Fortlöpande information om ny forskning och annat

13. jun, 2021

(Repris från den 6 december 2020)

I den nu historiskt kritiska situation för våra medborgares hälsa, fann jag det angeläget att försöka ta ta reda på vem som har ansvaret för den uppkomna situationen.

Med viss förfäran måste jag då konstatera, att tre av de myndigheter jag trodde hade ansvar för folkhälsan anser att de inte har det. Och på den fjärde myndigheten uppfattar man inte mina två mycket tydliga frågor - och kan alltså inte besvara dem!

Det naturliga första-valet var förstås Folkhälsomyndigheten, som också med viss självklarhet vid dagliga presskonferenser och uppträdanden i radio och TV utfärdar ”rekommendationer” om hur vi skall uppträda för att minska de skadliga effekterna av det virus som nu sprids.

Svaret därifrån blev detta:

 ”Hej!

Tack för ditt mejl.

För frågor om läkemedel eller behandling hänvisar vi till Läkemedelsverket.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Vänliga hälsningar, 

Folkhälsomyndigheten”       

 

Enligt denna hänvisning skrev jag alltså till Läkemedelsverket. Svaret därifrån blev:

Hej!

Tack för ditt mail!

Vi på Läkemedelsverket arbetar med godkännande av läkemedel och läkemedelssäkerhet men bedriver ingen egen forskning.

Det finns i dagsläget inga vitaminer eller mineral som är godkända som läkemedel för att skydda mot covid-19.

Med vänlig hälsning Filip Nacke

Nästa brev sändes till Socialstyrelsen. Svaret därifrån blev:

Tack för ditt mejl.

 Jag har läst din skrivelse. Mycket forskning kring Covid-19 pågår och mer behövs.

Socialstyrelsen bedriver ingen forskning utan tar fram kunskapsstöd som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 Med vänliga hälsningar Åsa Welin

Åsa Welin

Samordnare”

Avd. för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård

SOCIALSTYRELSEN”

Allt mer desperat skrev jag nu till Livsmedelsverket, som faktiskt åtminstone vad gäller mat och dryck måste sägas ha ett formellt ansvar.

Därifrån fick jag också konkreta svar på sådant som rör smittsamhet av det nu aktuella viruset. Så ansåg man t.ex. att riskerna med att få i sig virus via munnen är obetydliga. Det är huvudsakligen genom att få in virus i andningsvägarna man kan smittas. Detta motsäger delvis den information vi får från Folkhälsomyndigheten.

Emellertid besvarade man inte mina två viktigaste frågor, så jag upprepade dem i ett nytt brev.

De lyder så här:

”Varför är man helt inriktad på teknikaliteter beträffande smittans spridning - medan ingenting nämns om det helt centrala, att göra människor mindre mottagliga för smittan genom att ge dem ett bättre immunförsvar?

Och varför nämner man aldrig något om de enkla, billiga och lätt administrerade medel som finns i det avseendet?”

(Jag hade tidigare nämnt att det främst handlar om C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium).

 

Nu blev svaret detta:

Hej,

tack så mycket för alla dina synpunkter.

Här i "Fråga oss" svarar vi på direkta frågor från bland annat konsumenter. Eftersom jag inte kan se några frågor i ditt mejl så har jag inte heller något mer svar än detta att ge.

Vänliga hälsningar

Ingela

Fråga oss, Livsmedelsverket

 

Sammanfattningsvis tvingas jag nu alltså konstatera, att det är mycket svårt att få något besked om vilken myndighet (om någon) som har det övergripande ansvaret för folkhälsan i Sverige.

Den myndighet som borde vara självklar – och som också dagligen går ut med rekommendationer om hur vi skall hantera nuvarande, närmast katastrofala situation för folkhälsan, uppger att man där inte har något ansvar. Detsamma gäller Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Och den fjärde instansen, Livsmedelsverket, har tydligen inga läskunniga medarbetare, varför man inte kan besvara relevanta frågor i det ärende det nu gäller.

Med tanke på att man på berörda myndigheter tycks anse, att det just är det nu aktuella coronaviruset som förorsakar dödsfall varje dag, så kan man förstå obenägenheten att ta ansvar för situationen. Men det riktigt tragiska är förstås, att man så ensidigt inriktar sig på just smittspridning – och helt tycks nonchalera de uppgifter som kommer från olika håll i världen, vilka visar att de som drabbas svårast av viruset är just de med nedsatt immunförsvar (självklart!).

Och något så utomordentligt enkelt, billigt, ofarligt och lättadministrerat som C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium tycks mycket effektivt skydda mot allvarliga följder av det nu aktuella viruset – om man använder tillräckligt höga doser

I stället för att se till att människor, åtminstone i riskgrupperna och de som arbetar inom vården, får dessa tillskott, så ägnar man sig t.ex. just på Folkhälsomyndigheten åt att närmast skrämma människor från att använda dessa tillskott!

Fullkomligt häpnadsväckande! I juridiska termer skulle man kunna använda betydligt skarpare formuleringar!

Tillägg i dag, den 13 juni 2021.

Numera vet man dessutom, att det utomordentligt beprövade och säkra medlet Hydroxiklorokin (som använts mot bl.a. malaria i närmare 70 år), fungerar mycket bra mot den aktuella smittan - och nu kommer från många håll i världen rapporter om framgångsrik behandling med Ivermectin, som också använts mycket länge mot olika parasitangrepp – och t.ex. under många år botat den förfärliga sjukdomen flodblindhet i Afrika.

Men i Sverige tycks det närmast vara förbjudet att ens nämna dessa preparat, och läkarna är i princip förbjudna att använda dem mot Covid-19.

Våra myndigheter tycks alltså till varje pris vilja undvika att sjukdomar förebyggs eller botas med enkla och billiga medel!

 

 

11. jun, 2021

Vi är alla medvetna om att solen går upp i öster, och att vårt grannland Finland ligger öster om oss, varför solen där varje dag går upp tidigare än hos oss i Sverige.

Kanske är det förvånande för några, att också livsviktig information om våra folks hälsa framförs i det finska parlamentet innan så sker i Sverige. Men så är det. Våra svenska riksdagsmän har under lång tid deltagit i det historiska bedrägeri som iscensatts av några giriga, makthungriga och totalt empatilösa galningar på andra sidan Atlanten.

Detta har redan inneburit mycket lidande och förkortade liv för många oskyldiga människor i både Sverige och Finland – och i stora delar av världen.  Det vilar en stor skuld hos politiker, tjänstemän inom våra statliga verk och större delen av läkarkåren – och kanske framför allt hos våra medier. De senare har frångått sin viktiga roll som en ”tredje statsmakt” med uppgift att kontrollera de två andra – regering och riksdag – liksom de ofantliga ekonomiska intressen som har större makt än både regering och riksdag.

I stället har våra media blivit megafoner för dessa intressen och hela tiden deltagit i det historiskt unika vetenskapliga (och politiska) experiment som nu håller på att rasera en hel civilisation. Detta är så skrämmande att det är svårt att uttrycka i ord. Och de som försöker göra det tystas effektivt.

Tusentals läkare och forskare världen över försöker desperat att väcka politiker och andra beslutsfattare från den pågående galenskapen – men de avfärdas som konspirationsteoretiker och foliehattar av den verkliga maktens hantlangare.

Vi befinner oss i ett nödläge – som inte kan avhjälpas med någon form av vaccin, utan med vanligt sunt förnuft, och genuin medicinsk sakkunskap, som nu tycks ha blivit en bristvara hos de mest högljudda ”experterna”. Detta är en tragedi av astronomiska mått – och visst är det märkligt att en enskild finsk riksdagsman vågar ta bladet från munnen, och avslöja att ”kejsaren är naken”. Allt är ett bedrägeri – och ett dödligt sådant!

Den som vill höra den finske riksdagsledamoten Ano Turtiainen tala klarspråk kan använda nedanstående länk (talet textat på svenska).https://rumble.com/vic9br-ano-turtiainen-09.06.2021.html?

 

 

7. jun, 2021

Hösten 1984 köpte vi vår segelbåt – en ÅH 30 – och vi har ägt och seglat henne varje sommar sedan dess. Nu hinner/orkar vi inte underhålla och sköta henne som hon förtjänar, och vill att någon med ett genuint seglingsintresse vill ta över.

I köpet kan också ingå en tvåaxlad båtvagn, byggd och anpassad för just Janita.

Sjösatt, riggad och segelklar. Ligger i Mellanfjärden, ca 4 mil söder om Sundsvall.

Däcket är absolut tätt, men på grund av materialfel hos det som ersatte det gamla teakdäcket måste det nog renoveras/ersättas.

Billigt vid snar affär – 30 000 eller högstbjudande. Alla verktyg och redskap kan medfölja.

Bilder av båten finns t.ex. här:

http://www.svaradoktorn.se/425443340

och här:

http://doccdn.simplesite.com/d/37/dc/285697106915679287/0270aa75-9ebc-4ddf-8668-ade83a21a813/Segling%20norrut.pdf

 

Kontakt via 070-3916793 eller sevenerik44@yahoo.se

 

ÅH30

Segelbåt 9,20 x 2,96

Byggd 1979

12 hk Yanmar diesel med sötvattenkylning

Rullgenua

Blyköl (1550 kg)

2-lågig gasolspis med ugn

Fast GPS

Autopilot

Elektronisk logg

Tvåaxlad båtvagn

6. jun, 2021

Dr Simone Gold företräder ”America’s Frontline Doctors” - en organisation som bildats för att bekämpa den allvarliga och livshotande desinformationskampanj, som har tagit över USA, och nästan hela vår planet.

Det är mycket, mycket skrämmande – och under hela min läkarkarriär har jag aldrig upplevt något liknande – säger hon!

Vi har grupper av läkare, vetenskapsmän och regeringstjänstemän, som i allt väsentligt ljuger för hela det amerikanska folket – och för människor i hela världen!

Ett exempel i USA är NIH (National Institute of Health), som officiellt går ut till patienter med Covid-19 och förklarar, att om de inte finns på sjukhus och behöver syre, så finns det faktiskt ingen fungerande behandling för er!

Detta är en uppenbar LÖGN! Helt falskt!

I stora delar av världen – inte minst utvecklingsländer – finns det gott om effektiva läkemedel mot Covid-19. Det gäller Hydroxiklorokin och Ivermectin, samt också Budenoside.

Även i USA har läkare kunnat skriva ut dessa medel – men nu får de inte längre göra det! Och de läkare som vill bota sina patienter med Covid-19 på ett snabbt och enkelt sätt med t.ex. Hydroxiklorokin fråntas sin legitimation – och därmed förstås också sitt arbete och sina möjligheter att försörja sig inom sitt yrke!

Den direkta anledningen till att Hydroxiklorokin tagits bort – och som Dr Gold också tar upp - är en skam för hela forskarvärlden! Och mest av allt för världens mest ansedda medicinska tidskrift – The Lancet. Denna publikation anses endast ta in artiklar med högt vetenskapligt värde – och efter att man noga kontrollerat den forskning som varje artikel stöder sig på.

Men i april 2020 publicerade man där en artikel, som sades bygga på en studie av 90 000 försökspersoner från flera kontinenter. Och studien visade att Hydroxiklorokin gav livsfarliga biverkningar!

Det visade sig sedan, att hela studien var påhittad! Men eftersom Hydroxiklorokin var ett oerhört välkänt preparat, som använts i minst 65 år utan problem – så var detta förstås precis den ”sensation” media var intresserade av. Blixtsnabbt spreds denna ”nyhet” i hela världen, och inom kort avbröts alla kliniska studier med detta ämne (i Sverige var man snabbt ute och förbjöd läkarna att skriva att detta medel mot Covid-19).

När The Lancets redaktion begärde ut grunddata från studien, så fanns det förstås inga sådana, eftersom hela studien var fejk!

Efter ett par veckor drog man tillbaka artikeln – men närmast ”i smyg”, utan att gå ut med någon varning om den i grunden helt felaktiga ursprungsartikeln. Och då var skadan redan skedd. Numera är det alltså en spridd missuppfattning i hela världen att Hydroxiklorokin är ett farligt läkemedel!

Så 65 års effektiv säker användning av detta medel för gamla, unga, män, kvinnor, barn, gravida kvinnor – undanskymdes av en enda fuskartikel i The Lancet!

Några som kallar sig vetenskapsmän och läkare borde strängt taget åtalas för att ha spridit denna felaktiga information (inte minst i Sverige).

Resultatet har blivit att många tusen människor, som drabbats av Covid-19, har blivit allvarligt sjuka, och även avlidit – när de inte ens hade behövt hamna på sjukhus och belasta vården, om de tidigt fått behandling med detta medel!

Det är en skam för den etablerade sjukvården och vetenskapen, att detta än i dag fortsätter!

Och detta är bara något av allt det förfärliga Dr Gold och hennes kollegor i ”America’s Frontline Doctors” avslöjar.

Den som vill ta del av hennes anförande i sin helhet kan göra det via följande länk. Hon talar mycket fort, men talet är textat, så även den som inte är helt bekväm med engelska kan nog följa med i hennes tal.

https://rumble.com/vh40l1-dr.-simone-gold-americas-frontline-doctors-incredible-lies.html

 

 

4. jun, 2021

Jag tror de flesta av mina bekanta ser mig som en rätt snäll och beskedlig och föga aggressiv person – snarast kanske konflikträdd. Jag söker verkligen inte konflikt i onödan.

Jag har inte heller i min bok (Och cancern bara försvann) avslöjat namnen på de läkare, som under min ”cancerresa” ljög mig mitt i ansiktet – och höll på att ta livet av mig. Och jag lyckas oftast behärska mig, när djupt okunniga människor beskyller mig för att vara ovetenskaplig och komma med falska uppgifter – även om det kan vara svårt, när man möts av öppet förakt eller medlidsamma leenden.

Några vill också beskylla mig för att ”tjäna pengar på folks olycka”, när jag sprider ”min metod” (för att bota cancer) - som bevisligen fungerat både för mig och många andra.

Att metoden hela tiden funnits gratis och tillgänglig för alla på min hemsida (www.svaradoktorn.se) har tydligen ingen betydelse!

 

Men för att komma till saken:

Jag anser mig inte vara mer moraliskt finkänslig än någon annan, men jag har svårt att raljera över sådant som gäller liv eller död. Ändå gör jag nu ett undantag. Möjligen kan det väcka någon; och vad gör man, när mängder av vetenskapliga fakta inte hjälper – och när det handlar om många miljoner människors liv?

Rubriken syftar alltså på följande:

De nu aktuella ”vaccinerna” mot Covid-19 innehåller ett ”spikprotein” (och dessutom får de kroppens egna celler att tillverka sådant). Detta protein har tidigare visat sig påverka kvinnors menstruationscykel, framkalla blödningar och missfall. Men detta tycks inte av den medicinska vetenskapen ha tagits riktigt på allvar.

Nu har emellertid nya rön framkommit, som gör att det finns anledning att allvarligt oroa sig över kvinnors fertilitet generellt - efter att de tagit något av ”vaccinerna”. Tillsammans med observationen att mäns spermier redan av andra orsaker under de senaste decennierna blivit både färre och av sämre kvalitet finns nu uppenbarligen risk för att ett mindre antal barn kommer att födas – kanske flera generationer framåt!

Planerare inom regioner och kommuner bör ta med detta i sina prognoser. Kanske kan man helt avskaffa sjukhusens förlossningsavdelningar – och satsa mer resurser på äldrevård. Men de gamla tycks ju ganska mangrant ha låtit sig injiceras med de aktuella ”vaccinerna” - så om kanske bara något år är de också alla borta – och äldrevården kan läggas ner. Ännu en besparing! Och en fantastisk möjlighet för ”mellangenerationen” - men förstås ganska trist att inte se några barnbarn växa upp – och se sina egna föräldrar dö i förtid.

Skolorna kan förstås också snart kunna läggas ner – eftersom inga barn finns! Ett nattsvart scenario, som tyvärr inte är helt främmande för den som beaktar fler fakta än dem mainstream media förser oss med – samtidigt som de censurerar alla dem som uttrycker sin oro.

Enbart TVEKSAMHET mot vaccin är numera skäl nog att bli utkastad från media och fråntagen sin grundlagsskyddade yttrandefrihet! Ingen debatt är tillåten! Bara vaccinförespråkarna (och -tillverkarna) släpps fram!

Citat från den kanadensiske professorn Byram Bridle:

Fram till nyligen har man aldrig trott att spikprotein skulle kunna vara giftiga! mRNA-vaccin som först testades på djur och vars studier aldrig publicerats, visar att mRNA nanopartiklar inte stannar lokalt, vilket man antagit hittills och är vad tillverkarna av mRNA vaccin påstått”.

Detta är oförståeligt, eftersom det sedan länge är känt att nano-partiklar rent generellt kan ta sig upp till hjärnan och göra stor skada.

Hans forskning har fått honom att dra följande konklusion:

Vi har gjort ett misstag. Själva spikproteinet är giftigt och farligt för människor. Det kan till och med överföras till nyfödda barn via bröstmjölken.”

Han tillägger att det faktum att man funnit spikprotein i äggstockarna fått honom att befara att det kan göra kvinnor infertila. Studien är publicerad och genomgår expertgranskning. Alla de studier som ingår i professor Bridels studie är emellertid redan expertgranskade.

Länk till originalartikeln av Kerstin Unger-Salén:

https://newsvoice.se/2021/06/byram-bridle-spikproteinet-mycket-giftigt/