Det är ju löjligt!

Samma inställning mötte jag, när jag 2014 drabbades av cancer och läkarna ville genomföra ett dramatiskt och handikappande kirurgiskt ingrepp. Jag avstod och förklarade vad jag skulle göra i stället, ändra min kost och äta bl.a. C- och D-vitamin, gurkmeja och en del annat. Reaktionen var ungefär: ”vitaminer och kryddor mot cancer – hahaha!”

När läkarna till sist tvingades erkänna att man inte längre kunde se någon cancer hos mig, så hade de ingen förklaring. Men de uttryckte enhälligt att det ”i alla fall inte kunde ha något att göra med vad jag ätit”. En oerhört tragisk och häpnadsväckande okunnig inställning!

Nu talar man varje dag i radio och TV om teknikaliteter - som vilka avstånd man skall hålla mellan människor, hur många som tillåts träffas, hur skyddsutrustning skall användas etc. MEN INTE ETT ORD OM DEN FANTASTISKA SKYDDSUTRUSTNING VI ALLA HAR FÅTT AV NATUREN – VÅRT IMMUNFÖRSVAR!

Detta är så märkligt att man inte gärna vill tro att det är sant. Hur kan den ”medicinska eliten” bortse från det allra viktigaste i detta sammanhang?

Läste emellertid i Läkartidningen att man nu tydligen ändå skulle inleda forskning om just D-vitamin. Den kommer säkert inte att ge något resultat förrän nuvarande pandemi är över. Men det finns ju fler anledningar att forska om D-vitamin. Detta vitamin (som egentligen är ett hormon) tycks ju bland annat kraftigt motverka risken för cancer och även minska risken för depression och annan psykisk ohälsa. Så forska gärna!

Fast ovedersägliga empiriska data finns ju redan, så klinisk användning av dessa borde kunna tillämpas omgående – särskilt som vitamin D3 är tämligen ofarligt att använda – framför allt i jämförelse med många ”godkända läkemedel”. Och vad ev. kommande vaccin mot Coronaviruset kan ha för biverkningar vet vi än inget om. På det området kan man med fog påstå, att ”spåren förskräcker”...

 

Om någon skulle få tanken att stödja min hemsida, så finns möjligheten genom att t.ex. köpa min bok ”Och cancern bara försvann”, som nu också finns som ljudbok.

Hemsidan är helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

 

 

1. jun, 2020

(Skolmedicinens föraktade och negligerade vitaminer)

Efter Flexnerrapporten 1910 har skolmedicinen hänsynslöst motarbetat alla enkla och naturliga sätt att bibehålla eller återfå hälsan. Man har totalt ovetenskapligt inriktat sig enbart mot ”godkända läkemedel” - d.v.s. artificiella kemiska ämnen. Och vilka som godkänts har tyvärr bestämts av läkemedelsindustrin, med god hjälp av våra myndigheter, korrumperade forskare och lättstyrda läkare, som från sin utbildnings första dag inriktats mot samma mål – att hitta ett ”läkemedel” mot varje sjukdom. Man har också under utbildningen bibringats uppfattningen att allt utom ”godkända läkemedel” skall betraktas som ”kvacksalveri”. Märkligt nog tycks också enskilda vitaminer och för immunförsvaret nödvändiga mineraler och spårämnen ha hamnat i den kategorin.

Dessvärre har därför också varje försök att använda enkla naturliga – och ibland t.o.m. kroppsegna – ämnen kraftigt motarbetats. Ofta har sådana metoder helt förbjudits! Detta har under de gångna 110 åren förorsakat miljoner onödiga dödsfall – och mänskligt lidande som trotsar all beskrivning. Men under samma tid har de gigantiska läkemedelsbolagen tjänat oräkneliga miljarder VARJE ÅR!

Nu håller samma sak på att hända, när det gäller den pågående Covid-19-pandemin. DETTA MÅSTE STOPPAS!

Men det anmärkningsvärda är också, att skolmedicinens bristfälliga kunskaper under många år inneburit att många graviditeter blivit onödigt komplicerade och bl.a. resulterat i preeklampsi (havandeskapsförgiftning) – ett ibland livshotande tillstånd för både barn och mödrar. Något så enkelt som tillskott av vitamin D3 från tidig graviditet hade sannolikt förhindrat många fall både av preeklampsi och för tidiga födslar. En tillräcklig nivå av vitamin D3 tycks i flera avseenden ha alldeles avgörande betydelse för en lyckad graviditet – och en bra start i livet för det nyfödda barnet.

Mycket förenklat kan man kanske beskriva det hela som att fostret från början är en ”inkräktare” i kvinnans kropp, och att då immunförsvaret måste dämpas, för att detta inte skall stötas bort, medan det förstås måste vara aktivt i alla andra avseenden. Men detta är självklart en oerhört sofistikerad process, med en mängd hormoner inblandade – varav just vitamin D3 (som är ett hormon) tycks vara helt avgörande för ett lyckat resultat.

Viktigt är alltså att veta, att D3-vitamin faktiskt är ett hormon, som via epigenetiska processer påverkar och styr flera tusen av våra gener. Att ”bara” se detta ämne som just ett vitamin leder alltså fel redan från början.

Följande är ett försök att sammanfatta och kommentera något av det viktigaste som framkom i ett samtal mellan Dr Joseph Mercola och hans tre gäster – Dr Carole Wagner, Dr Bruce W Hollis och Dr Carole Baggerly. Om sammanfattningen är överdrivet förenklad (eller feltolkad), så går det bra att ta del av samtalet i sin helhet via den länk som kommer sist i denna artikel. Där finns också en utskrift av hela samtalet.

Inledningsvis beskrivs resultaten av ett antal observationsstudier. Man genomförde en studie på 212 patienter med Covid-19. Man såg då ett klart samband mellan nivåer av D-vitamin och hur allvarligt sjuk man blev. Ju högre nivå av D-vitamin i kroppen, desto mildare symtom – och tvärt om. Lägre nivåer av D-vitamin gav svårare symtom.

Sedan delade man in en grupp i tre delar. En med D-vitaminnivåer under 20 ng/mL, en med nivåer mellan 20 och 30 ng/mL, och en med nivåer över 30. I mellangruppen (20 – 30 ng/mL) hade man sju ggr större risk att dö av sjukdomen än i gruppen med högst värden. I gruppen med lägsta värden (under 20) var risken att dö ca 12 ggr högre.

Det som framkommer är alltså att halten av vitamin D3 i blodet är direkt avgörande för hur allvarligt sjuk man blir i Covid-19 – och även i andra sjukdomar, inte minst sådana med anknytning till andningsorganen. Dessutom verkar D-vitaminhalten också ha stor betydelse för risken att utveckla cancer. Det finns även klara indikationer på att tidiga tillskott av detta vitamin plus fettsyran Omega-3 hos barn minskar risken för den autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1 – vilket torde få de flesta skolmedicinare att spärra upp ögonen ordentligt. Men vetenskapliga data talar sitt tydliga språk. Och professor Björn Hammarskjöld berättar i Läkartidningen (citat längre fram) att diabetes typ 1 i Finland ökat kraftigt, sedan man där minskat rekommendationerna för mängden tillskott av D-vitamin.

Det som framgår är också, att de två stora riskgrupperna för Covid-19 är mörkhyade och de som bor på institutioner som t.ex. äldreboenden.

Det viktigaste ”naturliga” tillskottet av D-vitamin får man genom att huden, som när den utsätts för solljus, kan ”tillverka” vitaminet genom en process där en form av kolesterol omvandlas till D-vitamin. Men mörkhyade har en större mängd melanin (färgpigment) i huden, vilket ”stoppar” solljuset och förhindrar nämnda process. Därför utgör de en riskgrupp.

När det gäller äldre, boende på institutioner finns det flera anledningar. Dels avtar effektiviteten i den nämnda processen med tilltagande ålder, dels får de ofta näringsfattig kost, dels är de ofta ”förgiftade” av en hel ”cocktail” mediciner, som stör immunförsvaret, och dels kommer de sällan ut i solen. Det torde vara de största anledningarna till att så många på äldreboenden i vårt land drabbats allvarligt och avlidit av Covid-19. En självklar anledning är också att dessa äldre ofta har andra underliggande, kroniska sjukdomar som gör att deras motståndskraft därför är allvarligt nedsatt. Åldern i sig står sannolikt för en mindre del av sårbarheten.

Beträffande mörkhyade, så har man t.ex. sett, att i Detroit, Michigan (USA), där de svarta utgör ca 14 % av invånarna, så står de för 40 % av dödsfallen i Covid-19. I Sverige – vilket också anges som exempel – har den relativt lilla populationen av somalier stått för en oproportionerligt stor andel döda i Covid-19.

Utifrån vårt svenska perspektiv måste det ses som synnerligen anmärkningsvärt, att inte Folkhälsomyndigheten eller andra officiella auktoriteter ens (vad jag vet) ägnat en tanke åt detta förhållande. Man har i stället försökt förklara bort det hela med språksvårigheter, trångboddhet mm.

De mörkhyade är anpassade för ett liv nära ekvatorn, med mycket sol. Om de bosätter sig närmare polerna (som i Sverige eller norra delarna av USA) – med betydligt mindre solljus under året - är de s.a.s. predestinerade för att få ett nedsatt immunförsvar. Detta är i princip omöjligt att kompensera utan tillskott av vitamin D3. Av resonemanget framgår också, att det kan vara svårt även med tillskott av vitamin D3 – om man inte samtidigt har tillräcklig nivå av magnesium i kroppen.

Anledningen till att kunskapen om vitamin D3 är usel inom skolmedicinen är bl.a. att nästan alla vetenskapliga studier har använt felaktiga metoder. Inom sådana som godkänts av FDA i USA har man t.ex. sett på vitamin D3 som en ”drog” eller ett ”läkemedel”, där man normalt utgår från nivån ”noll”. Man jämför alltså effekten av ett ämne med en situation helt utan detta ämne. Det leder förstås fel, när man ser på ett kroppseget ämne som vitamin D3 – vilket aldrig hos en levande människa kan vara noll!

Sedan har man också av någon sorts ”försiktighetsprincip” alltid använt så låga doser av vitaminet att det inte haft någon avgörande betydelse (oftast max. 2000 IE). Därför har man dragit den helt felaktiga slutsatsen att D-vitamin inte är särskilt viktigt för vår hälsa.

Som ett viktigt observandum har man också konstaterat, att tillskott av vitamin D3 tycks vara ca tio gånger effektivare mot infektion i luftvägarna än det vanliga influensavaccinet!

Man har också ensidigt tittat endast på intaget av vitaminet – doseringen - och inte på serumnivån i kroppen, vilket självklart är det alldeles avgörande.

Det som på senare tid dykt upp i diskussionen är att ett starkt immunförsvar skulle vara en negativ faktor just vid Covid-19 och förorsaka en förödande ”cytokinstorm”, när man smittats. Detta tycks vara en helt felaktig myt. I stället kan tillräckliga nivåer av vitamin D3 förhindra, att infektioner i övre luftvägarna går djupare ner i lungorna, där detta fenomen kan uppstå. Cytokinstorm kan för övrigt också uppstå av vissa läkemedel.

Beträffande de optimala nivåerna av vitamin D3 går åsikterna vitt isär – vad man kan förstå därför att de flesta inte brytt sig om att – eller kunnat - sätta sig in i ämnet tillräckligt. Vi har emellertid människor med gedigen kunskap om detta i Sverige – men de släpps nästan aldrig fram i main stream media, där man i stället ständigt får se och höra samma okunniga ”experter” gång på gång.

Men man kan t.ex. ta del av den kunnige professor Björn Hammarskjölds svar i Läkartidningen (med referenser). Citat kommer här nedan.

Detta med uttryck och enheter i dessa sammanhang är ett särskilt kapitel, och det är inte lätt att förklara för en amatör som mig. Men för att förstå professor Hammarskjöld nedan underlättar kanske följande: Man kan möjligen säga att uttrycket ”Nmol/L” (nanomol per liter) betyder en viss mängd molekyler av ett ämne per liter av något – i detta fall vitamin D3 per liter blod. Det gäller alltså varken vikt eller volym utan den ”faktiska mängden” av ett ämne.

Och ”µg” (mikrogram) betyder miljondels gram.

Uttrycket ”den fysiologiska mininivån” är här den lägsta nivå D3 man behöver för att hela organismen skall kunna fungera på ett adekvat sätt. 

 

Länken till Björn Hammarskjölds kommentar i Läkartidningen:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

Marcus Åhlin skriver att enligt referens 16 ger vitamin D3 inget skydd mot att behöva vårdas på sjukhus för luftvägsinfektion eller risken att dö på grund av luftvägsinfektion. I metaanalysen finns en (1) av 25 artiklar där det ges mer än 125 µg/5 000 IE per dag. Övriga ger närmast homeopatiska doser från 10 µg per dag upp till 100 µg/dag.

Det krävs omkring 125 µg/dag för att uppnå den fysiologiska miniminivån av vitamin D3 om 125 nmol/L [1]. Vi får inte glömma att man i Finland från 1950-talet fram till 1964 rekommenderade 125 µg/dag till nyfödda. Det motsvarar 3 125 µg/125 000 IE till vuxen om 70 kg. Nu har Finland samma rekommendation som resten av Norden om 10 µg/dag sedan 1996 och diabetes typ 1 har ökat kraftigt i Finland [2].

Läs mer om vitamin D3 och NNR5 [3].

Referenser

1. John N Hathcock, Andrew Shao, Reinhold Vieth, Robert Heaney Risk assessment for vitamin D- The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 85, Issue 1, January 2007, Pages 6–18, https://doi.org/10.1093/ajcn/85.1.6

2. Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500 –

3. https://kostkunskap.blogg.se/2013/june/vitamin-d3-till-nnr5.html

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik, Strömstad Akademi, OSVN"

 

Och här länken till det samtal mellan forskare jag refererat till:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/05/31/vitamin-d-combats-viral-infections-boosts-immune-system.aspx?

 

Den som till äventyrs är intresserad av vad jag själv skrev på min hemsida om D-vitamin redan 2016 kan gå in på denna länk: http://www.svaradoktorn.se/426882728

Slutsats: Utifrån ovanst. och ett avsevärt antal vetenskapliga studier jag tidigare tagit del av (och delvis redovisat på min hemsida), förefaller det för mig helt klart, att något så enkelt som rejäla tillskott av C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium skulle kunna förändra bilden av nuvarande pandemi dramatiskt. Framför allt borde alla äldre och alla som arbetar inom vården gratis erbjudas sådana tillskott!

 

 

30. maj, 2020

De flesta människor i dag har inte ens hört talas om bröderna Flexner i USA – och deras verk, den s.k. Flexnerrapporten, som publicerades redan 1910.

Men där kan man se ursprunget till dagens skrämmande situation på det medicinska området. Många vet inte heller, att det sedan åtskilliga år är FÖRBJUDET ATT BOTA CANCER med alternativa metoder. Smaka på den: ”FÖRBJUDET ATT BOTA CANCER!”

Detsamma gäller även epilepsi och diabetes! Och om Kjell Asplunds KAM-utredning (om komplementär och alternativ medicin) utmynnar i konkret lagstiftning, enligt slutbetänkandets förslag, så kommer detta att utvidgas till att gälla ”alla allvarliga sjukdomar”! Det kommer alltså i så fall att bli förbjudet att bota alla allvarliga sjukdomar med något annat än skolmedicinens ”godkända läkemedel” eller ”godkända metoder”!

Eftersom det nu aktuella coronaviruset bedömts ha skapat en ”pandemi”, så måste rimligtvis också dess följder – Covid-19 – bedömas som ”allvarlig sjukdom”. Det skulle alltså innebära att även Covid-19 är förbjudet att bota eller behandla med några ”alternativa metoder”. Så tycks också skolmedicinen, våra myndigheter och nästan alla läkare uppfatta det.

Detta är utmanande för allt sunt förnuft, eftersom det inte finns några botande ”skolmedicinska” behandlingsmetoder i dag. Det som finns är viss omvårdnad – och vid behov intensivvård med syrgas, och till sist respirator. Nu har det visat sig att enkel behandling med syrgas för Covid-sjuka på äldreboenden inte används. De får i stället sakta kvävas till döds. Döendet påskyndas ofta genom att man ger injektioner av morfin och andra andningsdämpande medel. Nu tycks dessutom forskning visa, att behandling i respirator vid denna typ av sjukdom snarast ökar dödligheten.

Särskilt besvärande blir det här, när man vet, att man på andra håll redan botar Covid-19-patienter med alternativa metoder som intravenöst C-vitamin, kinin och zink och andra kombinationer av behandlingar. Och att kalla sådana för ”alternativa” blir ju litet oegentligt, när det inte finns några behandlingar alls inom skolmedicinen! För en tid sedan stod en representant för Folkhälsomyndigheten i TV och förklarade, att den största risken med alternativa metoder var, att de förhindrade patienter från att få tillgång till skolmedicinens fungerande metoder (SOM INTE FINNS!).

De som i alla lägen försvarar skolmedicinens behandlingsmonopol tycks ofta ha lämnat både sunt förnuft och vanligt logiskt tänkande bakom sig. Det viktiga verkar hela tiden vara att förhindra att någon enda människa botas med alternativa metoder!

Det kanske allvarligast är sedan, att skolmedicinens representanter fortsätter att låtsas som att det inte finns något vi kallar ”immunförsvar”. De förnekar i alla fall att detta kan ha någon betydelse – och framför allt att vi skulle kunna stärka detta försvar! Vi vet, att så enkla medel som C-vitamin, D3-vitamin och några mineraler som zink, jod och magnesium är fullkomligt nödvändiga för ett fungerande immunförsvar – och att enkla tillskott av dessa skulle kunna dramatiskt förändra följderna av coronaviruset! De som drabbas allvarligt verkar nästan undantagslöst vara människor med just ett nedsatt immunförsvar. Detta kan bl.a. bero på felaktig kost, andra sjukdomar och medicinförgiftning. Det senare är synnerligen vanligt bland äldre, som ofta medicineras med ett avsevärt antal kemiska preparat, vars ”cocktail-effekt” inte är känd.

När gruppen ”äldre” generellt betraktas som en ”riskgrupp”, så är det statistiskt korrekt – men det är inte åldern i sig som är orsaken, utan att de äldre oftast är både undernärda och medicinförgiftade. Och halterna av både vitaminerna D3 och C hos dem som bor på äldreboenden är sannolikt nästan alltid långt under det optimala värdet. Livsmedelsverkets rekommendationer för dessa vitaminer är närmast skräddarsydda för att skapa ett nedsatt immunförsvar.

Men vad har detta med ”Flexnerrapporten” att göra?

Jo, den rapporten var ett beställningsverk av de rikaste bland de rika – bl.a. familjerna Rockefeller och Carnegie, som kommit på att sjukdom var en enastående marknad för deras petrokemiska produkter. Och om man med sådana ”mediciner” kunde dämpa sjukdomssymtom och hålla patienterna vid liv – med ett konstant behov av ”läkemedel”… Bingo!

Ganska snart blev alltså alla naturliga, billiga och enkla botemedel förbjudna. Det enda som fortsättningsvis skulle vara tillåtet var kemiska preparat och i nödfall kirurgi! All läkarutbildning inriktades sedan enligt denna modell – och så är det i allt väsentligt fortfarande. Alla naturliga botemedel betraktas per definition som ”kvacksalveri!

Det är alltså därför som det i dag är förbjudet att bota t.ex. cancer med något som inte är ”godkänt läkemedel”! För många av oss patienter är detta förstås en katastrof – men för läkemedelsindustrin betyder det gigantiska inkomster. Detta är förstås huvudanledningen till att man från det hållet är beredda att göra precis allt, för att stoppa alla alternativa metoder. Sorgligt nog får man stöd av de flesta läkare – och en stor del av forskarna på området. Och de som har en avvikande uppfattning släpps aldrig fram i media – vilket betyder att också vår journalistkår är medskyldig i detta gigantiska bedrägeri (vilket närmast skulle kunna kallas ett ”folkmord”!

Läs om Flexnerrapporten här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/6888280/posting/medicinsk-historiel%C3%B6shet-d%C3%B6dar-oss

Om någon skulle få tanken att stödja min hemsida, så finns möjligheten genom att t.ex. köpa min bok ”Och cancern bara försvann”, som nu också finns som ljudbok.

Hemsidan är helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

 

 

 

28. maj, 2020

Som många vet är ju mångmiljardären Bill Gates en stor välgörare och donator – som nu är på väg att skaffa ytterligare miljarder till sina konton, genom att sälja vacciner till hela jordens befolkning. Sannolikt kommer nuvarande Covid-19-skräck också att göra att ett sådant vaccin blir obligatoriskt i många länder. Bingo! Möjligen kan han komma att samtidigt nå ytterligare ett av sina mål – att minska jordens befolkning.

Våra värderingar har en tendens att ändras över tid. I dag hävdar de flesta i vår kulturkrets ”människors lika värde” och tycker att detta är självklart. Så är det alldeles uppenbart inte på alla håll i världen. Och vi i Sverige skall inte precis slå oss för bröstet för moralisk överlägsenhet på det här området.

År 1922 bildades i Uppsala ”Statens institut för rasbiologi”. Institutet fanns kvar till 1958, och dess uttalade målsättning var att ”erhålla en vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder”. Man skulle också ”meddela undervisning i rasbiologi”. Hemskheterna i samband med nazisternas utrotningsläger under andra världskriget underminerade förstås den moraliska grunden för institutet, och rasbiologi är numera en tveksam disciplin, när det gäller människor.

Men dessa idéer hann också i vårt land förorsaka många mänskliga tragedier, då man t.ex. utförde mängder av operationer på både män och kvinnor – operationer med avsikten att göra dem infertila, så att de inte kunde få barn. Många bedömdes som utvecklingsstörda, fast de inte alls var det, eftersom diagnostiseringen var ytterst tveksam. Men detta är i dag inget populärt samtalsämne.

Inom många kretsar finns fortfarande tankar om att den mänskliga rasen måste ”förädlas” och att undermåliga individer inte skall få sprida sina gener vidare genom att skaffa barn. Ibland sammanfaller sådana tankar med åsikter om att vi redan är för många på jorden och att folkmängden till varje pris måste minska. Till dem som anser det hör uppenbarligen Bill Gates, och så vitt man förstår tycks han ha använt en vaccinationskampanj i Afrika, som just gjorde kvinnorna infertila. Och när nu Bill Gates tycks satsa på en global vaccinationsrörelse, så kan det vara viktigt påpeka, att även om nästan alla naivt tror att alla vacciner är en välsignelse, så finns det mycket gott om bevis för att detta inte är fallet.

Det vaccin mot coronaviruset som inom kort kommer att presenteras är förstås framtaget i all hast - och med förväntade miljardinkomster som pådrivande kraft. Man kan på goda grunder misstänka att det inte är testat med avseende på säkerhet (vilket inga andra vacciner heller är). I värsta fall kan vaccinet bli ett större problem än det virus det skall skydda oss mot. Men i vilket fall som helst kommer det att inbringa miljarder till vaccintillverkarna – och kanske Bill Gates. Och vaccintillverkarna är sedan länge friskrivna från allt ansvar – så de tar inga ekonomiska risker. De som låter sig vaccineras tar däremot avsevärda risker - och inte enbart ekonomiska!

Och att påstå att rejäla intag av C-vitamin, D3-vitamin, Omega-3, och zink sannolikt på gruppnivå skulle vara effektivare än vaccin – och inte ha några biverkningar – det är förstås som att svära i kyrkan!

Se gärna bifogade länk – och försök att bortse från de förutfattade meningar min text kan ha skapat!

https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d

 

Den som ev. vill stödja min verksamhet med denna sida kan t.ex. köpa min bok - "Och cancern bara försvann" (Karneval Förlag). Den finns nu också som ljudbok. Eftersom jag enligt gängse vokabulär faktiskt uppfyller kriterierna för "fattigpensionär", så är varje krona välkommen. Om några skulle tycka ett ekonomiskt bidrag är OK, så finns möjligheten här:

Sidan är - och kommer att förbli - helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

 

27. maj, 2020

År 2020 skulle bli det år då vi i Sverige införde aktiv dödshjälp på våra äldreboenden – genom att inte ge de gamla med Covid-19 syrgasbehandling och i stället utan individuell bedömning behandla dem som palliativa fall och ordinera morfin och andra andningshämmande medel. Det var också nu vi ”avskaffade” vårt immunförsvar, det biologiska system som gjort att vi människor under hela evolutionen utvecklats till en art som kunnat överleva ända fram till i dag.

Som av en händelse inträffar båda dessa företeelser samtidigt – och de hänger förstås ihop. På ett övergripande plan har två aktörer i samhället effektivt samverkat till denna märkliga ”revolution”. En är den medicinska ”vetenskapen”, som sedan Flexnerrapporten 1910 med stor framgång arbetat för att vi skall hålla oss lagom sjuka och erbjuda en extremt lönsam marknad för läkemedelsbranschen. Alla enkla och naturliga livsmedel och botemedel mot sjukdomar har effektivt undanröjts och ofta förbjudits. Om vi alla skulle hålla oss friska, så vore det förstås en katastrof för hela läkemedelsbranschen. Det får bara inte ske!

Den andra aktören är livsmedelsindustrin som också anpassat sig till situationen och s.a.s. lever i symbios med läkemedelsindustrin. Våra industriframställda livsmedel bidrar i hög grad till att vi blir metabolt sjuka – så att man kan motivera användningen av oerhörda mängder ”läkemedel”. Dessa är ofta så giftiga att de som inte konsumeras måste behandlas som ”riskavfall”. Inte att undra på, att ”godkända läkemedel” definitivt är en av de vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen (möjligen den allra vanligaste, åtminstone bland äldre).

En ”indirekt aktör” är våra media, som en gång skulle vara en sorts garant för att inte ekonomisk och politisk makt får alltför stort inflytande. De skulle utgöra en granskande ”tredje statsmakt” (mot de två övriga – riksdag och regering). Nu har sedan en tid vanliga media i stället blivit maktens medlöpare och kan närmast betraktas som megafoner för ”PK” (det politiskt korrekta).

Avvikande uppfattningar släpps inte in i tidningarnas spalter eller i TV och radio. Man ägnar där i stället stor kraft åt att håna och förlöjliga dem som pekar på orimligheter och motsägelser i den förda politiken – inte minst på det medicinska området. Eftersom detta nu hela tiden sker också i sociala medier (Facebook, YouTube, Twitter etc.), så innebär det här en demokratisk katastrof, och en likriktning som annars bara förekommer i öppet totalitära stater.

Särskilt anmärkningsvärt i dagens läge är kanske, att man helt bortser från immunförsvarets absolut avgörande betydelse för vår hälsa – och därmed betydelsen av vår kost, som skall bidra med de näringsämnen som möjliggör just ett effektivt immunförsvar. Man har under många år känt till, att vitaminerna C och D3 är just sådana bokstavligen livsnödvändiga komponenter, som i högsta grad har avgörande betydelse för både psykisk och fysisk hälsa.

Både i förebyggande syfte och som behandling vid Covid-19 visar sig dessa ämnen (tillsammans med zink, jod, magnesium och några andra) vara effektiva, och detta använder man sig framgångsrikt av på flera håll numera. I Sverige kan man i stället höra ”framstående” forskare och läkare VARNA för dessa enkla och billiga medel! Man varnar för ”överdosering” och förklarar, att vi i Sverige inte har någon C-vitaminbrist eller D-vitaminbrist! Fullkomligt häpnadsväckande och ovetenskapligt!

Sådana slutsatser beror delvis på, att man satt referensvärdena på extremt låga nivåer! Livsmedelsverkets rekommenderade intag av C-vitamin är 75 mg om dagen för vuxna (75 tusendes gram!). Detta räcker precis för att undvika skörbjugg, den sjukdom som för något hundratal år sedan tog livet av tusentals sjömän, och som man vet beror på C-vitaminbrist. Makabert nog ger denna negligering av C-vitaminets betydelse att vi i dag varje år har fall av skörbjugg i Stockholm! Och i Australien tycks sjukdomen har återkommit i större omfattning!

Ett rimligt intag av C-vitamin ligger på åtskilliga GRAM per dag! Man borde ha åtminstone fem gram som riktvärde – och överdosering är i princip omöjlig. Noteras bör också, att behovet av C-vitamin ökar drastiskt vid sjukdom!

När det gäller vitamin D3 är det lika illa. Livsmedelsverket rekommenderar 300 – 400 IE (internationella enheter) per dag. Fullkomligt ovetenskapligt – och närmast farligt! Man borde rekommendera åtminstone 5 000 IE – framför allt vintertid – och hela året för dem som sällan kommer ut i solen, är mörkhyade eller utomhus har heltäckande klädsel. De som kan behöva vara uppmärksam på sitt intag av D-vitamin är de som fötts med den sällsynta genetiska sjukdomen Williams syndrom, där bl.a. kalciummetabolismen är störd (föds mindre än tio varje år i Sverige).

Vitamin D3 är egentligen ett hormon, som har betydelse för en mängd metabola processer i kroppen och bl.a. påverkar muskelstyrka och psykisk hälsa. Minskar t.ex. dramatiskt risken för depression. Och barn som föds av mammor med brist på vitamin D3 får en alldeles onödigt svår start i livet. Undersökningar har visat, att försenade kognitiva och motoriska färdigheter fortfarande kvarstår vid upp till tre års ålder.

Vid en undersökning i april i år beräknande man man att ca 98 % av Sveriges befolkning har brist på vitamin D 3.

De som bor på äldreboenden är ofta svårt ”misshandlade” av vården. Dels har de på sina boenden fått en av Livsmedelsverket rekommenderad näringsfattig (kolhydratrik och fettsnål) kost – ofta uppvärmd, så att t.ex. värmekänsliga C-vitaminer förstörts. Dessutom är de mycket ofta utsatta för en ”cocktail” av läkemedel – som statiner, blodtryckssänkande och blodförtunnande medel, samt Alvedon eller andra smärtlindrande preparat, och ”lugnande” medel.

Självklart är de därför en ”riskgrupp” för Coronaviruset – och inte på grund av åldern i sig! Behandlingen av äldre är en skamfläck – och inte beroende på alla dem som arbetar inom äldrevården, utan på grund av de ansvarigas bristande kunskaper och närmast nonchalans! Detta är djupt upprörande, och geriatrikern Yngve Gustafsson, den läkare som länge kämpat för att motverka dessa missförhållanden, blir närmast oförskämt behandlad för sina försök att förändra detta. Några har anledning att skämmas! Och Yngve Gustafsson bör hedras! Men han betraktas väl som så ”obekväm” att han i stället riskerar sin läkarlegitimation.

 

Följande kan i sammanhanget vara intressant:

I sitt Remissvar på Livsmedelsverkets remiss Dnr 2018_02027

Kommentarer till Livsmedelsverkets konsekvensutredning skriver

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Som framgår av tidigare analys så är det stora problemet skador som orsakas av för låga nivåer av de essentiella mineralerna och vitaminerna, inte de skador som påstås orsakas av överdosering.

 

Den som vill se den fullständiga texten har den här:

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/04/Remissvar-%C3%A5-Livsmedelsverkets-remiss-Dnr-2018_02027-fr%C3%A5n-Minivent-AB-2020-04-27.pdf

 

Den som ev. vill stödja min verksamhet med denna sida kan t.ex. köpa min bok - "Och cancern bara försvann" (Karneval Förlag). Den finns nu också som ljudbok. Eftersom jag enligt gängse vokabulär faktiskt uppfyller kriterierna för "fattigpensionär", så är varje krona välkommen. Om några skulle tycka ett ekonomiskt bidrag är OK, så finns möjligheten här:

Sidan är - och kommer att förbli - helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190