Paleokost mot autoimmuna sjukdomar

Ytterligare ett exempel på kostens betydelse för hälsan 


Vårt immunsystem är oerhört sofistikerat och kraftfullt. 
Kraften i systemet visas kanske bäst av det vi kallar ”anafylaktisk chock” – då man faktiskt kan dö efter bara några minuter, om man inte får medicinsk hjälp (adrenalininjektion). Det livshotande tillståndet beror då på, att immunsystemet slår till med full kraft, när du utsätts för ett ämne du blivit allergisk mot (t.ex. getingstick, nötter, skaldjur – eller vissa läkemedel).

Ditt immunsystem räddar strängt taget ditt liv varje minut du lever. Du är hela tiden omgiven av – och invaderas av – främmande partiklar och mikrober, som hotar din kropp. Räddningen är alltså ditt immunförsvar, som hela tiden angriper och förstör sådant som inte hör hemma i kroppen. Det förefaller också som om ett optimalt fungerande immunsystem skyddar oss mot cancer. Cancerceller är ju i någon mening ”avvikande” – även om de också är ”kroppsegna”, vilket försvårar för immunförsvaret att upptäcka och bekämpa dem.

Men immunsystemet kan också vålla allvarliga problem – i form av s.k. autoimmuna sjukdomar, då alltså systemet angriper kroppens egna celler i olika organ. Så är t.ex. fallet vid diabetes typ 1, då de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln angrips och förstörs, så att insulinproduktionen blir otillräcklig, blodsockernivån stiger dramatiskt och alla diabetessymtomen uppträder. Andra autoimmuna sjukdomar är t.ex. GBS (Guillain-Barrés syndrom), RA (reumatoid artrit), MS (multipel skleros). Det är alltså olika vävnader i kroppen som kan angripas, såväl körtlar som nerver och leder. Problemet är komplext, och de antikroppar systemet använder tycks också ha en struktur som gör att de gärna fäster vid nervbanor och då stör kommunikationen mellan hjärnan och övriga organ eller vävnader. De kan också förorsaka inflammationer som skadar olika organ, inkl. huden.

Hittills tycks man huvudsakligen ha behandlat autoimmuna sjukdomar för att dämpa symtomen, utan att riktigt ha blivit klara över orsakerna. När det gäller de inflammatoriska varianterna har man t.ex. sedan länge använt sig av gammaglobulin (extraherat ur blodet hos friska människor). Vad jag förstår har man hittills även här huvudsakligen helt bortsett från kostens betydelse, trots att man ju sedan länge känt till vissa födoämnens inflammationsdämpande effekt.

Nyligen uppträdde Cecilia Nisbet Nilsson och Karl Hultén i TV 4:s program Nyhetsmorgon och berättade att de båda blivit friska från sina aggressiva och svårt handikappande autoimmuna sjukdomar genom att lägga om sin kost till ”Paleokost” (”Paleolitisk kost”, den föda man tror människan åt under den äldre stenåldern, alltså innan vi börjat med jordbruk. Detta anses vara en kost som vår metabolism genom evolutionen är anpassad för.)

Man hade också skrivit en bok om detta – ”Autoimmun kokbok – läkande paleokost”.

Här finns länken till programmet. Där de själva presenterar metoden och boken om den.

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3303638

 

Om man i stället vill läsa om detta kan man göra det här:

http://karlhulten.se/paleo-vid-autoimmun-sjukdom-at-dig-fri-fran-inflammation/