Fortlöpande information om ny forskning och annat

11. apr, 2021

Under den pågående ”pandemin” har det varit många turer i diskussionerna om nyttan av olika former av andningsskydd för att hindra spridning av SARS-CoV-2 (det virus som ger Covid-19). Det som framförts i olika sammanhang har varit präglat av den allmänna skräcken för sjukdomen – och oftast kliniskt befriat från vetenskapliga fakta. Man har gissat, trott och tyckt!

Och galenskapen har blivit extremt tydlig, när man sett människor cykla omkring alldeles ensamma med påsatt munskydd – eller sittande ensamma i sina bilar med munskydd på. Riktigt upprörande blir det förstås, när myndigheter och läkare i olika sammanhang KRÄVT att munskydd eller mask skall användas – trots att vetenskapligt eller empiriskt stöd för deras värde saknats.

Man har ju ändå hela tiden vetat, att det aktuella viruset är långt mindre än öppningarna i det material maskerna och skydden består av. Det blir bokstavligt talat som att försöka stänga mygg ute med hjälp av hönsnät (där öppningarna kanske är 5 cm eller större!

Men galenskapen har ändå fortsatt.

Det är nu befriande att från "USA:s nationella hälsovårdsinstitut" till sist få en genuin vetenskaplig studie om detta. Och den visar inte bara hur värdelösa skydden är, när det gäller att hindra smittspridning. Den påvisar dessutom hur dessa andningsskydd allvarligt SKADAR användarna! Risken för flera allvarliga sjukdomstillstånd ökar – däribland cancer!

Den totalt ovetenskapliga myten om nyttan av vanliga andningsskydd för att hindra spridning av Covid-19 måste omedelbart avslöjas! Folkhälsomyndigheten borde direkt sammankalla till en presskonferens för att berätta detta! Annars tar myndigheten på sig ett stort ansvar – och förorsakar människor lidande och död på grund av sin oförmåga att ta reda på och sprida viktiga vetenskapliga fakta!

Om man dessutom tar hänsyn till de omfattande miljöproblem andningsskydden förorsakar, så borde man snarast bestämt avråda från användningen av sådana!

En kort sammanfattning av den aktuella studiens resultat:

De befintliga vetenskapliga bevisen utmanar säkerheten och effekten av att bära ansiktsmask som förebyggande ingripande mot COVID-19. Uppgifterna tyder på att både medicinska och icke-medicinska ansiktsmasker är ineffektiva för att blockera överföring mellan människor av viral och infektionssjukdom, såsom SARS-CoV-2 och COVID-19. Att bära ansiktsmasker har visat sig ha betydande ogynnsamma fysiologiska och psykologiska effekter. Dessa inkluderar hypoxi, hyperkapni, andfåddhet, ökad surhet och toxicitet, aktivering av rädsla och stressrespons, ökning av stresshormoner, försämrat immunförsvar, trötthet, huvudvärk, minskad kognitiv prestanda, predisposition för virala och smittsamma sjukdomar, kronisk stress, ångest och depression. 

Långsiktiga konsekvenser av att bära ansiktsmask kan innebära hälsoförsämring, utveckling och progression av kroniska sjukdomar och för tidig död. Regeringar, beslutsfattare och hälsoorganisationer bör använda framgångrikt och vetenskapligt evidensbaserat tillvägagångssätt, när det gäller att rekommendera förebyggande ingripanden för folkhälsan.

Länk till studien i sin helhet:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/?

 

 

9. apr, 2021

I Vetenskapens Värld, TV 2, söndag den 4 april ägnade man sig åt gener och gentester. Fantastiskt spännande, och man fick djupt rörande berättelser om hur människor hittat tidigare okända släktingar via gentester.

Sedan kom man in på gentesters förmåga att förutsäga sjukdomar – på gott och ont… Framför allt ägnade man sig åt generna BRCA1 och BDCA2 – de två gener där mutationer sägs kunna förutsäga risken för cancer i bröst och äggstockar. Fast det var litet svårt att riktigt förstå statistiken. Det nämndes att 2 % - 3 % av alla kvinnor som får bröstcancer i Sverige har en mutation i nämnda gener.

På annat håll kan man få veta, att risken för kvinnor generellt att få bröstcancer i dag är ca 10 % - och att risken med nämna mutation ökar dramatiskt till mellan 50 % och 80 %.

Emellertid nämnde man ingenting om att förekomsten av bröstcancer (liksom de flesta andra cancerformer) ökat ganska dramatiskt ungefär i samma takt som vi övergått till ”industrimat” (sockerspäckad, näringsfattig mat med en mängd kemiska tillsatser).

När Socialstyrelsen 1958 började föra statistik för cancer, kunde man se en kraftig ökning av cancerfall, som sedan hela tiden ökat. Något mindre på senare år – men ganska begripligt. När i dag varannan svensk drabbas av cancer, så är ju utrymmet för ökning betydligt mindre än när cancer var en relativt ovanlig sjukdom!

Lyckligtvis har ändå överlevnaden i cancer generellt ökat något på senare år, vilket åtminstone delvis kan bero på tidigare diagnoser. Dessa skulle beträffande bröstcancer också kunna ske betydligt tidigare, om man inte envisades med att använda den mycket dåliga metoden ”mammografi”, som missar ca 40 % av alla cancertumörer och ger mängder av falskt positiva besked, vilka innebär att många kvinnor i onödan utsätts för plågsamma och farliga ingrepp!

Alternativen ultraljud och termografi (värmekamera) är båda långt effektivare – och ger inte någon strålning – som vid mammografi, där åtskilliga kvinnor får cancer just av strålningen! Helt överlägsen är termografi, som till och med på ett tidigt stadium kan upptäcka den inflammation som föregår en tumör!

Men vad som är anmärkningsvärt, när det gäller genetiska mutationer, som ökar risken för bröst- och äggstockscancer, är just detta att även dessa cancerformer ökat dramatiskt – medan våra gener sett likadana ut i årtusenden.

Detta måste rimligtvis innebära, att de aktuella mutationerna endast är en ”mellanliggande variabel”, och att det måste finnas en primär orsak till dem.

Då borde man kanske ägna åtminstone någon tanke åt möjligheten att påverka denna primära orsak. Man kan föreställa sig att det t.ex. rör sig om ändrade kostvanor, ökad utsatthet för olika gifter och strålning.

Nog borde det vara intressant med sådan inriktning på forskningen – i stället för att bara acceptera mutationerna och i de fall dessa hittas använda så drastiska metoder som att kirurgiskt avlägsna både bröst och äggstockar, operationer som sannolikt inte heller är helt riskfria.

Ett annat ämne som inte togs upp var den relativt nya disciplinen epigenetik, som i korthet innebär en insikt om att våra ursprungliga gener inte har den helt avgörande betydelse man tidigare trodde, utan att miljöfaktorer (som kost, gifter och strålning) på ett avgörande sätt kan få gener att ”slås av eller på”, och alltså göra att vissa gener inte får ett fysiskt uttryck.

Direktlänk till det nämnda programmet här:

https://www.svtplay.se/video/30724198/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-hemligheterna-i-vart-dna?

 

 

8. apr, 2021

År 2014 ringde Michael Zazzio upp statsepidemiologen Anders Tegnell – med anledning av den då aktuella ebola-epidemin i några afrikanska stater.

Lyckligtvis spelade han in hela samtalet - från början till slut – annars skulle man inte tro att denna konversation verkligen hade ägt rum. Och Anders Tegnell har upprörande nog senare också påstått att han inte sagt det han sagt i samtalet, och att det är taget ur sitt sammanhang! (Hur han nu kan få den ekvationen att gå ihop; apropå det aktuella ämnet är det lika märkligt som att t.ex. Livsmedelsverket kan påstå, att kolloidalt silver BÅDE är verkningslöst OCH livsfarligt!).

I samtalet får man bl.a. höra Tegnell säga, att Folkhälsomyndighetens uppgift är DIAGNOS – och inget annat - förutom att man också ”stöttar Socialstyrelsen med underlag”.

När Zazzio frågar om Folkhälsomyndigheten har något ansvar för befolkningen i Sverige, så blir svaret entydigt ”NEJ”. Fast med tillägget att man ”jobbar genom 1177” (det nationella numret för sjukvårdsrådgivning).

Sedan blir det riktigt intressant, när Tegnell förklarar att han inte känner till att det finns ett icke läkemedelsklassat medel mot virus – men när Zazzio nämner kolloidalt silver 10 PPM, så undslipper han sig. ”Ja, att det fungerar på dom flesta virus är ju känt”!

Och det är precis den meningen Anders Tegnell sedan förnekar att han någonsin har sagt!

Den som har normal hörsel kan själv enkelt höra hela konversationen på följande länk. Och inslaget är inte på något sätt manipulerat – vilket bör vara enkelt att kontrollera för någon sakkunnig!

Den spontana frågan i dagens situation är förstås: Har man gjort ett enda försök med kolloidalt silver mot viruset SARS-CoV-2 (som ger sjukdomen Covid-19)?

Svaret är antagligen nej! Och då kan man undra varför – eftersom kolloidalt silver är absolut fritt från skadliga biverkningar – även i höga doser!


https://www.youtube.com/watch?v=38kltv9qMEY

 

 

6. apr, 2021

På Läkemedelsverkets hemsida kunde man nyligen läsa följande uppseendeväckande och klart lögnaktiga information:

"D-vitamin och klorokinfosfat ska inte användas för att behandla corona.

Det förekommer falska påståenden om att D-vitamin och klorokinfosfat skulle fungera som behandling mot corona. Det stämmer inte. Det finns inga vetenskapliga belägg för att varken D-vitamin eller klorokinfosfat ska användas i behandling av covid-19. Klorokinfosfat kan dessutom ge allvarliga biverkningar. Varken D-vitamin eller klorokinfosfat har heller visats ha någon förebyggande effekt på covid.19".

(Helt sanslöst, ovetenskapligt och falskt!)

Enligt hemsidan har myndigheten ca 800 medarbetare. Det är rimligt anta, att åtminstone någon av dem är läskunnig. Med tanke på deras kompetens (de flesta uppges vara läkare eller farmaceuter) borde kanske någon av dem också kunna söka vetenskaplig information utanför myndighetens egna väggar!

I så skulle de ha funnit, att sambandet mellan låga serumnivåer av vitamin D3 och allvarliga former av Covid-19 är kristallklart. Det finns redan mängder av vetenskapliga studier som visar det!

Och när det gäller Hydroxiklorokin har det i närmare 70 år använts som ett säkert och effektivt medel mot malaria – utan nästan några som helst, biverkningar! Men när det blev uppenbart att medlet var verksamt mot Covid-19 gjorde man blixtsnabbt en ”vetenskaplig” studie, där man överdoserade så kraftigt att man fick biverkningar (som alltid vid överdosering av läkemedel).

Folkhälsomyndighetens hemsida är för en vanlig medborgare närmast lika svårgenomtränglig som marinens kraftigast bepansrade enheter, men om man anstränger sig kan man till sist ändå finna t.ex. följande text:

”De förhållandevis stora mängderna D-vitamin som solbestrålning faktiskt kan generera illustrerar dock att vi kan tåla dygnsdoser en bra bit över det rekommenderade dagliga intaget. Intrycket av låg akut toxicitet förstärks också av fallrapporter där engångsdoser på så mycket som 2 miljoner IE av misstag givits patienter utan att detta medfört annat än lindriga och snabbt övergående stegringar av kalciumnivåerna”.

Region Stockholms nuvarande hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson tillträdde tydligen tjänsten som ny generaldirektör på myndigheten den 22 mars. Möjligen kan han återupprätta myndighetens förtroende och få oss att tro att den är något annat än läkemedelsindustrins marknadsföringsorgan och och främsta företrädare.
Det återstår att se!

Just nu verkar myndigheten huvudsakligen vara ett allvarligt hot mot folkhälsan!

 

 

4. apr, 2021

För några år sedan skrev jag på min hemsida, under rubriken ”C-vitamin” bl.a. följande:

Askorbinsyra (C-vitamin) behandlas olika av kroppen, beroende på om den administreras oralt (genom munnen) eller intravenöst (genom dropp eller injektion)”, skriver Heidi Leford i tidskiften Nature om den här vanligtvis missförstådda varianten. Det ”medicinindustriella komplexet”, visar det sig, förvanskar medvetet diskussionen om C-vitamin genom att dölja de specifika effekterna hos dessa mycket olika distributionsvägar.

Orala doser av C-vitamin fungerar som antioxidanter och skyddar celler från att skadas av reaktiva ämnen som innehåller syre (”fria radikaler”). Men C-vitamin som ges intravenöst kan ha motsatt effekt genom att stödja bildandet av ett av dessa ämnen – nämligen väteperoxid. Cancerceller är särskilt känsliga för skada av ett sådant reaktivt ämne som innehåller syre (en ”superoxidant”)”.

Sedan har detta med C-vitaminets närmast magiska förmåga kommit att intressera mig allt mer. Detta i synnerhet som skolmedicinen på allt sätt försöker bortförklara dess effekter. I stället tycks man till varje pris vilja skrämma oss från intag av rejäla doser av C-vitamin, och i det nu kritiska läget med en s.k. ”pandemi” av en virussjukdom, så går man aktivt ut och VARNAR för höga doser av C-vitamin, trots att just höga doser visat sig kunna rädda livet på även närmast döende patienter i just Covid-19.

Läs t.ex. på denna länk:

http://stureblomberg.blogspot.com/2020/04/fallbeskrivning-om-covid-19-och.html

Nu visar flera forskare, att det kanske är en ”omväg” man tar genom att använda höga doser av C-vitamin för att genom dess förmåga att skapa väteperoxid ta död på cancerceller och patologiska mikrober.

Det verkar som om man genom att direkt inhalera väteperoxid via en nebulisator kan få samma effekt!

Dr Joseph Mercola har en tid via sin blogg försökt uppmärksamma oss på denna metod, och i dag (4 april 2021) har han en klargörande artikel om just detta. Han skriver bl.a. följande, då han citerar den kände hjärtläkaren Dr Thomas Levy:

Att kunna behandla dig själv hemma vid de första tecknen på COVID-19-symtom eliminerar också din risk för ’långtids-Covid’. Hittills är läkare som har behandlat COVID-19-patienter eniga om, att om behandlingen börjar tillräckligt tidigt, så kommer patienter nästan alltid att återhämta sig helt och har inga långvariga biverkningar av infektionen.

Anledningen till detta är att viruset replikerar (”förökar sig”) vilt under de första dagarna av infektionen, och detta är den tid under vilken det kan orsaka långvariga skador. Så det är viktigt att vara beredd.

Köp de nödvändiga förnödenheterna innan du behöver dem, så att du har allt och kan behandla dig själv vid de första tecknen på symtom. Som nämnts av Levy får du för det mesta en effekt redan samma dag, vilket är nästan okänt i klinisk medicin.

Min personliga erfarenhet med vänner och familj speglar också denna typ av dramatiska resultat. Under alla mina år som jag har praktiserat medicin har jag aldrig sett en så effektiv intervention för den nästan omedelbara lösningen av virussjukdomar, så länge den är implementerad strax efter att symtomen visar sig.

Om du missar den tidiga insatsen och börjar utveckla mer uttalade symtom på influensa eller COVID-19, så är nebuliserad peroxid fortfarande ett utmärkt komplement till annan behandling du kan göra.

En sådan intervention är C-vitamin , som Levy beskriver som ”den perfekta fysiologiska partnern” med väteperoxid, eftersom det har kraftfulla synergistiska effekter som underlättar snabb upplösning av infektionen.

Här nedan länk till Dr Mercolas originaltext:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/04/nebulized-hydrogen-peroxide.aspx?