Vitaminet som egentligen är ett hormon

D-vitaminet upptäcktes i början av 1920-talet (som nr 4 av vitaminerna – efter A-, B- och C-vitaminerna).

Det finns 5 olika former av D-vitamin – varav D2 och D3 är de viktigaste. I sin förrådsform i kroppen (kalcitriol) är D-vitamin egentligen ett hormon.

”Engelska sjukan” eller ”rakitis” ger mjukt och missbildat skelett - och orsaken är brist på D-vitamin. Sjukdomen upptäcktes redan på 1600-talet, och den drabbar främst barn mellan 1 och 10 år.

Man upptäckte så småningom, att fiskleverolja och ultraviolett ljus kunde bota rakitis. Det beror på att fiskleverolja är rik på D-vitamin – och att det ultravioletta ljuset (solljus) gör att vår hud själv producerar stora mängder D-vitamin. Detta sker för övrigt med hjälp av kroppens kolesterol!

För att solen skall kunna få i gång D-vitaminproduktionen i vår hud, så krävs att den står högre än 45 grader över horisonten. Annars filtreras den verksamma våglängden bort genom den längre väg ljuset måste passera genom atmosfären.

Efter 20 minuter helt avklädd i solen får man minst 10 000 IE (250 mikrogram) D-vitamin. Men efter ca 30 minuter är huden ”mättad” och ger inget ökat tillskott. Med tanke på D-vitamintillskottet behöver man alltså inte mer än en halvtimme i solen varje dag (vid "helkroppssolning"). Och att ”bränna sig” är absolut inte nyttigt.

Solskyddsmedel blockerar D-vitaminbildningen i huden, och många av dessa medel innehåller cancerogena ämnen. Mycket tyder också på att solskyddsmedel faktiskt ÖKAR risken för hudcancer… Man vet också att åtminstone bröstcancer är vanligare ju längre från ekvatorn man bor (med mindre solljus).

I Sverige har man under många år rekommenderat en maxdos på 400 IE (10 mikrogram) dagligt intag av D-vitamin. Det värdet visade sig härstamma från amerikanska arméns rekommendationer till stridande soldater i Vietnamkriget! EU:s motsvarighet till Livsmedelsverket – Scientific Committee for Food – anser i dag att vi behöver minst 2000 IE (50 mikrogram) per dag.

Ganska länge trodde man att D-vitamin endast var viktigt just för benstommen, för att undvika benskörhet. Senare tids forskning har visat, att D-vitamin är oerhört viktigt för en mängd olika funktioner i kroppen, och man har konstaterat, att D-vitamin styr mer än 800 av våra gener!

Några av D-vitaminets viktigaste effekter

stimulerar immunförsvaret och minskar risken för alla infektioner.

minskar risken för nästan samtliga cancerformer (kanske alla)

minskar risken för alla autoimmuna sjukdomar och sannolikt alla neurologiska sjukdomar. Till dessa grupper hör bl.a. diabetes typ1, GBS (Guillain-Barrés syndrom), RA (reumatoid artrit), MS (multipel skleros), Crohns sjukdom, Ulcerös kolit, ALS, Psoriasis

minskar risken för diabetes typ 2

minskar risken för schizofreni

minskar risken för autism.

motverkar demens

motverkar depression

motverkar hjärt- och kärlsjukdomar

motverkar högt blodtryck

påverkar hjärnans signalsubstanser positivt – t.ex. dopamin och acetylkollin. Brist på dopamin anses vara huvudorsaken till Parkinson, och brist på acetylkolin tycks vara viktig för uppkomsten av Alzheimer.

ökar chansen att få barn hos kvinnor med fertilitetsproblem.

Några av de senaste forskningsrönen om D-vitamin kan du läsa om här:

http://kurera.se/16-viktiga-forskningsfakta-om-d-vitamin/

Intresant - och kort - föreläsning om D- och C-vitamin kan du lyssna på här: https://www.facebook.com/watch/?v=797302390623572

 

***********************************************************************

Hos äldre minskar i allmänhet muskelmassan och ersätts av fett. Man brukar dela in musklerna i 3 typer, beroende av vilken sorts fibrer som ingår där – typ 1, typ 2a och typ 2 b. Typ 1 kallar man ”långsamma” muskler, som används vid uthålligt arbete. Typ 2 a består av både långsamma och snabba fibrer. Typ 2b är snabba muskler, vars fibrer kan dra ihop sig blixtsnabbt.

De snabba musklerna, typ 2b, är viktiga för balansen. Om man håller på att falla, så måste man förstås kunna reagera snabbt för att återfå balansen.

Vid en stor studie i Japan delade man in en grupp kvinnor på äldreboenden – med medelåldern 74 år – i två grupper. Den ena gruppen fick D-vitamintillskott, och den andra fick placebo (”sockerpiller”). Under uppföljningstiden på två år fick 4 kvinnor i placebogruppen höftfrakturer – medan ingen i D-vitamingruppen drabbades.
Man trodde först att resultatet enbart berodde på att D-vitaminet stärkte benstommen. Sedan upptäckte man, att efter 2 år hade muskelstyrkan hos D-vitamingruppen generellt ÖKAT med 56 % hos D-vitamingruppen – och MINSKAT med 28 % hos placebogruppen.

Dessutom såg man att de snabba muskelfibrerna hos D-vitamingruppen hade ökat. Vid studiens start hade deltagarna i genomsnitt 7 % snabba muskelfibrer. Efter 2 år hade den hos dem som fick D-vitamintillskott ökat till 20,4 % - medan den i placebogruppen hade MINSKAT till 5,3 %.

Vid en studie på japanska skolbarn upptäckte man, att man efter en tid fick 60 % mindre ”influensafall” hos den grupp som fick 1200 IE D-vitamin per dag, och 80 % färre astmaanfall – jämfört med placebogruppen.

I vårt land behöver ammande mammor i genomsnitt ca 6000 IE (150 mikrogram) D-vitamin, för att bröstmjölken skall ge det ammade barnet tillräckligt med D-vitamin.


Om schizofreni


Barn i Finland, som fick extra mycket D-vitamin de första levnadsåren, visade sig ha betydligt mindre risk att drabbas av schizofreni senare i livet.

Schizofreni är mindre vanligt närmare ekvatorn (med mer sol).

Människor med schizofreni är oftare födda på våren (då mamman under graviditeten fått mindre sol – och därmed mindre mängd D-vitamin). De som föds på våren har också ca 16 % större risk att drabbas av autism

Mörkhyade som flyttar till solfattiga länder har upp till 8 ggr större risk att drabbas av schizofreni. För deras barn (andra generationens invandrare) är risken ännu större!


Autism

Bland mörkhyade invandrare i Sverige – främst somalier – har en ovanligt stor del av deras barn fått funktionsstörningar inom autismspektrat (Asperger syndrom, Tourettes syndrom etc.). Man har i den gruppen börjat tala om autism som ”den svenska sjukan”…

Djurstudier har entydigt visat, att brist på D-vitamin ger en störd utveckling av hjärnan!


Läget i Sverige

Generellt har sannolikt uppemot 80 % av svenskarna D-vitaminbrist.

Hur får man i sig D-vitamin (förutom via solen)?

D-vitamin finns i animaliska produkter – fet fisk, ägg, kött- och mjölkprodukter, samt i kokosfett och något i kantareller. D-vitamin finns också i form av kosttillskott – kapslar med olika styrka, som man t.ex. kan köpa i hälsokostbutiker eller beställa via nätet.

Finns det risk att överdosera D-vitamin?

Risken för de allra flesta är nästan obefintlig! Via solen går det inte (trots att man efter en halvtimmes solning kan få i sig åtminstone 10 000 IE). Via födan eller kosttillskott är det också mycket svårt. Teoretiskt skulle de som har en tumör i bisköldkörteln, med en överproduktion av bisköldkörtelhormon, behöva vara försiktiga. Dock har man prövat med upp till 7000 IE per dag och inte fått några problem i denna grupp. Intressant är också, att den vanligaste orsaken till stegrad bisköldkörtelhormonproduktion är BRIST PÅ D-VITAMIN!

D-vitamin. D-vitaminet är egentligen ett hormon, och synnerligen viktigt för hälsan i många olika avseenden. Är inblandat i hundratals olika processer i kroppen. Tidigare rekommendationer från sjukvården på max 400 IE pr dag visade sig härstamma från Vietnamkriget på 1960-talet, då man inom den amerikanska armén rekommenderade denna mängd till sina stridande soldater. Senare forskning tycks visa att denna blygsamma mängd knappt ger någon som helst effekt.

Man behöver komma upp i minst 3000 IE, helst mer, för att få effekt. Risken för överdosering är våldsamt överdriven. Senare tids forskning visar, att så höga doser som 10 000 IE om dagen i flera månader KAN ge besvär hos särskilt känsliga personer. För att riskera att drabbas av akuta problem måste man vid ett tillfälle inta uppemot 3000 IE per kilo kroppsvikt (210 000 IE, om man väger 70 kg).

Man kan för övrigt citera den kände amerikanske läkaren och D-vitaminforskaren Dr John Cannel:


"Att oroa sig för eventuella faror med D-vitamin i Sverige idag är som att törsta ihjäl i öknen medan man oroar sig för att drunkna".


Till sist vill jag bara påpeka, att det fabrikat av D-vitamin som finns på bild här ovan bara är ett av flera som finns på marknaden – och att jag inte har provision på försäljningen hos något av företagen som saluför dem…

Den som är allvarligt intresserad (och kanske inte litar på mina uppgifter ovan) kan t.ex. söka på nätet efter den svenske psykiatern Mats Humble, som specialiserat sig på forskning om just D-vitamin (men även andra vitaminer). För den som har tid att ägna en timme åt det här ämnet finns en föreläsning av mats Humble här: https://www.youtube.com/watch?v=syRaJVIBNnw

Här kommer sedan en länk till alldeles färsk forskning om D-vitaminets påverkan på hjärt-funktionen:

http://www.nordicnutritioncouncil.com/otrolig-forbattring-av-hjartfunktion-med-d-vitamin/

Och här är ytterligare en länk med information om D-vitaminets betydelse för vår hälsa:

http://illvet.se/manniskan/halsa/vitamin-d-ar-nyckeln-till-kroppens-forsvar

Slutligen bifogar jag med viss tvekan följande länk. Där finns underhållande avsnitt, som kanske riskerar att underminera det allvarliga budskapet. Galenskaparnas framförande är faktiskt väldigt roligt - men om man inser allvaret bakom, så fastnar kanske skrattet i halsen. Detta särskilt om man inser, att "förkylning" faktiskt skulle kunna bytas ut mot "cancer" och det hela fortfarande vara lika giltigt. Fruktansvärt - men tyvärr i huvudsak sant!

http://www.kostdemokrati.se/guests/2016/04/11/angaende-macchiarini-skandalen/

Även här vill jag påpeka, att jag inte är läkare - och att du därför inte enbart skall lita på mina uppgifter här ovan, utan försöka få uppgifterna bekräftade via andra källor.