Nanoteknik eller naturmedel

Dyrt och komplicerat i stället för billigt och enkelt
Den 15 januari 2016 framträdde en ung kvinnlig forskare, Maria Strömme, i TV-programmet SKAVLAN. Där berättade hon entusiastiskt om den nya nanoteknikens framgångar och till synes enorma potential. Detta gällde bl.a. möjligheterna att bota cancer, då man genom att skapa ”nanostrukturer” t.ex. skulle kunna få de kraftfulla cellgifter som används att endast påverka cancerceller, och inte skada kroppens övriga celler.
Vad hon inte nämnde – och sannolikt inte kände till – var att naturen redan har givit oss den typen av ”målsökande” medicin mot cancer. Den medicinen salufördes och användes i USA redan från 1924, då man lyckade syntetisera ett ämne ur amygdalin, vilket fick produktnamnet LAETRILE. Se under rubrikan "Cancer" - avsnittet "Ett exempel på botemedel mot cancer som stoppats av "Big Pharma" 


Mediciner tar livet av oss
Förvisso är en del läkemedel en välsignelse - och i vissa fall räddar de livet på oss. Och vi skulle verkligen inte vilja vara utan t.ex. smärtlindrande medel - eller möjligheten till narkos vid större operationer. Men visste du att vanlig, av läkare ordinerad medicin i Sverige, precis som i USA, är den fjärde vanligaste dödsorsaken? Flest dör numera i hjärt- och kärlsjukdomar, på andra plats kommer cancer, på tredje plats stroke, och på fjärde alltså mediciner. Då har man inte räknat in missbruk och felaktiga ordinationer, utan det handlar om korrekt utskrivna och korrekt intagna mediciner - vars helt kända biverkningar leder till döden.

Men ”övermedicinering” är förstås också en viktig orsak till försämrad livskvalitet och för tidig död. Många ordineras ju 10, 15, 20 eller fler preparat samtidigt! Och man vet säkert, att om man har fem eller fler mediciner, så är något allvarligt fel. Då är det minst två av dem som interagerar på ett skadligt sätt.
Särskilt problematiska är läkemedel för äldre, då deras metabolism oftast är nedsatt och nedbrytningen av olika substanser går mer långsamt. Därför är det också märkligt, att de som finns på olika former av äldreboenden i genomsnitt har 10 (tio) olika mediciner! Detsamma gäller multisjuka (de som har flera olika sjukdomar) och bor kvar hemma. I uppemot 30 % av fallen, där äldre intas akut på sjukhus, är läkemedelsbiverkningar orsaken. Men statistiken är osäker, och Socialstyrelsen rapporterar endast drygt 8 %. Sannolikt är dock detta en mycket grov underskattning!