Fortlöpande information om ny forskning och annat

27. nov, 2022

Nu är Ebola aktuell igen. I dagens DN finns en liten notis om att skolor stängts i Uganda för att hindra spridningen av den potentiellt dödliga sjukdomen (se bilden).

 

 Sanningen om EBOLA – och KOLLOIDALT SILVER

Åren går, och den skrämmande korruptionen på det medicinska området består.

Pengar och politik är alltid viktigare än människoliv!

 

 

Följande skrev jag på min hemsida i början av 2016:

"När det gäller kolloidalt silver vet man också, att det kan vara effektivt mot t.ex. MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker), som tillsammans med andra multiresistenta bakterier börjar bli ett synnerligen allvarligt hot mot allas vår hälsa. Att kolloidalt silver inte ens prövas mot multiresistenta bakterier är obegripligt – om man inte känner till hur ”marknaden” på det här området fungerar. Vid utbrottet av Ebola i Västafrika för ett antal år sedan fanns det uppgifter om att kolloidalt silver faktiskt var effektivt mot Ebolaviruset, och man var ju i desperat behov av botemedel mot den epidemi som hotade att gå helt över styr. Man godkände snart sagt vilka försök som helst – även med oprövade medel – för att få stopp på spridningen. Med ett undantag: Kolloidalt silver var absolut förbjudet! Varför?

Svaret är nog inte ”medicinskt”, utan politiskt/ekonomiskt. Det är svårt att skylla på det kolloidala silvrets farlighet, eftersom det t.ex. använts för att desinficera färskvattentankarna inom sjöfarten i kanske 50 år eller mer – utan att man kunnat rapportera ett enda fall av förgiftning eller skada. Och numera använder NASA kolloidalt silver för desinfektion av recirkulerade vätskor i de bemannade satelliter som cirkulerar runt jorden. Tror någon att NASA skulle använda kolloidalt silver, om det vore hälsovådligt? Kolloidalt silver är faktiskt också tillåtet som "kosttillskott" i USA, där det finns några miljoner användare, medan svenska myndigheter tycks använda all kraft för att förklara hur farligt detta medel är!"

Den 5 september 2017 kunde man på Facebook läsa följande:

EBOLA är ett mycket kontroversiellt ämne att samtala om. Men ämnet har nu i princip försvunnit i mediernas rapportering. Hysterin kring sjukdomen har övergått till total tystnad.

Det är en plötslig vändning av något som skapade panikåtgärder världen över. Tidningar ägnade spaltmeter åt detta, och nyhetskanalerna fyllde morgonsofforna med experter som tydligt och självsäkert varnade för världsomspännande katastrofer. Målande reportage visades upp människor, liggande på gator och torg. Räddningspersonal iklädda rymddräkter hopplöst arbetande i sin svett, och där små barn i bild visades upp, skrikande efter att ha förlorat sina föräldrar.

Men vad hände?

Ledare i 3 av de värst drabbade länderna gick offentligt ut och menade att man nu äntligen hittat botemedel som fungerade. Botemedlet hette: KOLLOIDALT SILVER!

Anders Sultan (tillverkare av kolloidalt silver i Sverige) gick då ut med att KS troligen lätt skulle få bukt med viruset. Ett företag i USA menade detsamma, och man började exportera KS - som då med alla medel stoppades för att komma in i länderna. Trots det fick man in hjälpen genom att dirigera om sändningen genom franska kontakter.

Varför tillät man då inte ens ett försök med KS, då det bevisligen enl. många fungerade? Man hade då inte ens kommit fram till någon verksam bromsmedicin.

Vilka krafter styrde dessa beslut?

Sanningen är troligen avslöjad genom den internationella organisationen Transparent International.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

Men även reportrar på plats beskriver situationen som helt absurd.

http://magda.cafe.se/lat-oss-tala-sanning-om-ebola-inte-en…/

Dock är man väldigt försiktiga med att anklaga läkemedelsbranschen som det stora problemet.

Det finns givetvis ett delat ansvar, men det är alltid den som vill sälja som är den största delen av problemet, då man gör allt tillgängligt.

Det är stora pengar i omlopp, och att då erbjuda ett billigt, effektivt medel ens på prov, kan sätta igång pseudoforskare som effektivt ska skydda läkemedelsindustrin genom att organisera rena fantasialster med hjälp av skeptikerföreningar och journalister. Smutskastningskampanjer och personförföljelser organiseras med inbakade lögner i media staplade på varandra i parti och minut.

Historien kring att så kan ske är väl känd, och alla som varit med vet hur smutsigt och ovärdigt det gick till. Svenska media ska stå med den största skammen och ansvaret.

Hur mycket är samhället med finansierande läkemedelsindustri berett att betala för att få stopp på kolloidalt silver - trots att ett otal vetenskapliga studier bevisar att det är effektivt mot bakterier, svamp och virus.

Är det samhällsekonomiskt försvarbart att undanhålla KS inom sjukvården?

Som anekdot så försvann i princip EBOLA då presidenterna i 3 länder gick ut offentligt och meddelade att KS var effektivt. Men detta tystades snabbt ner med hot om indragna bistånd om man inte slutade. Sedan fick man snabbt kalla fötter och försvann, när korruption och mutskandaler avslöjades.

http://2op.se/2014/…/22/tv-kan-kolloidalt-silver-bota-ebola/

(Denna länk är numera borttagen, Jag förstår varför!)

Fråga dig sedan hur mycket av de pengar som insamlingsgalor i TV och media genererar till drabbade. Alla insamlingsbössors skramlande får oss också att öppna vår börs, men hur mycket betyder egentligen dessa insamlingsorganisationer för problemlösningen?
Hur skapas politik av detta som löser problemen? Eller hjälper dom till att förstärka problematiken - medvetet, eller omedvetet.

Den som vill ta del av min originalartikel kan se den på följande länk.

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5115773/posting/sanningen-om-ebola-och-kolloidalt-silver

 

 

OBS!

Jag köper mitt kolloidala silver som alla andra - och jag har inga som helst ekonomiska intressen i produkten. Men jag är mycket upprörd över hur läkare, myndigheter och media hänsynslöst ljuger om dess fantastiska egenskaper - som mer än vanligt behövs i dessa dagar!

 

 

 

 

 

23. nov, 2022

 

Etablissemangets lögner om kolloidalt silver, och alla försök att till varje pris förhindra användandet av denna produkt förorsakar onödigt lidande i Sverige (och världen) varje dag!

Redan på 1930-talet fanns på apoteken det fantastiska medlet kolloidalt silver. Det var så enkelt att använda och så absolut oskadligt att man rekommenderade det till små barn (se bilden av annons från 1932).

 

För övrigt har vi numera som bekant publikationen FASS (numera endast i digital form), där alla godkända och registrerade läkemedel finns beskrivna. Men FASS har bara funnits sedan 1966. Tidigare hade varje enskilt läkemedelsföretag en egen katalog med sina produkter i. Det innebar att det kunde finnas uppemot femtio olika broschyrer för apotekspersonalen (och läkarna) att hantera. Men från 1966 finns alltså allt samlat i ett enda dokument. Där finns också ”avregistrerade” läkemedel angivna. Och där kan man faktiskt hitta åtminstone fyra olika produkter, som innehåller kolloidalt silver. Och ingen av dem tycks ha blivit avregistrerad på grund av biverkningar eller bristande effekt! Sannolikt i stället för att läkemedelsindustrin skapat mer lönsamma produkter.

 

AGOLEUM (0,3 % lösning)

Företag: Ellem Läkemedel AB

Avregistrerades den 23 juli 1943

 

ELEKTROCOLLARGOL (Injektionslösning)

Företag: Apotekarnes Droghandelsaktiebolag

Avregistrerades den 1 april 1947.

 

CHOLEVAL (Tabl. 0,25 och 0,5 mg)

Företag: Carl Johannsen, Stockholm.

Avregistrerades den 1 oktober 1949

 

KRAMEK (Tamponger för rektalt bruk)

Företag: Ferring AB

Avregistrerades den 1 januari 1974.

 

Man vet också, att kolloidalt silver kan vara effektivt mot t.ex. MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker), som tillsammans med andra multiresistenta bakterier börjar bli ett synnerligen allvarligt hot mot allas vår hälsa. Att kolloidalt silver inte ens prövas mot multiresistenta bakterier är obegripligt – om man inte känner till hur ”marknaden” på det här området fungerar.

Vid utbrottet av Ebola i Västafrika 2013 - 2015 fanns det uppgifter om att kolloidalt silver faktiskt var effektivt mot Ebolaviruset, och man var i desperat behov av botemedel mot den epidemi som hotade att gå helt över styr. Man godkände snart sagt vilka försök som helst – även med oprövade medel – för att få stopp på spridningen. Med ett undantag: Kolloidalt silver var absolut förbjudet! Varför? 

Svaret är nog inte ”medicinskt”, utan politiskt/ekonomiskt. Det är svårt att skylla på det kolloidala silvrets farlighet, eftersom det t.ex. använts för att desinficera färskvattentankarna inom sjöfarten i kanske 50 år eller mer – utan att man kunnat rapportera ett enda fall av förgiftning eller skada. Och numera använder NASA kolloidalt silver för desinfektion av recirkulerade vätskor i de bemannade satelliter som cirkulerar runt jorden. Tror någon att NASA skulle använda kolloidalt silver, om det vore hälsovådligt? Kolloidalt silver används faktiskt också i övrigt frekvent i USA, där det finns några miljoner användare (och 150 olika tillverkare), medan svenska myndigheter tycks använda all kraft för att förklara hur farligt detta medel är!

Efter den stora dramatiken 2013 – 2016 i Västafrika hörde man 2017 plötsligt inte längre något om Ebola i våra media. Anledningen var att Ebolaepidemin då avklingat, sedan några afrikanska ledare beslutat sig för att trotsa USA och dess myndighet FDA (Food and Drug Administration) – och börjat bota Ebola med kolloidalt silver. (Helt tyst om detta i våra medier!)

WHO, USA och FDA kämpade emot in i det sista, och hävdade att kolloidalt silver inte är något ”godkänt läkemedel” och därför inte skulle få användas (trots att man hela tiden visste att det är effektivt mot Ebola - och andra virussjukdomar). Kolloidalt silver användes nu alltså i Nigeria, Angola, Sierra Leone och på fler håll – och botade Ebola.

I Ghana använder man sedan flera år också medlet för att enkelt bota Malaria - en sjukdom som fortfarande skördar hundratusentals offer i Afrika - många av dem barn. Länk till en film från en klinik i Ghana kommer här:

https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

För att visa vad som hände betr. Ebolaepidemin vill jag citera tidningen ”Standard Times Press” i Sierra Leones huvudstad, där man i en längre artikel bl.a. skriver följande:

Enligt ett uttalande från NSF:s medicinske ledare, Dr Rima Laibow, skulle en skeppslast kolloidalt silver anlända till Sierra Leone den 20 augusti. Men sändningen kom inte förrän den 28 september – fem veckor senare. Under den tiden spreds Ebola, och människor led och dog i onödan på grund av att internationella krafter motsatte sig den enkla kliniska demonstrationen av detta botemedel”. 

I Nigeria presenterade läkaren Rima E. Laibow, från organisationen Natural Solutions Foundation, också kolloidalt silver som ett botemedel mot Ebola. I ett öppet brev till flera presidenter i Afrika beskriver hon kolloidalt silver som en enkel lösning mot Ebolaepidemin. Hon skriver att nanosilver (kolloidalt silver) är ett effektivt medel mot bakterier och virus utan biverkningar. Det behöver ingen kylning och är självsteriliserande, vilket gör det enkelt att hantera även i tropiska miljöer. Dessutom kan det framställas förhållandevis billigt, jämfört med traditionella mediciner. Men innan användningen av silvret kunde börja, utsattes Nigerias Hälsominister Onyebuchi Chukwu för hot och påtryckningar från USA och dess myndighet FDA – varför behandlingen med kolloidalt silver fördröjdes och många människor alltså hann dö i Ebola, innan behandlingen med KS kunde sättas in.

Läkemedelsindustrins vinster tycks alltså gå före människoliv! Ansvaret vilar tungt på de stora läkemedelsbolagen, liksom på FDA i USA. Och de svenska myndigheterna Livsmedelsverket och Läkemedelsverket tar på sig en del av detta ansvar genom att helt utan saklig grund kraftfullt agera för att kolloidalt silver inte skall användas i vårt land.

Tyvärr deltar också de flesta läkare och media i den totalt falska och ovetenskapliga propagandan mot kolloidalt silver. Och ingen tycks behöva stå till svars för detta!

Jag har tagit upp detta tidigare på sidan – under rubriken ”Kolloidalt silver” – men ingen tycks ha läst eller tagit detta på allvar. Det skulle ju annars vara enkelt att kolla namn på personer, organisationer och aktuell tidning och beslå mig med felaktiga uppgifter (Om de vore felaktiga).

Men ingen har hört av sig! Och desinformationen om kolloidalt silver fortsätter som vanligt!

 

 

 

 

22. nov, 2022

 

I programmet ”Fråga Doktorn” den 21 november 2022, pratas mycket om antibiotikaresistens, som de flesta tycks vara medvetna om är ett mycket allvarligt hot mot den allmänna sjukvården – över hela världen. Det är möjligt att ganska rutinmässiga kirurgiska ingrepp snart kommer att vara förknippade med risk att dö, när inte längre våra mest kraftfulla antibiotika biter på de infektioner som kan uppstå. Och även andra infektioner, som tidigare enkelt avhjälpts med antibiotika, kan bli livshotande!

Det pratades mycket om hur resistens uppstår och vad man kan göra för att undvika sådan.

Min spontana fråga är varför man inte nämner kolloidalt silver – som tycks klara av de flesta patologiska mikrober (bakterier, virus, svamp, amöbor, encelliga parasiter etc.).

Anledningen måste vara genuin okunskap! Och att sådan okunskap demonstreras i ett av Sveriges mest kända TV-program om medicinska frågor måste betraktas som en sensation – eller rättare sagt en skandal.

Eftersom medlet är absolut ofarligt för högre varelser (som människor och andra däggdjur – och även fiskar) måste det finnas någon anledning till att man aldrig nämner kolloidalt silver – annat än när man hänsynslöst ljuger och påstår att det är både farligt och overksamt – hur man nu kan få den ekvationen att gå ihop! Man kallar produkten ofta ”silvervatten”, som för att ge associationer till medeltida vidskepelse (om ”silverkulor” och annat).

Det är sedan länge bevisat hur effektivt kolloidalt silver är – och de ”skador” man brukar hänvisa till, t.ex. i form av argyria (blåfärgning av huden) kan absolut inte uppstå av kolloidalt silver, men däremot av höga halter silversalter som t.ex. silvernitrat.

Kolloidalt silver får inte längre säljas som kosttillskott (utan något sakligt medicinskt skäl för detta förbud), men Livsmedelsverket skämmer ut sig genom att på sin hemsida ge helt sanslösa uppgifter om medlets farlighet. De överskrider också sina befogenheter, eftersom det inte handlar om något ”livsmedel”. I stället borde det vara Kemikalieinspektionen som har jurisdiktion när det gäller detta ämne.

Men Livsmedelsverket agerar fullständigt rättsvidrigt – och säger sig ha för avsikt att utdöma ett vite på 800 000 kr, om någon (även på en privat hemsida) nämner hälsoeffekter av kolloidalt silver! Effekter som är synnerligen väldokumenterade via tusentals användare!

När och hur blev Livsmedelsverket en domstol? Vilka dokument stöder Livsmedelsverkets roll som juridisk instans?

Det finns sedan absolut INGA dokumenterade fall av skador förorsakade av kolloidalt silver! Livsmedelsverkets agerande är en rättsskandal som Uppdrag Granskning omedelbart borde titta på! Det finns egentligen bara en rimlig anledning till myndigheternas agerande. Kolloidalt silver är så enkelt, billigt och effektivt att det hotar läkemedelsindustrins försäljning av dyrare, mindre effektiva och farligare produkter!

Om någon myndighet vore mer mån om människors hälsa än om att stödja läkemedelsindustrins astronomiska inkomster – skulle hotet om en global epidemi av resistenta bakterier mycket snabbt vara undanröjt!

På följande länk finns en klargörande intervju med en erfaren och kunnig svensk läkare!

https://www.vaken.se/lakare-kolloidalt-silver-kompletterar-antibiotika-cytostatika-och-svampmedel/

 

Nästa fråga handlar om den man i programmet som drabbats av sepsis (allmän blodförgiftning) och fått tillbringa många veckor på sjukhus, där man till sist tvingades amputera både händer och ben. Här tycks ingen känna till att höga doser intravenöst C-vitamin är mycket effektivt mot detta tillstånd (och många andra)! Den svenska läkaren Sture Blomberg har under flera år använt den metoden och botat många ”hopplösa fall” av sepsis. Dessutom har han också botat sin gamla syster, som låg döende i covid-19, med samma metod. Läkarna tänkte stänga av respiratorn, eftersom man ansåg att hon absolut inte kunde överleva!

Efter en kort tids behandling med C-vitamin intravenöst gick hon på egna ben ut från sjukhuset och var helt återställd!

 

Sture Blomberg beskriver själv händelseförloppet på denna länk:

https://trovetandeochvetenskap.se/fallbeskrivning-om-covid-19-och-intravenost-c-vitamin/

 

 

Men naturligtvis är det samma sak här. Att något så utomordentligt enkelt och billigt som C-vitamin skulle kunna bota allvarlig sjukdom ses både som en förolämpning mot den oerhört sofistikerade skolmedicinen – OCH även här som ett hot mot läkemedelsindustrins oerhörda vinster!

Pengar tycks alltid gå före människors liv och hälsa!

Dock tycks man i vårt västra grannland Norge numera rutinmässigt behandla sepsis just med intravenöst C-vitamin. Kanske Fråga Doktorn kunde bjuda in någon norsk läkare för att berätta om detta?

 

Till sist hade den inbjudne läkaren mage påstå, att de snabbt framtagna ”vaccinerna” mot Covid-19 var en oerhörd framgång för den medicinska vetenskapen!

Ja – för industrins ekonomi! Många hundra miljarder dollar i vinst. Men många döda och allvarligt skadade av ”vaccinerna”! Och slutnotan har vi inte sett än! Kanske kommer det att visa sig, att Neurosedynkatastrofen var en ganska beskedlig historia i jämförelse!

 

Slutligen: Jag säljer inget, och jag har absolut inga som helst ekonomiska intressen varken i kolloidalt silver eller C-vitamin

 

 

 

21. nov, 2022

Vi översköljs numera dagligen av uppenbara lögner om vårt klimat - som att det ”aldrig varit varmare än nu på jorden” och att den ökade temperaturen kommer att leda till flera meters höjd havsnivå, missväxt och global svält!

Och det värsta: Man påstår att utsläpp av koldioxid är den viktigaste anledningen till temperaturhöjningen (som ändå är mycket blygsam). Detta trots att vi faktiskt VET att vi har haft MYCKET VARMARE perioder, långt innan vi i stor skala började bränna kol och olja!

Det är sant att människor svälter, men det beror mer på politiska konflikter och enskilda aktörers ekonomiska intressen än på klimatförändringar.

Några få multinationella företag inom livsmedelsbranschen med astronomiska resurser kontrollerar det mesta av världshandeln – och precis som läkemedelsindustrin offrar man gärna några miljoner människors liv för att öka sina intäkter.

Svält är en mycket kraftfull marknadsfaktor!

Kan det vara någon som bryr sig om att undersöka informationen på följande länk?

 

https://newsvoice.se/2022/11/solens-magnetism-lilla-istiden/

 

 

 

 

17. nov, 2022

 

Ibland ”drabbas” man av en bok som man inser att alla borde läsa – och som kanske i någon mån skulle kunna ”förändra världen”. Tyvärr följs upplevelsen ofta av en insikt om att innehållet är så provocerande att många instinktivt kommer att undvika den – eftersom den hotar att rubba deras världsbild. Särskilt förstås om boken beskriver alldeles korrekta och lätt kontrollerbara fakta!

En sådan bok är ”Den verklige Anthony Fauci” av Robert F. Kennedy JR. Översättaren Stefan Lindgren och Karneval Förlag skall ha en eloge för att de gör detta enastående verk tillgängligt på svenska.

De som möjligen har undrat vem eller vilka som ligger bakom den ”pandemi”, vars konsekvenser vi nu under ett par år genomlidit – i form av giftiga injektioner man kallar ”vacciner”, samt ”lockdowns”, yrkesförbud för ”icke vaccinerade” och andra för samhället och vår ekonomi mycket skadliga åtgärder - de kan här få svar på en del av sina frågor.

(I en bok, som med noter och referenser är på mer än 600 sidor).

Och om man vill veta vem som såg till att förbjuda väl beprövade och synnerligen effektiva medel mot sjukdomen Covid-19 (som Ivermektin och Hydroxiklorokin) – och tvingade läkarna att använda alternativet Remdesivir, som ger svåra skador på njurarna, så hittar man också svaret i denna bok.

Enkelt uttryckt, så skulle man kunna säga, att Dr Anthony Fauci är en värdig efterträdare till den minst sagt ökände nazistiske läkaren Josef Mengele, känd som ”Dödsängeln”, vilken genomförde de mest fasansfulla experiment man kan tänka sig på försvarslösa fångar i förintelselägren före och under andra världskriget.

Genom sin maktposition i amerikanska ”National Institute of Allergy and Infectious Diseases”, där Fauci varit chef sedan 1984, har han fått ett närmast globalt inflytande över hur man hanterat smittsamma sjukdomar. På så sätt har han sannolikt varit orsak till mer lidande och död än Dr Mengele hann med under sin tid.

Till Dr Faucis ”meriter” hör också att han lyckades förändra definitionen på begreppet pandemi, så att ordet ”död” uteslöts. Nu räcker det att en sjukdom omfattar flera världsdelar och ”utgör ett betydande hot mot folkhälsan” för att man skall tala om en pandemi!

På så sätt kunde man förklara det nu aktuella coronaviruset vara orsaken till en pandemi – vilket utgjorde en förutsättning för att man skulle kunna sätta igång ett världsomfattande experiment med helt oprövade ”vacciner”. Detta trots att viruset inte ger skador och dödlighet i högre grad än en svår årstidsinfluensa.

En annan förutsättning för att utveckla vacciner är att inget botemedel får finnas för den aktuella sjukdomen. Därför har alltså Fauci och hans medbrottslingar gjort allt för att förhindra användningen av sådana botemedel – och även använt genuint forskningsfusk för att odugligförklara dem.

 

Ett par kommentarer om boken:

”Vem – eller vad – är den verklige Anthony Fauci? Det kan vara den viktigaste frågan som vi står inför i dag när vi kämpar för att överleva den dödliga vård som vi erhållit från ’Amerikas doktor’. Berättelsen om Faucis uppgång och styre handlar om hur våra viktigaste institutioner – statsförvaltning, sjuk- och hälsovård, den akademiska världen och media – totalt har korrumperats av Big Pharma (och Gates foundation). De av oss som tror på vetenskap och demokrati har nu tillgång till en bok som kan hjälpa oss att bryta Faucis ödesdigra förtrollning och börja befria världen från denna korruption.”

(Mark Crispin Miller, professor i mediestudier vid New York University)

”För den som är intresserad av att göra en djupdykning i den mer än hundraåriga historia som leder fram till covid-19-pandemin är Den verkliga Anthony Fauci ett absolut måste

 I kraft av sin finansiering kontrollerar Fauci, Gates och Wellcome Trust 63 % av världens biomedicinska forskning. Man skulle kunna säga att de nästintill kontrollerar allt, eftersom de också har kapacitet att dra in finansiering av projekt de inte vill ska utföras. Mellan 2009 och 2016 godkände FDA cirka 230 läkemedel – alla kom från Faucis verkstad. Fauci är en inkubator för läkemedel. I sitt labb har han petriskålar fyllda med alla tänkbara virus, och han har forskare som håller på att leka med olika molekyler och olika gifter, som de sedan släpper i en petriskål och ser om det dödar odlingen. Om det gör det, så vips har han fått ett potentiellt antiviralt läkemedel… Det är mycket troligt att Fauci kommer att tvingas avgå på grund av det som kommer fram i ljuset i denna bok”.

(Dr Joseph Mercola, Mercola.com)

 

Citat ur boken

”Beklagligt nog är Faucis misslyckande med att uppnå några folkhälsomål under covidpandemin inget enstaka misstag, utan överensstämmer med ett återkommande mönster av att offra folkhälsan och säkerheten på läkemedelsprofitens och egenintressets altare. Han har konsekvent prioriterat läkemedelsindustrins vinster framför folkhälsan. Läsare av dessa sidor kommer att se hur Fauci genom sin långa karriär rutinmässigt har förfalskat forskning, lurat allmänhet och läkare och ljugit om säkerhet och faktiska effekter. Faucis missgärningar inkluderar hans brott mot de hundratals svarta och latinamerikanska föräldralösa och fosterbarn som han utsatt för grymma och dödliga medicinska experiment och hans roll, tillsammans med Bill gates, i att förvandla hundratusentals afrikaner till laboratorieråttor i billiga kliniska studier av farliga experimentella läkemedel som, när de väl godkänts, förblir ekonomiskt utom räckhåll för de flesta afrikaner. Läsaren kommer att se hur Fauci och Gates har förvandlat den afrikanska kontinenten till en dumpningsplats för utgångna, farliga och ineffektiva läkemedel, många av dem återkallade av säkerhetsskäl i USA och Europa”.

 

”Alla hans strategier under covidpandemin – forskningsfusk för att kunna introducera farliga och ineffektiva läkemedel på marknaden, undertryckande och sabotage av konkurrenskraftiga produkter som har lägre vinstmarginaler, även till priset av att pandemin förlängs och tusentals liv går förlorade – allt detta görs i ett gemensamt syfte: den intensiva hängivenheten för läkemedelsjättarna”.

 

Sammanfattningsvis måste det ses som ett gigantiskt misslyckande för världens juridiska system att denne man ännu inte åtalats och dömts för sin minst sagt omfattande brottslighet!