Hur vi hamnade där vi är i dag

Om man vill förstå hur det kommer sig, att dagens läkare och vårdapparat verkar vara så helt inriktade på ”mediciner” i form av manipulerade kemiska molekyler – och nästan inte alls på kost och miljö – så måste man förstås kunna historien - och den överträffar i sina detaljer den värsta spänningsroman.

Diabetes, cancer och andra kroniska sjukdomar har formligen exploderat det senaste halvseklet. Under aktuell tidsrymd har vår livsmiljö och våra matvanor förändrats drastiskt – medan våra gener kan sägas vara exakt desamma i dag som vid periodens början. Det minst sagt anmärkningsvärda i sammanhanget är nu, att nästan all forskning om dessa sjukdomar inriktas mot genetiska lösningar – och knappt någon uppmärksamhet riktas t.ex. mot våra matvanor! Den som tycker att detta är fullkomligt logiskt måste ha en egendomlig uppfattning om logik! 

Här en mycket kort sammanfattning

Från tidernas begynnelse har det funnits ”medicinmän”, som på olika sätt försökt bota människor sjukdomar. Metoderna har varierat i olika kulturer.

I USA fanns i början av 1900-talet ett antal olika inriktningar på de läkarutbildningar som erbjöds vid landets universitet. Det fanns ”örtmedicin”, "homeopati", "naturmedicin" mm, mm. Men alla dessa utbildningar resulterade i att man blev ”doktor” och hade rättighet att behandla människor.

Dock fick efter hand de olika lärosätena ganska varierande kvalitet, och viss kritik fanns mot detta. Det började växa fram ett önskemål om en gemensam och likvärdig läkarutbildning.

Det var alltså den perfekta jordmånen, när några stora karteller, med familjen Carnegie och bröderna Rockefeller i spetsen, gjorde sitt inhopp på ”marknaden”. Den ökända Flexner-rapporten (1910) innebar i princip närmast ett totalförbud mot "naturliga" botemedel Därefter skulle - förutom kirurgi - endast petrokemiska, farmaceutiska metoder godkännas. De nämnda familjerna hade närmast obegränsade ekonomiska tillgångar, och genom att utnyttja dessa och ge frikostiga ”donationer” till de institutioner som utbildade läkare, kunde de efter hand vinna så stort inflytande över dessa, att de slutligen helt styrde utbildningarnas inriktning. Deras agerande tjänade dubbla syften. Dels fick de ett oförtjänt gott rykte för sin ”välgörenhet” (Jämför i dag Bill Gates stiftelse) och dels fick de tillgång till en extremt lönsam ”marknad”. Läkemedelsindustrin är i dag världens i särklass mest lönsamma - och har länge varit investerares favoritobjekt.

Det hela betydde att ”Rockefeller Foundation” som bildades 1913, efter mindre än 20 år hade lyckats styra över all läkarutbildning till vad vi i dag ser, hundra år senare, en inriktning helt mot petroleumbaserade, syntetiska läkemedel. Örter, vitaminer, kosttillskott och traditionella ”folkmediciner” får inte finnas inom skolmedicinen och betraktas generellt som "kvacksalveri". Dagens läkare bibringas fortfarande via sin utbildning uppfattningen att farmaceutiska produkter ("MEDICIN") är den enda lösningen på medicinska problem. Att dessa produkter i dag är orsak till minst 1/3 av samtliga dödsfall i vårt land, och att man genom sin inställning effektivt hindrar framgångsrik alternativ behandling av t.ex. sjukdomar som diabetes och cancer är en ofattbar tragedi - men en mycket lönsam sådan för de stora läkemedelsföretagen!

Nästan över en natt blev alltså i början av 1900-talet bl.a. 30 000 örtmedicinare arbetslösa och förbjudna att bedriva sin verksamhet. Efter att läkarna tidigare hade haft en ganska varierad kunskap och praktik, delvis med vad vi idag skulle kalla en holistisk eller funktionell inriktning, kom nu den kliniska verksamheten att helt och hållet bli ”farmaceutisk”. Det betydde att läkarna utbildades till att hitta rätt kemiskt preparat till varje åkomma. Det betydde också, att nästan all medicinsk forskning kom att bedrivas på det området. Tyvärr spreds också denna inställning över hela Västvärlden, och det är denna tradition som fortfarande gäller. Svenska läkare har i dag knappt fått någon utbildning i kost och nutrition - som självklart är basen för allas hälsa. När det gäller antalet undervisningstimmar i dessa ämnen ligger Sverige, tillsammans med Tyskland och Belgien, i EU:s bottenskikt. Och den medicinska forskningen, när det gäller kost, eller ”naturprodukter” (som inte kan patenteras) lyser i stort sett med sin frånvaro…

I ett av inläggen på sin blogg "Anthropocene" har Lars Bern egentligen gjort en ganska fullödig samanfattning av historien. Den rekommenderas! Finns på följande länk: https://anthropocene.live/2016/06/13/strategisk-planering-ligger-bakom-manga-av-var-tids-pastadda-konspirationer/

Om du vill veta vem Lars Bern är, så kan du ta del av pdf-filen längst ner på sidan. Man kan också rekommendera hans senaste bok (september 2018) - "Den metabola pandemin" - där han i detalj avslöjar vad som är orsaken till dagens bitvis katastrofala situation inom svensk sjukvård.

Mer detaljer om historien kan man också få via Dr Matthias Rath på denna länk:

http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/

 

Den som vill ha en mer övergripande (och skrämmande) bild av vad som hänt inom "farmaceutisk industri" det gångna seklet kan lyssna på detta föredrag av Matthias Rath - tyvärr förstås på engelska:

https://www.youtube.com/watch?v=cndo4BJt2fA

Synnerligen initierade och nyttiga kunskaper på det här området kan man också få via Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket”. Skrämmande läsning – som dock ger en förklaring till att det i dagens vård ser ut som det gör…

Den som har tid – och hyfsade kunskaper i engelska – har också möjlighet att ta del av Edward Griffins fantastiska berättelse (Hoppa över ev. reklam i början!)…

https://www.youtube.com/watch?v=m18y3keyNjY

 

 

 

Lars Bern