Fortlöpande information om ny forskning och annat

22. jun, 2017

Det finns ett antal naturliga och oskadliga medel som är verksamma mot cancer. Dit hör bittra aprikoskärnor, krossade linfrön och kolloidalt silver. Som av en händelse har Livsmedelsverket ”bannlyst” samtliga. Både aprikoskärnorna och linfröna innehåller ämnet amygdalin (vitamin B-17), en molekyl där bl.a. ämnet cyanid ingår – men kemiskt bundet i en form som nästan enbart kan frigöras via ett enzym som finns i cancerceller. Därav naturligtvis deras cancerhämmande verkan. Aprikoskärnor var utgångsmaterialet för det cancerbotande preparatet Laetrile, som under många år framgångsrikt användes vid ett stort antal kliniker i USA i mitten av förra seklet. Men p.g.a. sin effektivitet hotade det de stora läkemedelsföretagens astronomiska inkomster på traditionell cancerbehandling, och med hjälp av forskningsfusk och korrumperade myndigheter förbjöds det därför. Men några kliniker flyttade till Mexiko, där alltså behandling med Laetrile fortfarande går att få.

Linfrön innehåller alltså samma ämne (plus stor mängd D-vitamin, som också är viktigt för att bekämpa cancer), och är den viktigaste ingrediensen i ”Budwig-dieten” – som alltså kan bota cancer. Den tyska biokemisten Dr Johanna Budwig (utbildad apotekare och doktor i både fysik och kemi) är den som ”uppfann” dieten som fått hennes namn. Hon nominerades av sina kollegor vid sex tillfällen till det "alternativa Nobelpriset" (the Right Livelihood Award) - utan framgång. Hon genomförde banbrytande forskning om de essentiella fettsyrornas roll och upptäckte tidigt att våra moderna kostvanor ofta medför en farlig brist just på de essentiella fettsyror, som är avgörande för vår hälsa. Hon klargjorde att detta kunde vara en viktig anledning till flera av våra degenerativa sjukdomar – bl.a. just cancer.

För en tid sedan gick Livsmedelsverket ut och varnade kraftfullt för krossade linfrön – en produkt som funnits i handeln i många år, utan att några dödsfall eller allvarliga förgiftningar tycks ha förekommit. Och nu verkar krossade linfrön ha försvunnit från hyllorna på ICA och COOP!

Och den tredje produkten som Livsmedelsverket utan en enda vetenskaplig referens på sin hemsida förklarar vara både overksam och livsfarlig – är kolloidalt silver. Det är ett fullkomligt ofarligt men mycket potent medel mot både bakterier, virus, amöbor, encelliga parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober. Dessutom har det alltså vetenskapligt bevisad effekt mot cancerceller!

Man kan undra om Livsmedelsverkets agerande grundar sig enbart på genuin okunskap – eller om man har någon dold avsikt med sitt märkliga sätt att hantera billiga och receptfria medel mot just cancer!

Jag vill inte uppmana människor att inta stora mängder av bittra aprikoskärnor eller krossade linfrön, utan pröva sig fram och börja med små mängder. Själv har jag dock under snart tre års tid ätit ca 10 bittra aprikoskärnor om dagen. Kolloidalt silver kan jag dock rekommendera, eftersom överdosering i princip är omöjlig. Det handlar om absolut rent vatten - med en ytterst liten del silverjoner och nanopartiklar av metalliskt silver. Även detta preparat har jag under tre års tid inmundigat ca ½ dl dagligen. Den "biverkan" jag upplevt är att min enligt läkarna obotliga cancer tycks ha försvunnit! Dock har jag också generellt ändrat min kost till kolhydratreducerad sådan med ett antal vriga tillägg i form av mineraler och vitaminer. Läs om detta i detalj här: http://www.svaradoktorn.se/426070622

 

10. jun, 2017

“Journal of Experimental & Clinical Cancer Research” publicerade redan den 16 november 2010 en studie om hur effektivt kolloidalt silver är mot bröstcancer. Eftersom just bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor – med enligt Socialstyrelsens statistik hela 9382 fall år 2015 och ca 1500 döda per år (fyra varje dag) – så är det kanske en smula märkligt att denna upptäckt passerat obemärkt av media. Efter offentliggörandet av nämnda studie har alltså sannolikt ca 24 000 kvinnor avlidit i denna cancerform i Sverige – utan att ens få veta, att något så enkelt som kolloidalt silver kanske hade kunnat bota dem. I stället har de behandlats med traditionella metoder, kirurgi, cellgifter och strålning – ofta alltså med förödande resultat. Men cancer är ju en mångmiljardindustri, och varje form av alternativ behandling som kan hota de stora läkemedelsbolagens inkomster motarbetas förstås med alla medel. När det gäller kolloidalt silver tycks också finnas en nästan ”nedärvd” skepsis mott detta enkla medel (som inte går att ta patent på). Man associerar kanske till medeltida föreställningar om ”silverkulor” som medel att döda onda människor eller aggressiva björnar. Men före den ”moderna” antibiotikan var ju silver det mest använda antibakteriella medlet – som tar död på nästan alla bakterier, virus, svampar, amöbor och andra sjukdomsalstrande mikrober. Det är pinsamt att det inte används mer än det gör. Och det faller ett tungt ansvar på läkarna, som inte uppdaterar sina kunskaper, utan till synes agerar som läkemedelsföretagens lydiga tjänare – med tragiska följder för patienterna!

Läs mer pm kolloidalt silver här: http://www.svaradoktorn.se/425558358

Och här är länken till den nämnda studien från 2010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/

29. maj, 2017

Numera ersätts som bekant mediciner av billigare kopior (s.k. generika), sedan originalpreparatets patent gått ut. Principen är förstås ekonomiskt riktig, men de nya preparaten har alltid andra namn och ser ofta ut på annat sätt. I praktiken är detta naturligtvis som gjort för att skapa förvirring bland sjuka människor.
Ofta kommer patienter och hävdar, att den nya medicinen inte har samma effekt som originalet eller att den ger nya biverkningar. De möts då oftast av läkarens eller apotekspersonalens påståenden om att detta är absolut omöjligt – eftersom det handlar om exakt samma verksamma substans.
När EMA (European Medicines Agency, EU:s myndighet för medicinkontroll) uppmärksammade problemet kunde man efter en tidskrävande utredning till sist konstatera, att det i samtliga fall var ett och samma företag – det indiska företaget GVK Biosciences – som hade ansvarat för underlagshandlingarna och prövningarna för godkännandeprocessen.

Naturligtvis finns efter detta avslöjande fortfarande risken att apotekskunder blir lurade – och förklarade inbillningssjuka, när de påpekar att den nya medicinen inte fungerar som originalet.

Mediciner är en miljardindustri, och en av de mest lönsamma, alla kategorier – och frestelserna för de aktiva företagen på marknaden att fuska är förstås stora. De använder också mer pengar för att muta läkare och berörda myndigheter än på seriös forskning. När det gäller tillräckligt mycket pengar, så tenderar ju också etik och moral att föra en ojämn kamp mot de ekonomiska intressena. Stora delar av läkemedelsindustrin är att likna vid nätverk av organiserad brottslighet (som ju t.ex. också den danske professorn och forskaren Peter C Götzsce ingående visar i sin bok, vars titel är just ”Dödliga Mediciner och Organiserad Brottslighet”). Man offrar medvetet människoliv för inkomsternas skull.

Men det är inte enbart de "felaktiga" medicinerna som riskerar att skada patienterna. De korrekt fungerande preparaten är illa nog! Nyligen genomfördes i Skåne en vetenskaplig undersökning av medicinkonsumtionen hos närmare 2000 äldre personer. Det visade sig, att 80 % (ÅTTA AV TIO) hade medicinska problem som berodde på deras mediciner! I genomsnitt åt de 11 (ELVA) olika mediciner! Detta är ingenting mindre än en skandal!
Man tror att den tredje dödsorsaken i Sverige – efter cancer och hjärt- och kärlsjukdomar – är skadliga biverkningar av läkarförskrivna mediciner. Det är också klart, att om man samtidigt tar fem mediciner eller fler, så finns det garanterat någon eller några skadliga ”korsverkningar”. Den som står på ett antal mediciner borde TVINGA en av sina läkare att ta helhetsansvaret för medicineringen. I så fall skulle äldres livskvalitet sannolikt kunna förbättras dramatiskt - och samhället spara miljarder!

23. maj, 2017

Med söndagens DN (170521) följde en påkostad bilaga från Radiumhemmets forskningsfonder. Efter att ha läst igenom denna publikation inser jag, att jag själv är en förolämpning mot vetenskapen. Det framgår också med all önskvärd tydlighet, att cancer är något som försörjer en oerhörd mängd människor – forskare och anställda inom läkemedelsbranschen, och förstås läkare. Det ena mer avancerade forskningsupplägget efter det andra presenteras här, och huvudrubriken på första sidan är ”CANCERFORSKNING RÄDDAR LIV – hjälp oss bota fler”.

Skriften är full av tjusiga uttryck som ”behandlingsutveckling”, ”identifiera nya biomarkörer”, ”nollvision för barncancer”, ”brett anslag för att besegra cancer”, ”individanpassade cancerbehandlingar”, ”cancerbehandling kräver samarbete”, ”nya cancerterapier med patienten i fokus”, ”preventivt arbete och jämlik vård”…

Så vitt jag kan se är det endast ”RCC Stockholm-Gotland” som i någon mån intresserar sig för just prevention. Märkligt nog (och förstås glädjande) nämner man där också sambandet kost-cancer. Men när jag sedan upptäcker att den konferens i ämnet som anordnats har skett i samarbete med ”Dietisternas Riksförbund” så slocknar min entusiasm snabbt. Sveriges dietister har ju länge varit de som kraftfullast har motverkat övergången till en kost som skulle kunna förebygga både cancer och diabetes och andra sjukdomar. Glädjande nog tycks en viss anpassning till gedigen vetenskap börja ske bland de yngre inom detta skrå. Men fortfarande kan man läsa om dietister som förordar fettsnål (alltså kolhydratrik) kost för överviktiga och diabetiker. Fullkomligt hårresande!

I övrigt nämns alltså ingenting om kostens betydelse för sjukdomen cancer i denna påkostade annonsbilaga – som handlar just om cancer! Om jag berättar, att jag genom en ganska enkel kostomläggning och några tillskott i form av mineraler och vitaminer har botat min enligt läkarna ”obotliga” cancer, så är det förstås som att svära i kyrkan! Att något så enkelt och banalt som vår mat är en alldeles avgörande faktor även när det gäller cancer tycks inte finnas på forskarnas karta. I stället för att ens titta på enkla ”kostbehandlingar” (varav åtskilliga har funnits i hundra år eller mer) satsar man årligen ett stort antal miljarder på oerhört komplicerad och resurskrävande forskning och behandling. Man tycks också ha glömt Otto Warburgs upptäckter (Nobelpriset i medicin 1931) om cancercellers avvikande metabolism. Den amerikanske cancerforskaren Thomas Seyfried utgör dock ett undantag, då han byggt vidare på Warburgs arbete och på ett övertygande sätt visat, att orsaken till cancer inte PRIMÄRT är genetisk (Har skrivit boken ”Cancer as a Metabolic Disease”). Men cancer – med forskning och behandling – har blivit en formlig industri av megaformat, där gamla kunskaper inte tas till vara. Det är ett stort antal företag som tycks kämpa om marknadsandelar och försöker hitta nya (PATENTERBARA) behandlingsmodeller. I dag sägs det vara fler som försörjer sig på cancer än som dör av sjukdomen! Det verkar inte omöjligt att det faktiskt är så… Och vi cancerdrabbade är bara ett verktyg för dem som försörjer sig på verksamheten!

Läs gärna också här: http://www.svaradoktorn.se/426070622

 

18. maj, 2017

Jag har till min glädje sett, att ganska många numera refererar till min hemsida – www.svaradoktorn.se , när det gäller cancer. Några hänvisar också till min ketogena kost, som då sägs vara en orsak till att min ”obotliga” cancer försvann. Det är säkert också riktigt, men det är kanske inte hela sanningen. Om rätt skall vara rätt, så kompletterade jag också min kost med tillskott i form av mineraler och vitaminer – och kolloidalt silver. Dessutom har jag också så långt möjligt försökt undvika alla kemiska tillsatser (färgämnen, konsistensgivare, smakförstärkare, surhetsreglerare etc.). För att ingen tveksamhet skall råda om detta, så beskriver jag här nedan mitt ”recept”. Det finns i sin helhet – tillsammans med uppgifter om några andra metoder mot cancer – på denna länk: http://www.svaradoktorn.se/426070622

Min ”behandling” har alltså bestått av en närmast ketogen diet, med ett flertal vitaminer och kosttillskott. Varje morgon har jag ätit en tallrik med naturell yoghurt, Crème Fraiche och ett par matskedar ekologiskt kokosfett. I detta har jag blandat:

2 matskedar gurkmejapulver

En nypa malen svartpeppar (underlättar upptaget av den aktiva substansen kurkumin i gurkmeja)

1 msk hackad färsk ingefärarot
8 - 10 bittra aprikoskärnor
1 msk torkade, ekologiskt odlade aroniabär
1 msk frysta blåbär (”hemplockade”)
1 msk frysta hallon (”hemplockade”)
1 msk pumpakärnor

Efter denna måltid har jag tagit:

D-vitamin ( 2 x 2500 IE)
C-vitamin (1000 mg) – sedan en sådan tablett mitt på dagen och en på kvällen
1 kapsel Omega 3 (fiskolja, ca 900 mg)
Magnesium ( 20 ml i flytande form)
Zink (20 mg)
Selen (220 mikrogram)
Algtabletter, fem st. (blåstång, spirulina, knöltång).
Kolloidalt silver (1 msk, fem ggr/dag)