Fortlöpande information om ny forskning och annat

19. sep, 2018

Peter Götzsche oskadliggjord?

Den 18 november 2017 skrev jag på min hemsida artikeln ”Det gigantiska bedrägeriet” (se direktlänk nedan). Där försökte jag påvisa hur man manipulerar och feltolkar cancerstatistik för att få oss att tro att alla miljarder vi satsar på cancerforskning verkligen givit enastående resultat.

Med hjälp av officiell statistik (via Socialstyrelsen) visar jag att detta inte särskilt väl stämmer med verkligheten. Sanningen är, att cancer blivit en mångmiljardindustri, som tjänar sina miljarder på cancersjuka via den skolmedicinska behandlingen av dem - och att forskningsframgångarna är begränsade - trots oerhörda insatser.

Om man kunde sprida kunskapen om att det går att förebygga och bota cancer med enkla medel – vilket faktiskt varit möjligt sedan hundra år eller mer - så skulle det självklart innebära oerhörda ekonomiska förluster för den farmakologiska industrin (och motsvarande vinster för samhället). Detta gäller för övrigt också andra allvarliga sjukdomar, vilka liksom cancer i hög grad har metabola orsaker (beror på vad vi äter och dricker och andra miljöaspekter). Rekommenderar starkt Lars Berns senaste bok ”Den metabola pandemin”!

Av ovan sagda inses, att det hos ledningarna i nämnda företag naturligtvis inte finns någon motivation för att verkligen hitta något botemedel mot våra ”folksjukdomar”, t.ex. cancer, (medan säkert enskilda medarbetare har en sådan målsättning).

Generellt anses ”godkända läkemedel” i Västvärlden vara åtminstone den tredje dödsorsaken - efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. (Där avancerar nu också demenssjukdomar och är i England och Wales redan främsta dödsorsaken).

Läkemedlens bidrag till statistiken är sannolikt också underskattad, eftersom dödsorsaken nog ofta anges vara den sjukdom patienten lidit av – även om den konkret varit den medicin – eller de mediciner - som ordinerats mot sjukdomen.

Den forskning som publiceras i medicinska tidskrifter är ofta rena partsinlagor från läkemedelsföretag – där inte sällan köpta professorer står som författare, fast texterna skrivits av läkemedelsbolagens egna skribenter.

Helt oberoende forskning finns inte i så stor omfattning som man skulle önska. Det handlar, som sagt, om närmast obegripliga mängder pengar, som tycks kunna få moral och etik att försvinna spårlöst.

Det finns emellertid en institution, som har högt anseende och förefaller att verkligen anstränga sig för att objektivt granska och värdera vetenskapliga studier på det medicinska området. Det är Cochrane, som sägs vara “a global independent network of researchers, professionals, patients, carers and people interested in health” (Ett globalt oberoende nätverk av forskare, professionella, patienter, vårdgivare och människor intresserade av hälsa).

En framstående företrädare för denna organisation är professor Peter C Götzsche, som också under lång tid varit ledare för ”Nordic Cochrane Center” i Danmark. Han har också i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” verkligen avslöjat läkemedelsindustrin som en formlig Maffia, vilken inte skyr några medel för att tjäna pengar.

Människoliv offras bokstavligen för inkomsternas skull, och årliga miljardskadestånd är bara kalkylerade omkostnader i verksamheten.

Företaget Mercks smärtstillande tablett Vioxx  är bara ett exempel, som beräknas ha åstadkommit kanske 120 000 patienters död i hjärtinfarkt. Och företaget kände till biverkningarna under fyra år, men fortsatte oförfärat marknadsföring och försäljning av preparatet, innan det slutligen drogs in, efter FDA:s ingripande.

Man kunde misstänka att den kriminella läkemedelsindustrin (enligt Götzsche) skulle göra allt för att avlägsna honom från den viktiga post han innehaft. Och nu har det hänt! Det uppges, att Bill Gates ”donerat” 1,15 miljoner dollar till Cochrane – och att Götsche följdriktigt tvingats bort från institutionen!

I ”Health Impact News” beskriver man det hela på följande sätt:

Gates Foundation Buys Cochrane Integrity for $1.15 Million: The Death of Scientific Integrity”.

(Gates stiftelse köper Cochranes oberoende för 1,15 miljoner dollar: Döden för vetenskapligt oberoende). Se länk nedan:

https://healthimpactnews.com/2018/gates-foundation-buys-cochrane-integrity-for-1-15-million-the-death-of-scientific-integrity/

Och här är länken till min originalartikel från 2017

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5312878/posting/det-gigantiska-bedr%C3%A4geriet

 

 

16. sep, 2018

I sin nyligen utkomna och alldeles utmärkta bok ”Den metabola pandemin” har Lars Bern använt ett citat från Karolinska Sjukhusets skrift ”Råd om vård”. Där står: ”Ibland kan man få föreställningen att cancer är en ny sjukdom, som hänger ihop med vår moderna livsstil och en försämrad miljö. MEN DET ÄR INTE SANT.” (Min markering med versaler).

Lars Bern ställer den minst sagt berättigade frågan: ”Hur i hela friden har man mage att påstå något sådant…?”…

Naturligtvis är inte cancer i sig en NY sjukdom. Men eftersom sjukdomen närmast har exploderat de senaste decennierna – ganska exakt parallellt med att våra matvanor och vår livsmiljö generellt har förändrats (försämrats) – så är uttalandet att cancer inte skulle hänga ihop med vår livsstil och försämrad miljö en alldeles uppenbar lögn! Vad skulle den dramatiska ökningen av cancerfall annars bero på?

Vilket normalbegåvat barn som helst i mellanstadiet skulle enkelt förstå detta, om man presenterade korrekta data för dem! Men Karolinska Sjukhuset påstår något annat! Hur kan sådant förekomma? Har man anlitat någon förvirrad praktikant från den märkliga sekten VoF som författare till den nämnda skriften, så att det hela är ett pinsamt misstag, eller försöker man medvetet bedra oss?

Men efter de senaste årens händelser, när det gäller Karolinska, så skall man kanske inte längre förvåna sig över någonting. När man anställde den numera ökände psykopaten och bedragaren Macchiarini, vars samtliga patienter avled, sedan han opererat in sina luftstrupar av plast, så försvarade sjukhusets ledning honom in i det sista. Och de fyra läkare som avslöjade detta förfärliga mobbades och hotades med uppsägning – innan de sent omsider fick upprättelse (trots hårt motstånd från deras chefer)!

Den ”kultur” som funnits (finns?) på sjukhuset tycks vara långt ifrån vad man vanligen menar med kultur! Och det ”Nya Karolinska Sjukhuset” skall man bara inte tala om! Man har satsat ett stort antal miljarder på ett sjukhus som inte fungerar – och resulterat i färre vårdplatser och ökade operationsköer! Sans och förnuft tycks vara okända storheter i mycket av det som rör Karolinska! Man känner visst medlidande med de läkare och övrig personal som kämpar vidare i en närmast omöjlig arbetssituation – men kanske ännu större medlidande med de patienter som inte kunnat behandlas i tid och därför avlidit i en operationskö!

När det gäller cancer, så är det för övrigt upprörande att man i stort sett enbart satsar forskning på genetiska orsaker, eftersom gener nästan är den enda variabel som varit oförändrad sedan åtskilliga tusen år! Att gener skulle vara orsak till den oerhört dramatiska ökningen av cancerfall det senaste århundradet är alltså fullkomligt orimligt!

Det som också är upprörande är, att man inom skolmedicinen (säkert också Karolinska) kraftfullt motverkar alla de ”naturliga” botemedel mot cancer, som funnits i hundra år eller betydligt längre (Laetrile, Hoxsey-metoden, Essiac, Gersonmetoden, Budwig-dieten etc.). De enda metoder som är godkända är i stort sett kirurgi, strålning och cellgifter – varav de två senare i sig är cancerframkallande!

Och att Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) redan på 1920-talet visade, att cancer i allt väsentligt är en metabol sjukdom – med ett extremt behov av socker (glukos) tycks dagens läkare totalt ha missat! Man matar oförfärat cancerpatienter med socker och sockerfyllda näringsdrycker – och försäkrar, att de som drabbats av cancer kan fortsätta att äta ”som vanligt”! Närmast kriminellt okunnigt!

När det gäller cancerstatistik hänvisar jag gärna till denna länk:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5312878/posting/det-gigantiska-bedr%C3%A4geriet

 

 

11. sep, 2018

Inom området cancer är galenskapen väldigt frekvent förekommande. Läkarna tycks t.ex. tro att en cancertumör ÄR själva cancern – fast den i själva verket bara är ett symtom på sjukdomen. Nästan ännu galnare är det att betrakta lymfknutor med cancerceller som metastaser – som skall avlägsnas med kirurgi!

För en tid sedan kunde man på nätet ta del av information, som på basis av vetenskap och många års erfarenhet starkt ifrågasätter metoden att hos cancersjuka kirurgiskt avlägsna lymfknutor (oftast felaktigt kallade ”lymfkörtlar”).

Redan 1981 (!) presenterades forskning, som visade att överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer inte blev en enda dag längre, när man opererade bort lymfknutorna i deras armhålor. Men när det gäller cancer, så tycks både forskning och praktisk, klinisk verksamhet vara en sorts ångvält, som bara fortsätter rakt fram – oavsett om den är på rätt spår eller inte.

Det viktigaste sammanfattas i följande citat från den nu aktuella artikeln:

“Surgical removal of lymph nodes, as a way of reducing metastasis, may actually be causing more harm than good because of the potential lifelong complications of lymphedema”.

(Kirurgiskt avlägsnande av lymfknutor, som ett sätt att minska metastasering, kan faktiskt göra mer skada än nytta på grund av livslånga komplikationer i form av lymfödem)

Hela artikeln finns på följande länk:

https://thetruthaboutcancer.com/lymph-node-removal-necessary/?gl=59d62e03595c973f3c8b4567&utm_campaign=&utm_medium=organic&utm_source=facebook&utm_content=lymph-node-removal-necessary

Som av en händelse (!) skrev jag på hemsidan för litet mer än två år sedan (7 augusti 2016) om detta. Direktlänk dit:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/4005596/posting/varf%C3%B6r-ta-bort-lymfknutorna-n%C3%A4r-de-g%C3%B6r-sitt-jobb

 

10. sep, 2018

Jag har tidigare utförligt på min hemsida beskrivit den förfärliga historien om Laetrile. Men många tycks inte ha hittat texten – eller har inte orkat ta sig igenom den. Naturligtvis har kanske några också avfärdat det jag skrivit som falskt – efter att ha blivit vilseförda av ”officiella” (d.v.s. av läkemedelsindustrin producerade) uppgifter på Internet…

Min text på hemsidan finns på följande länk:

http://www.svaradoktorn.se/425407782

Här försöker jag nu göra en mycket kort sammanfattning av ämnet:

 

Läkemedelsindustrins oerhörda makt och nästan obegränsade ekonomiska resurser har gjort att man under många år lyckats undanhålla oss enkla och effektiva medel mot cancer (det finns åtskilliga). Och så sker än i dag! Tyvärr har också läkarna i hög grad blivit cancerindustrins lydiga redskap. De använder och rekommenderar de oerhört ineffektiva och skadliga ”godkända” behandlingsmetoderna med cellgifter och strålning, medan de flesta av dem varnar för – eller t.o.m. förbjuder – varje alternativ metod!

Ett av de förbjudna – och mycket effektiva – medlen är Laetrile, som är ett koncentrat av Amygdalin, eller Vitamin B 17. Detta naturliga ämne har använts inom naturmedicinen i flera hundra år – men ”upptäcktes” i början av 1900-talet av Ernst Theodore Krebs, Sr. (1876 – 1970). Hans son Ernst T Krebs Jr utvecklade sedan metoden.

Den amerikanske läkaren Dr John A Richardson använde senare metoden med mycket stor framgång mot cancer på både människor och djur.

När hans behandling med Laetrile visade sig så framgångsrik att människor från hela USA – och senare även från Europa – vallfärdade till hans klinik, blev Dr Richardson ett hot mot den traditionella ”cancerindustrin” – och FDA (Food and Drug Administration) kontaktade honom och förklarade att han måste sluta använda Laetrile. Anledningen var, att Laetrile inte var ett ”godkänt läkemedel”.

Richardson förklarade, att han var medveten om att medlet inte var godkänt av FDA – ”Men det fungerar”…

Svaret från FDA var: ”Det har inte med saken att göra, medlet är inte godkänt, och det är därför kriminellt att använda det”…

(Samma argumentation används i Sverige av Livsmedelsverket och Läkemedelsverket t.ex. mot kolloidalt silver).

Richardson kontaktade då sin vän, författaren G. Edward Griffin, som började undersöka detta. Denne upptäckte då till sin fasa, att läkemedelsbranschen hänsynslöst använder precis alla metoder för att hindra att människor botas från cancer (utan deras egna metoder). Man ljuger, förfalskar forskningsresultat, köper forskare och gör precis allt för att sanningen inte skall komma fram.

Griffin har sedan dess använt det mesta av sin tid för att avslöja detta, skrivit böcker och på olika sätt försökt sprida kunskap om bedrägeriet.

Hans egen berättelse om detta finns här:

https://www.youtube.com/watch?v=wrbS3t2sfZY&spfreload=1

 

Det förfärliga är, att om man söker uppgifter på nätet, så får man nästan bara information om att Laetrile är overksamt – och livsfarligt! Man beskriver det närmast som det typiska ”kvacksalveriet”. Men några oberoende källor visar hur det faktiskt förhåller sig. Dit hör – förutom nämnde Griffin – t.ex. Chris Wark (själv dödsdömt i cancer för många år sedan). Hans uppgifter om Laetrile hittar man här:

https://www.chrisbeatcancer.com/b17-laetrile-alternative-cancer-treatment-suppressed-50-years/

Enligt de uppgifter man t.ex. hittar på Wikipedia ger Laetrile eller frön och växtdelar som innehåller Amygdalin livsfarliga symtom – t.o.m. döden. Både bittra aprikoskärnor och linfrön innehåller detta ämne. Intressant är då, att jag själv och min hustru sedan fyra år tillbaka dagligen intagit minst 10 – 12 bittra aprikoskärnor. Och vi lever båda fortfarande – till synes utan några av de biverkningar som beskrivs. En ”biverkan” för min egen del är, att min enligt läkarna dödliga form av cancer försvunnit!

Intressant är också, att när jag kontaktade svenska Giftinformationscentralen sommaren 2016, så kunde de inte ge ett enda exempel på förgiftning av vare sig aprikoskärnor eller linfrön. Däremot hade de efter bara halva året redan mer än 3000 förgiftningsfall av det godkända smärtlindrande ämnet Paracetamol  (ex. Panodil och Alvedon).

(De hade för övrigt inte heller en enda uppgift om misstänkta skador av kolloidalt silver).

 

8. sep, 2018

I mycket följer ju Sverige utvecklingen i USA – med några års eftersläpning. Så har det varit i åtskilliga år, och på många områden ligger ju onekligen USA i framkant, när det gäller forskning och utveckling. Där har ju också många av de gigantiska multinationella företagen sina säten – inte minst på det farmakologiska området (mediciner). Detta kan paradoxalt nog vara en av anledningarna till det närmast katastrofala hälsoläget på andra sidan Atlanten. Detta bl.a. därför att barnen i USA får ca 70 olika vaccindoser före 18 års ålder!

För att ge en liten uppfattning om vad det gäller bidrar jag här med litet statistik:

 

Man räknar i dag med att ca 50 % av USA:s befolkning har eller kommer att få cancer. Cancerstatistiken är, precis som i Sverige, uppsplittrad på olika parametrar (cancertyp, ålder, geografiskt mm), varför en total statistik är svår att få tillgång till, men trenden är tydlig.

https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2018.html

Omkring 25 % av alla dödsfall där förorsakas av hjärt- och kärlsjukdom.

Mer än 100 miljoner av invånarna har diabetes eller förstadier till diabetes (d.v.s. drygt 30 % - troligen är detta en underskattning)

https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p0718-diabetes-report.html

Ca 75 % av befolkningen lider sannolikt av övervikt eller fetma (BMI över 25). Men tillgänglig statistik är svåröverskådlig. Uppgifterna varierar ungefär mellan 30 % och 80 %.

http://overviktsguiden.se/statistik/

Av hela befolkningen är 5 % är kroniskt deprimerade

Mer än 50 % av barnen har en kronisk sjukdom

Ungefär 2,5 % lider av autism – och förekomsten av autism ökade uppemot 15 % varje år mellan år 2000 och 2010. Man tror att andelen med autism redan år 2025 kommer att vara 50 %!

http://www.autism-society.org/what-is/facts-and-statistics/

När det gäller barnadödlighet rankas i dag USA som nr 77 i världen – alltså betydligt sämre än många ”utvecklingsländer” med en ekonomisk nivå långt under USA:s. Risken att ett barn dör före fem års ålder ungefär dubbelt så stor i USA som i Sverige.

Uppgifter i Dagens Medicin:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2002/01/16/lagst-barnadodlighet-i-sverige/

Trenden med ökande medellivslängd har nu också för första gången, sedan statistik började föras, vänt – så att USA nu ligger först på 31:a plats i världen!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Medellivsl%C3%A4ngd

En möjlig – och trolig - anledning till ovanstående är dels de sedan 1960-talet tillämpade kostråden (fettsnålt), samt den närmast gigantiska förskrivningen av läkemedel och vacciner.

 

Som inledningsvis nämndes brukar vi ju följa USA i spåren. Det svenska Livsmedelverkets, liksom våra dietisters och läkares råd om att äta ”fettsnål” (d.v.s. kolhydratrik) kost har även i vårt land åstadkommit en formlig epidemi av fetma, diabetes och andra metabola sjukdomar. Och mediciner är sannolikt också hos oss ett av de största hoten mot vår hälsa. Ta gärna del av denna länk:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5377200/posting/mediciner-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

 

Och – som sagt – Sverige brukar följa USA i spåren. Ganska dystra framtidsutsikter för vår hälsa alltså!